Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 303

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==116
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Ekologie [Boek]
  Leeuwen, C.G. van \ [ca. 1974]
  In dit kollege komen de volgende drie hoofdelementen aan de orde: 1) Als theorie, de ten behoeve van de ekologie ontwikkelde Relatie-theorie of Theorie der Grondrelaties. 2) Als richting van onderzoek de Ekologie, met daarbinnen als meer specifiek on ...
  help
  Over de berekening van grondwaterstroomingen [Proefschrift]
  Edelman, J.H. \ 1947
  Dit proefschrift is ontstaan als studie over de duinwaterwinplaats van de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, een studie, die noodig was ter voorbereiding van de werken, omschreven in het "Rapport 1940" . In dit rapport komen hydrologische berekeni ...
  help
  Natural water isotopes for the quantification of infiltration and inflow in sewer systems [Studentenverslag]
  Schilperoort, R.P.S. \ 2004
  Infiltration and inflow in an urban sewer system is any water that does not belong in that system. Examples are groundwater that leaks through defective pipes or drainage water from construction sites that is discharged into a sewer system. Several s ...
  help
  Modelling of flow and settling in storm water sedimentation tanks: [Boek]
  Kluck, J. \ 1994
  In the near future in the Netherlands many reservoirs will have to be built to abate the pollution of the surface water by overflowing storm water from combined sewer systems [Kluck, 1992-a]. These reservoirs, called storm water sedimentation tanks, ...
  help
  Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete sewer pipe [Boek]
  Stanić, Nikola \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
  Dit onderzoek richt zich op (i) het identificeren van de vereiste informatie over de constructieve en hydraulische karakteristieken van rioolbuizen, (ii) het kwantificeren van de onzekerheden van deze informatie en (iii) de verbetering van de kwalite ...
  help
  Removing iron under anoxic conditions : removing iron by operating rapid sand filters in intermittent regeneration mode [Studentenverslag]
  Schoonenberg Kegel, F. \ 2015
  Aeration and rapid sand filtration are common practice for the treatment of iron, manganese and ammonium containing ground water for more than a century. Nevertheless, this process has not become obsolete. On the contrary, this thesis assumes that en ...
  help
  State space modeling of groundwater fluctuations [Proefschrift]
  Berendrecht, W.L. \ 2004
  Groundwater plays an important role in both urban and rural areas. It is therefore essential to monitor groundwater fluctuations. However, data that becomes available need to be analyzed further in order to extract specific information on the groundw ...
  help
  Bouwrijp maken van terreinen [Boek]
  Segeren, W.A. \ Hengeveld, H. \ 1984
  Het voorliggende boek geeft een uitgebreide beschrijving van de theoretische grondslagen voor en de opgedane ervaringen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bouwterreinen en bebouwde terreinen. Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken. In elk ...
  help
  Hemelwater, het riool in? : de bestuurlijke en juridische aspecten bij een duurzamer aanpak van het stedelijk waterbeheer, in het bijzonder de omgang met hemelwater [Boek]
  Heuvel, H. van den \ Jacobs, J.C.J. \ Eck, P. van \ 1996
  In dit onderzoeksrapport wordt nagegaan of er juridisch gezien belemmeringen zijn voor het toepassen van een aantal geselecteerde mogelijkheden om hemelwater te benutten. Tevens wordt onderzocht of er een juridische basis is te vinden voor het vastst ...
  help
  Monitoring en evaluatie ten behoeve van Leren voor Adaptief Deltamanagement : eindrapportage voor project "Ontwerp van een monitorings- en valuatiekader voor het Deltaprogramma - deel Adaptief Deltamanagement" [Boek]
  Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Maat, Judith ter \ Haasnoot, Marjolijn \ Kwakkel, Jan \ 2016
  Na een aantal jaren van beleidsontwikkeling is voor het Deltaprogramma nu een nieuwe fase aangebroken van kaderstelling, uitwerking en uitvoering. De lange termijn opgaven en de daarmee gepaard gaande onzekerheden van het Deltaprogramma maken het bel ...
