Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Koppeling voor projecten Rijkswaterstaat : natuurwetgeving in m.e.r \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Kleijberg, R.J.M. \ Boonman, P. \ 2007
  Binnen Rijkswaterstaat krijgt natuur steeds meer aandacht. Bijna alle 'natte' en 'droge' projecten spelen regels voor natuurbescherming een rol. En die kunnen ingewikkeld zijn. Rijkswaterstaat heeft een werkwijzer ontwikkeld die praktische handvatten ...
  help
  Verpakt zand kan profiteren van ontwerphandleiding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berendsen, E. \ Akkerman, G.J. \ 2006
  Met zand gevulde geotextiele systemen kunnen succesvol in de waterbouw worden toegepast, zoals bij oeverbescherming). Toch zijn ze nog relatief onbekend. Een nieuwe CUR-publicatie (Ontwerpen met geotextiele zandelementen) biedt een ontwerphandleiding ...
  help
  Inspectie waterkeringen: van ambacht naar wetenschap : handleiding voor waterschappen in de maak : dossier: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Blommaart, P.J.L. \ Wentholt, L.R. \ 2006
  Sinds de kadeverschuiving bij Wilnis en de verzakking van kanaaldijk bij Stein is er een roep om verbetering van de inspectie van waterkeringen. Rijk en waterschappen voeren nu gezamenlijk een programma uit dat leidt tot een handreiking Inspectie Wat ...
  help
  Tussenstand onderzoek overstromingsrisico’s bekend \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Poot, C.P. \ Westen, C.J. van \ 2005
  De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gaf eind 2000 opdracht voor de studie Veiligheid Nederland in Kaart met als doel inzicht te krijgen in de kansen op overstromingen en de gevolgen daarvan. Rijkswaterstaat heeft de situatie nu voor zestien ...
  help
  The contribution of the high water information system to flood management in The Netherlands \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Ritzen, M.R. \ Doef, M.R. van der \ 2006
  Flooding in The Netherlands can never be completely prevented. In the preparation for high waters and in times of crisis access to reliable information is of great importance. The High water Information System (HIS) is being developed by Directorate- ...
  help
  River enlargement in the Noordwaard, from unrealistic to realistic \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Méndez Lorenzo, A.B. \ Rijsdorp, A. \ 2006
  The agricultural area Noordwaard will possibly be used for river enlargement. At first, the public authorities believed it was not realistic to use the Noordwaard for river enlargement before 2015. During an interactive process the Noordwaard obtaine ...
  help
  A certain degree of risk. Or: How great is flood risk in The Netherlands? \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Westen, C.J. van \ Leeuw, A.M. de \ 2006
  “One day with a sigh of relief we will give up this country to the tempestuous sea”. This was the prediction made by the civil engineer Van Veen, the spiritual father of the Dutch Delta Works. Until that time we want to be able to continue to live sa ...
  help
  Secundaire dijk zorgt voor brede waterkering langs kust \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hoffmans, G. \ Terhorst, W. \ Bernadini, P. \ 2006
  Vanuit het internationale project ComCoast zoekt men naar innovaties in kustverdediging. Onderzoekers vergeleken recente maatregelen ter versterking van de Pettemer en Hondsbossche zeewering met een mogelijk alternatief
  help
  ComCoast onderzoekt innovaties bij kustverdediging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hoffmans, G. \ Bernadini, P. \ Koenis, J. \ 2005
  ComCoast is een internationaal project om de veiligheid tegen overstromen in de breedte te waarborgen. Deelnemers onderzoeken een nieuwe manier van waterkeren, waarbij dijken niet langer worden verhoogd. Niet alleen de dijk keert het water, ook de zo ...
  help
  The role of guidelines in safety against flooding \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Snippen, E. \ Barneveld, H.J. \ Flikweert, J.J. \ 2006
  Safety against flooding is vital to The Netherlands to such an extent that there is a specific Flood Defence Act. This Act prescribes the safety standard for each area and arranges for the distribution of tasks and responsibilities between authoritie ...
  help
  Handleiding Steentoets 4.03 [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2005
  Ten behoeve van de veiligheidstoetsing van steenzettingen is in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en het ProjectBureau Zeeweringen (PBZ) te Goes een Excel-programma gemaakt door WL | Delf Hydraulics, genaamd STEENTOETS. In het programma k ...
  help
  Asfalt op dijk zeer divers van kwaliteit : methoden om laagdikte en stijfheid in kaart te brengen [dossier: waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Looff, A.K. de \ Montauban, C.C. \ 2005
  Met een combinatie van grondradar- en valgewicht-deflectiemetingen wordt in opdracht van Rijkswaterstaat de momentane sterkte van asfaltbekledingen op dijken beoordeeld. De methode is ook geschikt om een toekomstig kwaliteitsverlies te monitoren
  help
  Rijkswaterstaat werkt achterstallig onderhoud weg : meer verantwoordelijkheid voor de markt [dossier bruggen en viaducten] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bakker, J.D. \ Boersma, P.D. \ 2007
  Rijkswaterstaat gaat van ruim 1.000 kunstwerken (viaducten, bruggen, sluizen) het achterstallig onderhoud op een nieuwe wijze wegwerken: via het project Kosmos krijgt de markt meer vrijheid om zelf met oplossingen te komen en om met een budget van ci ...
  help
  Meer kansen voor regionaal toepassen bagger \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hortensius, P. \ Koenraadt, R. \ Groeneveld, L. \ 2007
  Het Besluit Bodemkwaliteit blijkt de mogelijkheden voor toepassing van baggerspecie te verruimen. Een overzicht is bijgevoegd van de specifieke kenmerken van de verschillende toepassingskaders voor grond en bagger in het Besluit Bodemkwaliteit
  help
  Normen & risico's, nut en noodzaak : de klassenindeling op de helling \ Congres "Waterbodems in de volgende eeuw", woensdag 30 juni 1999, De Doelen, Rotterdam [Hoofdstuk uit boek]
  Guchte, C. van de \ Stronkhorst, J. \ Boks, G. \ 1999
  help
  Twenthekanalen zijkanaal : historisch overzicht opbouw kanaalbodem en relevante informatie (project C89.03/01) [Boek]
  Boumans, W.G.A. \ Burg, J.C. van der \ 1990
  help
  Modelling a probabilistic safety management system for the Eastern-Scheldt storm-surge barrier, the basin and the surrounding dikes \ Vol. 2 [Hoofdstuk uit boek]
  Willems, A. \ Webbers, P.B. \ 2003
  The Dutch government wants to have a computer model that calculates the annual probability of flooding the area around the Eastern-Scheldt. This model should also be able to determine the impact of maintenance and control management of the Eastern-Sc ...
  help
  Monitoringplan voor het Nationaal Park de Biesbosch [Boek]
  Meulen, Y.A.M. van der \ Winkels, H.J. \ Veenhuizen, D.R. \ 1995
  help
  Van overschrijdingskans naar overstromingskans [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2000
  help
  Leidraad zandige kust [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2002
  De Leidraad Zandige Kust is speciaal toegesneden op beheer en onderhoud van zandige kusten. Ook toetsing op veiligheid, handhaving van de kustlijn en dimensionering van kustverdedigingsmaatregelen worden er in uitgewerkt, soms in detail. Verder gaat ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.