Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 15 / 15

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gebiedsvisie in uitvoering rond boezem Enkele Wiericke : bundeling van projecten in integraal plan : dossier Gebiedsontwikkeling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Thewissen-Groet, A.P.J.J. \ Korporaal, E.F. \ Twist, S.R.A. van \ 2013
Regionale kadeverbetering, waterberging, natuurontwikkeling en herstructurering van het agrarisch gebied gaan hand in hand bij het Integraal Plan Enkele Wiericke. De versterking van de kade van het kanaal ten oosten van Bodegraven en Gouda is hierbij ...
help
Water moet niet sturen maar leiden : water en ruimte \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Hoe komen waterschappers aan 'de voorkant' van gebiedsprocessen te zitten? "Zorg dat je in dezelfde kroegen komt die ruimtelijke ordeningsmensen van gemeenten en provincies bezoeken", adviseert Patrick Poelmann, dijkgraaf bij Hoogheemraadschap De Sti ...
help
Waterrobuust bouwen mogelijk in Rijnenburg? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jongens, M. \ Schuwer, D. \ 2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is samen met de gemeente Utrecht en de provincie betrokken bij de realisatie van 7.000 woningen in de nieuwe woonwijk Rijnenburg, ten zuiden van de A12. Veel woningen worden gerealiseerd in laaggelegen komgron ...
help
Spelvormen bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan bij de Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Menkveld, A. \ Ottow, B. \ 2010
Belangengroeperingen beschuldigen de overheid er soms van figuurlijk een spelletje met hen te spelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft letterlijk, en met positief effect, een spel gespeeld met degenen die betrokken waren bij de ontwikke ...
help
Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
Koenraadt, R. \ 2008
Het gebied ‘Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal’ heeft een sterk agrarisch karakter, in totaal is 70% van de grond voor de landbouw in gebruik. Een belangrijk grondgebruik hier is de fruitteelt, die 5% van de totale Nederlandse fruitteelt vorm ...
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 19 februari 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Deze bijeenkomst was weer een ontwerp-workshop, waarin de deelnemers meedachten over hoe het gebied in de toekomst ingericht zou kunnen worden. Startpunt van de workshop waren de landschappelijke modellen, maar de deelnemers werd ook gevraagd zelf ee ...
help
Watergebiedsplan Langbroekerwetering [Boek]
Klaarenbeek, R. \ Genders, H. \ Blom, C. \ 2008
Het Langbroekerweteringgebied is een bijzonder gebied. Door de ligging op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijn gebied zijn verschillende gradiënten aanwezig; van zand naar klei, van hoog naar laag en van droog naar nat. De natu ...
help
Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen [Boek]
Hemel, R. \ Elshof, A. \ Custers, J. \ 2007
Het gebied Kamerik en Kockengen is een overwegend agrarisch gebied gelegen ten noorden van de Oude Rijn en wordt begrensd door de Grecht in het westen, de Bijleveld en de Haarrijn in het oosten en de grens van het beheersgebied in het noorden. Het zw ...
help
Intergraal ontwikkelingsperspectief : "Hollandse IJssel, meer dan water" [Boek]
Stuurgroep "Hollandse IJssel, meer dan water" \ 2005
De gemeenten Montfoort, Oudewater, Vlist en IJsselstein, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de provincies Utrecht en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, directie Utrecht (RWS) hebben gezamenlijk dit Integrale Ontwikkelingsperspectief " ...
help
Ruimte voor waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, M. van \ Ruigrok, T. \ Kraal, H. \ 2005
De ruimteclaim voor water wordt hoofdzakelijk ingegeven door de noodzaak om kwantiteitsvraagstukken op te lossen. Dit geldt zowel voor regionale waterberging als voor het creëren van meer ruimte voor de rivier. Om de noodzakelijke verbeteringen van d ...
help
Van visie naar actie : vertaling van een lange termijnvisie naar concrete planvorming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schaik, M. van \ Brunner, C. \ 2003
Beschreven wordt hoe Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden van visie tot actie gekomen is en wat dit voor de activiteiten van het waterschap betekent
help
Meervoudig ruimtegebruik: cultuurhistorisch herstel van Hooge Boezem bij Haastrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenraadt, R. \ Stark, M. \ Terlouw, R. \ Koerhuis, A. \ 2003
Recent is een inrichtingsvisie opgesteld voor de Hooge Boezem achter Haastrecht. Deze polder vervulde tot begin 20e eeuw een belangrijke rol bij de afwatering van de Lopiker- en de Krimpenerwaard. Na de plaatsing van een stoomgemaal verloor de boezem ...
help
De watertoets, voertuig voor externe integratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlist, M. van der \ Wagemaker, F. \ Holtman, M. \ 2002
Bespreking van de watertoets; het instrument om tot een betere afstemming te komen tussen het watersysteembeheer en de ruimtelijke ordening onder meer door een expliciete afweging van het waterbelang bij ruimtelijke plannen en besluiten
help
Stroomgebiedsvisie Amstelland [Boek]
Schaafsma, R. \ Kalker, T. \ Keijsers, W. \ 2002
help
Reacties op de resultaten van de studie waterstrategieën voor de Deltametropool \ Waterrijk [Hoofdstuk uit boek]
Vergunst, D. \ Schwarz, P.G. \ Pater, F. de \ 2000
Drie reakties van genoemde auteurs op de plannen voor de Randstad om weer een flexibel peil te introduceren
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.