Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 364

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==146
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : beschrijving standaard inspectieproces [Boek]
  Thijs, F.J.J. \ 2008
  Waterkeringen worden al heel lang geinspecteerd. Hoe inspecties worden ingericht en uitgevoerd is echter nog weinig expliciet beschreven. Het onderhavige rapport biedt een duidelijke procesindeling welke gebruikt kan worden voor analyse van elk type ...
  help
  Koppeling voor projecten Rijkswaterstaat : natuurwetgeving in m.e.r \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Kleijberg, R.J.M. \ Boonman, P. \ 2007
  Binnen Rijkswaterstaat krijgt natuur steeds meer aandacht. Bijna alle 'natte' en 'droge' projecten spelen regels voor natuurbescherming een rol. En die kunnen ingewikkeld zijn. Rijkswaterstaat heeft een werkwijzer ontwikkeld die praktische handvatten ...
  help
  Rijkswaterstaat werkt achterstallig onderhoud weg : meer verantwoordelijkheid voor de markt [dossier bruggen en viaducten] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bakker, J.D. \ Boersma, P.D. \ 2007
  Rijkswaterstaat gaat van ruim 1.000 kunstwerken (viaducten, bruggen, sluizen) het achterstallig onderhoud op een nieuwe wijze wegwerken: via het project Kosmos krijgt de markt meer vrijheid om zelf met oplossingen te komen en om met een budget van ci ...
  help
  Meer kansen voor regionaal toepassen bagger \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hortensius, P. \ Koenraadt, R. \ Groeneveld, L. \ 2007
  Het Besluit Bodemkwaliteit blijkt de mogelijkheden voor toepassing van baggerspecie te verruimen. Een overzicht is bijgevoegd van de specifieke kenmerken van de verschillende toepassingskaders voor grond en bagger in het Besluit Bodemkwaliteit
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : grip op kwaliteit visuele waarnemingen [Boek]
  Schelfhout, H.A. \ Temmerman, L.M.J. \ 2007
  Het project “Grip op kwaliteit visuele waarnemingen” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden voor vastlegging van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties va ...
  help
  Digispectie : installatie en gebruik digispectie [Boek] - Versie 1.0
  Boezeman, J. \ Roest, B. van de \ 2007
  Naar aanleiding van de kadeverschuivingen te Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein (januari 2004) is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het project DigiSp ...
  help
  Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Dit addendum is een aanvulling op het in 2001 uitgebrachte Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG) en bestaat uit 2 delen, deel A en deel B. Deel A vervangt paragraaf 5.3.5 van het TRWG en deel B bevat tekstdelen uit de Leidraad voor ...
  help
  Procesbeschrijvingen inspecties waterkeringen : standaardbeschrijving inspecties [Boek]
  Leij, H. van der \ 2007
  Doel van het project ‘procesbeschrijving inspecties’ is te komen tot een generieke beschrijving van de stappen in een gestandaardiseerd inspectieproces. Een standaardbeschrijving voor de generieke onderdelen van het inspectieproces biedt handvatten i ...
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : voortgang programma van projecten : ijkpunt 01012007 [Boek]
  Moser, G. \ 2007
  Naar aanleiding van de kadeverschuiving bij Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004, is door STOWA en Rijkswaterstaat besloten onderzoek in te stellen naar mogelijke verbeteringen van insp ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  help
  Schade aan waterkeringen door omgevallen bomen na de storm van 18 januari 2007 : een enquête onder de Nederlandse Water- en Hoogheemraadschappen [Boek]
  Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
  In januari 2007 heeft Nederland 3 keer met storm te maken gehad, waarvan de storm van 18 januari de zwaarste was. Deze storm was tevens de zwaarste storm van de afgelopen 5 jaar. Ook door beplantingen op waterkeringen mag de veiligheid van het achter ...
  help
  Golfoverslag en sterkte binnentaluds van dijken : rapport predictiespoor SBW [Boek]
  2007
  Het faalmechanisme van binnentaluds van dijken bij golfoverslag is nooit goed onderzocht. Toetsregels in de VTV zijn daarom ook nauwelijks gevalideerd, net als recent ontwikkelde theoretische faalmechanismen. Het SBW-project wil de sterkte van binnen ...
  help
  Advies beheer- en bestrijdingsmaatregelen Blauwalg [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Vanaf medio augustus tot eind oktober 2006 is in de omgeving van Almere Haven sprake geweest van ernstige overlast door blauwalg. Als gevolg hiervan is vissterfte en stankoverlast in de havenkom en jachthaven opgetreden en is er een zwemverbod uitgev ...
  help
  Ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers : samenvatting RWS gegevens [Boek]
  Rutjes, C. \ Haye, M. de la \ 2007
  De regionale directies Rijkswaterstaat en Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) doen al geruime tijd onderzoek naar natuurvriendelijke oevers in de Twenthekanalen, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. DWW beschikt inm ...
  help
  Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen : voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006) [Boek]
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  Het boek beschrijft de methoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Hydraulische Randvoorwaarden en geeft daarnaast een overzicht van de waterstandsverlopen in verschillende watersystemen en van Toetspeilen, Rekenpeilen en Golfrandvoorw ...
  help
  Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevorm ...
  help
  Kunstwerken en Waterstaat : naar een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van Waterstaatsobjecten [Boek]
  Cuijpers, J.J. \ Jong, J. de \ 2007
  De vele bruggen, sluizen, viaducten, duikers, vuurtorens, dijken en andere bouwwerken van RWS zijn in de loop der jaren beeldbepalend geworden en dragen bij aan de identiteit van Nederland. Een deel van deze kunstwerken heeft een officiële status als ...
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : buitenlandse gidsen voor visuele inspectie [Boek]
  Flikweert, J.J. \ 2007
  Het project “Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik van gidsen bij visuele inspectie van waterkeringen i ...
  help
  Voorschrift toetsen op veiligheid : primaire waterkeringen [Boek]
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2007
  Om een landelijk eenduidig beeld te krijgen van de veiligheid tegen overstromen als gevolg van hoog buitenwater en om die veiligheid tegen overstromen in de toekomst te kunnen waarborgen is in artikel 9 van de Wet opgenomen dat vijfjaarlijks verslag ...
  help
  Economische schade na overstromingen wordt onderschat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evenhuis, E. \ Morselt, T. \ Bernardini, P. \ Jonkman, B. \ 2007
  In 2005 overstroomden grote delen van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina. De gebeurtenissen tijdens en na de ramp laten zien wat het gevolg is als een modern stedelijk gebied, dat onder de zeespiegel ligt, onderloopt. Ondanks een massale ev ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.