Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 410

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==109
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Programma-evaluatie Zandmaas / Grensmaas : eindevaluatie Groot Project [Boek]
  2018
  Doel van de eindevaluatie van het programma Zandmaas / Grensmaas – die plaatsvindt in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP) – is een evaluerend totaaloverzicht op te stellen van het programma in het kader van de procedure tot beëindiging va ...
  help
  Eindevaluatie Ruimte voor de rivier : sturen en ruimte geven [Boek]
  Olde Wolbers, M. \ Das, L. \ Wiltink, J. \ Brave, F. \ 2018
  Op 19 december 2006 is met het unaniem instemmen van de Planologische Kernbeslissing - Ruimte voor de Rivier (deel 4), door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, van start gegaan met het programma Ruimte voor de Rivier. Momenteel nadert het programma ...
  help
  Sturen op ecologische waterkwaliteit : Programma KRW [Jaarverslag]
  2018
  Rapportage over voortgang Kaderrichtlijn Water in 2017.
  help
  Handreiking Plaxis : achtergrond en aandachtspunten bij beoordeling van een Plaxis eindig elementen model [Boek]
  Post, M. \ Teunissen, J.A.M. \ Holscher, P. \ 2018
  Deze rapportage geeft een handreiking (HR) voor het eindige elementen programma Plaxis. In deze HR worden de achtergronden en aandachtspunten besproken die relevant zijn voor de beoordeling van een Plaxis EEM model. Deze HR kan door RWS als naslagwer ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016 Deel I, trends / [Boek]
  Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Gerla, D.J. \ Winter, H.V. \ 2018
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data” (tot 2016 als rapport, in de toekomst als website). In dit rapport (Deel I) worden (i) de tre ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016 Deel II, Methoden / [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Tien, N.S.H. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, E. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2018
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in 2016 i ...
  help
  Kritische benthische soorten in de Waal : onderzoek naar het voorkomen van larvale rivier- en zeeprik, rivierrombout en volwassen najaden [Boek]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Collas, F. \ 2018
  Om een beter beeld te schetsen in hoeverre larven van rivierprik en rivierrombout en najaden (tweekleppigen schelpdieren behorende tot de familie Unionidae) gebruik maken van habitats in de Waal, is in 2017 een verspreidingsonderzoek uitgevoerd. Zowe ...
  help
  KRW-jaarrapportage 2017 : sturen op ecologische waterkwaliteit [Jaarverslag]
  2018
  Een goede ecologische waterkwaliteit is belangrijk en draagt bij aan een duurzame leefomgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel dat in 2027 de maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater, zowel che ...
  help
  Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens : door geologische processen en menselijke activiteiten [Boek]
  Hijma, Marc \ Kooi, Henk \ 2018
  In het gehele kustfundament en in de getijdenbekkens vindt bodemdaling plaats en deze draagt bij aan relatieve zeespiegelstijging (de som van absolute zeespiegelbewegingen en bodembewegingen). In de huidige rekenregel voor het vaststellen van het sup ...
  help
  The inclusion of model uncertainty : preliminary examination on how model uncertainties affect frequency lines for water levels [Studentenverslag]
  Strijker, B. \ 2018
  The transition towards a new risk approach for the Dutch national safety assessment of primary flood defences has been taken as an opportunity to improve the dealings with uncertainties. The probabilistic models for the new safety assessment (WBI2017 ...
  help
  Glasaal bij het sluiscomplex van IJmuiden 2017 : een pilotstudie ter voorbereiding van een onderzoek naar het gedrag, voorkomen en passage van glasaal bij het sluiscomplex te IJmuiden [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2018
  Via het Noordzeekanaal wordt een groot achterland aan water ontsloten en IJmuiden is daarmee een belangrijk intrekpunt voor trekvis zoals (glas)aal en driedoornige stekelbaars en uittrekpunt voor (schier)aal. De regionale waterbeheerders en andere pa ...
  help
  Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht [Boek]
  Rijn, S. van \ Eerden, M. van \ Roos, M. \ 2018
  Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks van j ...
  help
  Ruimte voor de Rivier oogst ruimtelijke kwaliteit [Boek]
  Havinga, Regina \ Nederlanden, Hermine der \ 2018
  Vanaf 2007 werkt Rijkswaterstaat intensief samen met regionale en lokale partijen in het rivierengebied van de Rijn aan het programma Ruimte voor de Rivier. Dit brengt de bescherming tegen overstromingen op het wettelijk vereiste niveau. Bijzonder is ...
  help
  Technische en economische analyse van langetermijnstrategieën voor peilbeheer in het IJsselmeergebied : Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer IJsselmeergebied fase 3 [Boek]
  Remmelzwaal, A. \ Kors, A. \ Tanczos, I. \ Helmer, J. \ Berger, H. \ 2018
  De Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer (ISWP) heeft als doel het inzicht te vergroten in de relaties tussen waterafvoer, waterveiligheid en peilbeheer in het IJsselmeergebied. De studie richt zich op de situatie ná het jaar 2050, wanneer d ...
  help
  Thema ruimtelijke kwaliteit in ruimte voor de rivier \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ Woestenburg, M. \ Nijhuis, L. \ 2018
  Themadeel over het programma Ruimte voor de Rivier dat een unieke dubbeldoelstelling had: zorg voor meer veiligheid en zorg voor meer ruimtelijke kwaliteit. Het programma is inmiddels afgelopen en het is dus tijd om eens terug te blikken en te evalue ...
  help
  De dijken kunnen er weer tegen [Boek]
  Damme, J. van \ Hartog, M. den \ Rijborz, K. \ Werf, H. van der \ 2018
  Deze bijlage verschijnt ter gelegenheid van de afronding van het project Zeeweringen. Al negentien jaar wordt aan de Zeeuwse dijken gewerkt. Eind dit jaar ligt er 325 kilometer vernieuwde dijkglooiing. Alle Zeeuwse dijken voldoen dan aan de huidige v ...
  help
  Verkennende studie naar het belang van golfopzet voor WBI2023 [Boek]
  Eikema, B.J.O. \ Attema, Y. \ Talstra, H. \ 2018
  Het is niet geheel duidelijk of de invloed van golfopzet is verdisconteerd in bijvoorbeeld de overslagformules of in de golfmodellen van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) en het Ontwerp Instrumentarium (OI). Ook de resultaten van een a ...
  help
  Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren [Boek]
  [ca. 2018]
  De focus van het onderzoek lag op systeemanalyse en procesaanpak. De eerste fase van het opstellen van de Handreiking is eind 2017 afgerond. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de inhoudelijke analyse/ inventarisatie, de proces beschrijvin ...
  help
  Benutten van Natuurlijk Kapitaal : theoretische verkenning met gebruik van de casus Marker Wadden [Boek]
  2018
  Het doel van deze theoretische verkenning is: Het inzichtelijk maken van het benutten van natuurlijk kapitaal bij een infrastructurele maatregel , zoals Marker Wadden, voor Rijkswaterstaat en haar stakeholders met behulp van het Natural Capital Proto ...
  help
  Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018
  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimt ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.