Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Reinout Woittiez, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden : 'Op het land hebben wij weinig te zoeken' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Reinout Deodaat Woittiez is fractievoorzitter van de VVD in het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij ziet een beperkte taak voor het waterschap: veiligheid en schoon water. "We moeten op het water blijven en vooral niet te ver aa ...
help
Kosten baten waterbeheer een handig instrument : doelmatig en transparant werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groenbos, S. \ 2011
De aanleg van een natuurvriendelijke oever, de bouw van een nabezinktank of het baggeren van stedelijk water, maatschappelijke belangen en gemeenschapsgeld zijn bijna altijd in het spel. Op zich niets nieuws. Dat de waterschappen zorgvuldig met hun t ...
help
Fijne mensen: hydrologen in populaire verbeelding \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Enkele referenties naar het vakgebied hydrologie zoals tegengekomen in films zijn voor de gelegenheid op een rijtje gezet. Een welbekend voorbeeld is de film A Civil Action (1998). Hierin speelt de Britse acteur Stephen Fry de geohydroloog George Pin ...
help
Waterbeheer in Matagalpa \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhoff, T. \ 2011
In de afgelopen 4 jaar heeft een samenwerkingsverband van de Stichting LeAF, waterschap de Dommel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de milieu-afdeling van de gemeente Matagalpa (Nicaragua) zich ingespannen het waterketenbeheer in ...
help
Samen werken aan water [Boek]
[2011]
Gemeenten en waterschappen gaan steeds meer samenwerken! Om een beeld te schetsen van de begrippen waar een gemeenteambtenaar zoal mee te maken kan krijgen is dit waterwoordenboekje samengesteld. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van een aanvraag voor ...
help
Handen en voeten aan doelmatigheid bij regionale waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rouhof, G. \ Mulder, A. \ Koerhuis, A. \ Mantel, J. \ Cleef, R. van \ 2010
Met de operatie STORM hebben de waterbeheerders een duidelijk signaal afgegeven dat doelmatig werken bovenaan de agenda staat. Het is tijd voor de waterschappen om de koe bij de hoorns te vatten en aan te tonen dat doelmatig werken wel degelijk actie ...
help
Waterschappen koppelen informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwan, R. van der \ Buren, W. van \ Staring, B. \ 2010
Vaak bestaat behoefte aan actuele informatie, zoals waterstanden, inzet van gemalen, neerslag en kwaliteitsmetingen, die de grenzen van één waterschap overstijgt. Neerslag valt namelijk nooit precies aan de grens, en de afvoer van gemalen beïnvloedt ...
help
Grenswater : geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995 [Boek]
Es, J. van \ cop. 2009
Het Groot-Waterschap was maar een klein hoofdwaterschap, ontstaan op de grens van Holland en Utrecht. Rijnland beschouwde het Groot-Waterschap soms als een semi-autonoom bestuur over een gebied dat eigenlijk onder zeggenschap van het hoogheemraadscha ...
help
Utrechts water : 1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden [Boek]Publieksrapport Duizend jaar waterbeheer in De Stichtse Rijnlanden (2006) - Verder lezen over het watererfgoed in het gebied van De Stichtse Rijnlanden
Haartsen, A. \ cop. 2008
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het grootste deel van de provincie Utrecht. De bescherming tegen het hoge water op de rivieren, de zorg voor het peilbeheer in de binnendijkse gebieden, het instandhouden van ...
help
Werken aan water [Video]
Berg, T. \ Borghouts, L. \ Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden \ cop. 2008
'Werken aan water' is de titel van de bedrijfsfilm van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In deze film laten we zien wie we zijn en wat we doen. Een greep uit de onderwerpen: - het versterken van dijken en kades; - ruimte voor de rivier; - cal ...
help
Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden : onderzoek naar de geschiedenis van het waterbeheer en de cultuurhistorische betekenis van kunstwerken, waterstaatsgebouwen, molens, gemalen en waterkeringen in het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
Lantschap, Adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie \ [ca. 2008]
Het waterschap heeft een inventarisatie laten doen van cultuurhistorische waardevolle waterstaatkundige objecten die (mede) in eigendom zijn van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap wil dit erfgoed behouden en waar mogelijk verste ...
help
Onzekerheid in de hydrologie : hoe nu verder? [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Heijkers, W.J.M. \ 2007
Na een geslaagde waterschapshydrologendag (meer dan 50 deelnemers) leek het een aantal deelnemers noodzakelijk een volgende stap te zetten. Kennis over onzekerheid is wel aanwezig, maar wat moeten en willen we hier nu mee als hydrologen. En met welke ...
help
De watertoets in de praktijk van de waterbeheerder : reactief of creatief? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schaik, M. van \ Nieuwkamer, R. \ 2002
Beschrijving van de voorwaarden waaronder de watertoets een succes kan worden en welke bijdragen hiervoor van de zijde van de waterbeheerder noodzakelijk zijn
help
Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek [Boek]
Boer, H. \ 2001
help
Het water gewassen : een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht [Boek]
Dik, B. \ Dingemanse, C. \ Harlingen, S. van \ Melgers, T. \ 1996
help
Effecten van de kostentoedeling of hadden we dat wel zo bedoeld \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Elsacker, W.J. van \ Wijk, J. van \ 1995
help
Beschrijving van een veranderingsproces : informatieplan voor De Stichtse Rijnlanden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijtmans, D. \ Grimberg, M. \ Hurk, F.J.J.G. van den \ 1994
Bestuurlijke aspecten van een fusie van 3 waterschappen in 1 hoogheemraadschap
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.