  help
  Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden : dossier riolering \ Land en water : maandelijks vakblad voor wegenbouwkunde, waterbouwkunde en cultuurtechniek : overkoepelend orgaan van de Waterstaat [Artikel]
  Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Palsma, B. \ Manenschijn, M. \ 2017
  (Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Cli ...
  help
  Zoden aan de dijk: samenwerken aan water en ruimte [Boek]
  Hoefnagels, J. \ 2017
  Waterbeheer en ruimtelijke opgaven zijn lange tijd gescheiden beleidsdomeinen geweest, maar de huidige tijdgeest vraagt om een meer integrale en innovatieve aanpak van projecten. De toenemende betrokkenheid van steeds meer partijen – niet alleen over ...
  help
  Tools voor klimaatbestendig inrichten van stedelijk gebied \ H2O online [Artikel]
  Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Snep, R. \ Koole, S. \ 2016
  Er zijn tools ontwikkeld waarmee ontwerpers, deskundigen en belanghebbenden samen conceptuele ontwerpen kunnen opstellen om te helpen de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De Climate Adaptation App helpt deelnemers een long ...
  help
  On the anatomy of nearshore sandbars : a systematic exposition of inter-annual sandbar dynamics [Proefschrift]
  Walstra, Dirk Jan Roelof \ 2016
  Het overkoepelende doel van dit onderzoek is om de anatomie en werking van het langjarig bankgedrag te doorgronden. De doelstellingen zijn: 1) Begrijpen waarom de kustdwars veranderende bank amplitude response optreedt (i.e. de overgang van bankgroei ...
  help
  De landschapsarchitectuur van het polder-boezemsysteem : structuur en vorm van waterstelsel, waterpatroon en waterwerk in het Nederlandse laagland [Proefschrift]
  Bobbink, Inge \ 2016
  Het polder-boezemsysteem, een watersysteem dat is ontstaan door vallen en opstaan, continue is aangepast, en vanwege de invloed van de klimaatsverandering moet worden uitgebreid vormt het onderwerp van dit proefschrift. In het onderzoek wordt gezocht ...
  help
  Modelling the effect of climate change induced soil settling on drinking water distribution pipes \ Computers and geotechnics [Wetenschappelijk artikel]
  Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
  In the future, the more frequent occurrence of severe heat waves and long dry periods due to climate change can cause lowering of the ground water level and therefore consolidation of the soil. Consequently, increased differential settlements are exp ...
  help
  Verwijdering van natuurlijk organisch materiaal fracties door anionwisseling \ H2O online [Artikel]
  Grefke, A. \ Rietveld, L.C. \ Dignum, M. \ Cornelissen, E. \ 2014
  Natuurlijk organisch materiaal is een bron voor nagroei (biofilm) in waterleidingen. Gangbare analyses maken niet duidelijk welke organische verbindingen in het water als substraat voor bacteriën kunnen dienen, en hoe de zuiveringstechnieken erop inw ...
  help
  Onderzoek naar mogelijkheden voor transport van concentraat via de afvalwaterketen : chloride belasting op de afvalwaterketen van Amsterdam-Zuidoost en omgeving [Studentenverslag]
  Traast, S.K. \ 2017
  Dit rapport is het eindproduct van een bacheloronderzoek naar mogelijkheden om concentraat te transporteren via de afvalwaterketen van de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het concentraat is een rest-product van drink ...
  help
  Towards Zero Liquid Discharge in drinking water production [Proefschrift]
  Salvador Cob, Sara \ Witkamp, G.J. \ Genceli Güner, F.E. \ 2014
  Nanofiltratie (NF) en omgekeerde osmose (reverse osmosis - RO) membranen worden gebruikt om schoon water te produceren. Naast het schone water wordt hierbij echter ook een concentraat geproduceerd waarin het merendeel van de verontreinigingen zit. Lo ...
  help
  Reclaiming water from wastewater using forward osmosis [Proefschrift]
  Lutchmiah, Kerusha \ Rietveld, L.C. \ 2014
  Dit proefschrift is een onderdeel van het Sewer Mining project gericht op het ontwikkelen van een nieuw technologisch concept om water te onttrekken uit afvalwater door middel van directe of forward osmose (FO), een nieuw membraanproces. Over het alg ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.