Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk [Boek]
  [1974]
  In het kader van systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van Rijnland in de provincie Zuid-Holland. Een verkenning is uitgevoerd, waar ...
  help
  Stuw en vispassage in de Langbroekerwetering \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Wit, W.G.J. de \ 1994
  help
  Beschrijving van een veranderingsproces : informatieplan voor De Stichtse Rijnlanden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijtmans, D. \ Grimberg, M. \ Hurk, F.J.J.G. van den \ 1994
  Bestuurlijke aspecten van een fusie van 3 waterschappen in 1 hoogheemraadschap
  help
  Vispassage in de Langbroekerwetering : onderzoek \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Riemersma, P. \ Wit, W.G.J. de \ 1994
  help
  Real-time water management of the Rijnland storage basin \ Advances in water resources technology and management [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ Hartong, H.J.G. \ Kruiningen, F.E. van \ 1994
  help
  Effecten van de kostentoedeling of hadden we dat wel zo bedoeld \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Elsacker, W.J. van \ Wijk, J. van \ 1995
  help
  Oprichting de Stichtse Rijnlanden ging met grote schokken gepaard : grote betrokkenheid personeel, gering ziekteverzuim \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lammers, O. \ Lucassen, W. \ 1995
  help
  Inventarisatie van de waterkwaliteit in zes gebieden rondom Woerden : eindrapport [Boek]
  Marwijk, A.J. van \ 1995
  help
  Het water gewassen : een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht [Boek]
  Dik, B. \ Dingemanse, C. \ Harlingen, S. van \ Melgers, T. \ 1996
  help
  Integraal waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden : een operationeel plan met een strategisch karakter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vilsteren, W.A. van \ 1996
  help
  De Vecht : restauratieplan Vecht 1996 - 2015 [Boek]
  Rooy, P. van \ Lugt, K. van der \ Geudeke, W. \ 1996
  help
  Integraal waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden, 1996 - 2000 : ontwerp [Boek]
  Tauw Civiel en Bouw \ 1996
  help
  Gewijzigd waterbeheer in het Langbroekerweteringgebied : verkennend onderzoek naar mogelijkheden het oppervlaktewaterbeheer te wijzigen [Studentenverslag]
  Markus, A.H. \ 1997
  help
  Vergelijking begroting 97 [Boek]
  Waterschap De Aa \ Zuiveringsschap Drenthe \ Waterschap Friesland \ [1997]
  help
  Nieuwe stad, schoon water : het watersysteem van Leidsche Rijn : hoofdrapport [Wetstekst]
  Bijlmakers, L. \ Tummers, L. \ Burger, M.B.M.M.P. de \ Jansen, E.J. \ Berg, E.M. van den \ Hengst, K. \ Valeriano, E.E. \ Poeliejoe, P. \ Schravendijk, P. \ Baan, P.J.A. \ Leeuw, A.M. de \ Rooij, N.M. de \ Veldhuis, J.A.E. ten \ 1997
  help
  Integraal waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden, [plan] 1996 tot 2000 [Boek]
  TauwMabeg Civiel en Bouw \ 1997
  help
  Optimalisatie van de stikstofverwijdering in de waterlijn van de rwzi Utrecht : regeling van de interne recirculatie [Boek]
  Uijterlinde, C. \ 1997
  help
  Het Amsterdam - Rijnkanaal en de verdroging : een studie naar de invloed van het Amsterdam - Rijnkanaal op de hydrologie van het Kromme Rijngebied [Studentenverslag]
  Eggels, G. \ 1998
  help
  Verbeterd waterbeheer Langbroekerwetering [Boek]
  Ellen, W. van \ Markus, A.H. \ 1998
  help
  De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Oomen, W.W.J. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.