Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het klimaat verandert: wat doen wij? : een etnografisch onderzoek naar de uitdagingen van en omgang met klimaatadaptatie in en rondom de gemeente Amersfoort [Studentenverslag]
  Kolk, D. van der \ 2017
  Gekeken naar de conclusie van het eindrapport: ‘tussenevaluatie Ruimtelijke adaptatie’ en de positie van de gemeente Amersfoort in het proces van klimaatadaptatie is het interessant om te analyseren tegen welke uitdagingen de gemeente Amersfoort aanl ...
  help
  Waterkwaliteitscheck: rekening houden met de microbiologische waterkwaliteit bij klimaatadaptatie en verduurzaming \ H2O online [Artikel]
  Leuken, J. van \ Schets, C. \ Man, H. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
  In veel steden worden projecten opgezet om duurzamer met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarnaast kunnen nieuwe waterconcepten de beleving van de openbare ruimte en de gezondheid van mensen in de stad bevorderen. ...
  help
  Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet [Boek]
  Freriks, A. \ Rijswick, M. van \ Doorn-Hoekveld, W. van \ 2018
  In onderhavig advies zijn twee vragen beantwoord: 1. Welke kosten kunnen onder huidig en toekomstig recht (Omgevingswet) uit de grondwaterheffing en schadevergoedingsregeling worden betaald? 2. Kan het kwaliteitsmeetnet uit de heffing worden betaald?
  help
  Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018
  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimt ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Late verlanding en vroege verzuring : themanummer OBN 0nderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verhoeven, J.T.A. \ 2018
  Dit artikel reflecteert op de laagveen-gerichte activiteiten van het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap. De basis vormden het preadvies uit 2008 (Antheunisse et al., 2008), de reeks OBN-publicaties die samengevat is in het boekje ‘De k ...
  help
  Release of primary microplastics from consumer products to wastewater in the Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Wezel, A. van \ Caris, I. \ Kools, S.A.E. \ 2016
  The authors estimate the release of primary microplastics from consumer products-cosmetics and personal care products, cleaning agents, and paint and coatings-via sewage effluent as an expected relevant route to the marine environment. Total estimate ...
  help
  City Blueprints: baseline assessments of water management and climate change in 45 cities \ Environment, development and sustainability : a multidisciplinary approach to the theory and practice of sustainable development [Artikel]
  Leeuwen, C.J. van \ Koop, S.H.A. \ Sjerps, R.M.A. \ 2016
  Climate change and urbanization are among the most significant trends of the twenty-first century, affecting global natural resources such as water, economic development and human well-being. The growth of the world population will be absorbed by the ...
  help
  Quantifying potential sources of surface water contamination with Campylobacter jejuni and Campylobacter coli \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mughini-Gras, L. \ Penny, C. \ Ragimbeau, C. \ Schets, F.M. \ Blaak, H. \ Duim, B. \ Wagenaar, J.A. \ Boer, A. de \ Cauchie, H.-M. \ Mossong, J. \ Pelt, W. van \ 2016
  We inferred the origin of surface water Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains in Luxembourg and the Netherlands, as defined by multilocus sequence typing, by comparison to strains from poultry, pigs, ruminants, and wild birds, using the ...
  help
  Fresh water lens persistence and root zone salinization hazard under temperate climate : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Stofberg, S.F. \ Oude Essink, G.H.P. \ Pauw, P.S. \ Louw, P.G.B. de \ Leijnse, A. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2017
  In low lying deltaic areas in temperate climates, groundwater can be brackish to saline at shallow depth, even with a yearly rainfall excess. For primary production in horticulture, agriculture, and terrestrial nature areas, the fresh water availabil ...
  help
  Data-driven prioritization of chemicals for various water types using suspect screening LC-HRMS \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Sjerps, R.M.A. \ Vughs, D. \ Leerdam, J.A. van \ Laak, T.L. ter \ 2016
  For the prioritization of more than 5200 anthropogenic chemicals authorized on the European market, we use a large scale liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) suspect screening study. The prioritization is based on occurre ...
  help
  Relation of river discharge and precipitation with water intake stops: The Meuse case [Studentenverslag]
  Corrales Duque, A. \ 2018
  The key objective of this project was to find the relation between river discharge, water quality, precipitation and water intake stops. For that, five intake stations which are part of the drinking water production companies: Vivaqua and Water-Link ...
  help
  De Mekong delta dreigt te verdrinken door het oppompen van grondwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Minderhoud, P. \ 2018
  De Mekong delta in Vietnam is één van de grootste delta’s ter wereld. De bevolking is sterk gegroeid, evenals landbouw en industrie. Om in de waterbehoefte te voorzien, is de afgelopen 20 jaar de grondwaterwinning verviervoudigd. Dit geeft problemen: ...
  help
  Impact of summer droughts on the water quality of the Meuse river \ Journal of hydrology [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2008
  Climate change will probably increase the frequency and intensity of low river flows, affecting both water quantity and water quality. Although climate change impacts on water quantity are widely recognised, the impacts on water quality are less know ...
  help
  Predicting suspended sediment concentrations in the Meuse river using a supply‐based rating curve \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Doomen, A.M.C. \ 2008
  A rating curve provides a reasonable estimate of the suspended sediment concentration at a given discharge. However, analysis of a detailed 9‐year time‐series of suspended sediment concentration (SSC) and discharge Q of the Meuse River in The Netherl ...
  help
  Het natuurlijke patroon van beken : slingerend of meanderend? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Makaske, B. \ Deijl, E.C. van der \ Kleinhans, M.G. \ 2016
  Bij beekherstel wordt vaak gesproken van ‘hermeandering’, waarmee meestal bedoeld wordt dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Hieronder gaan we in op de vraag wat meanderen precies is, welke processen daarbij horen e ...
  help
  Aanpak historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de omgevingswet [Boek]
  Freriks, A. \ Lindhout, P. \ 2016
  De Vewin heeft verzocht om een advies op hoofdlijnen over het instrumentarium ten behoeve van de aanpak van historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de Omgevingswet. Het verzoek heeft specifiek betrekking op reeds aanwezige grondwat ...
  help
  Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
  This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
  help
  Lysimeteronderzoek naar de evapotranspiratie van riet en els in een trilveen bij Schalkwijk (U) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bleuten, W. \ Bierkens, M. \ 2015
  Het doel van deze studie was om de verdamping (evapotranspiratie: E) door riet en van bomen in een rietmoeras (rietkragge) te bepalen en deze te vergelijken met die van open water. Hiertoe zijn tussen 2006 en 2010 lysimetermetingen gedaan bij Schalkw ...
  help
  Evaluation of exposure scenarios on intentional microbiological contamination in a drinking water distribution network \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schijven, J. \ Forêt, J.M. \ Chardon, J. \ Teunis, P. \ Bouwknegt, M. \ Tangena, B. \ 2016
  Drinking water distribution networks are vulnerable to accidental or intentional contamination events. The objective of this study was to investigate the effects of seeding duration and concentration, exposure pathway (ingestion via drinking of water ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.