Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
  Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
  help
  Concerndenken : een denkraam voor efficiënter waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Vliet, A. van \ 2012
  Het is de uitdaging van iedere samenleving en samenwerking: Hoe verenigen we het individuele belang tot een collectief belang? En hoe ruilen we een individuele opvatting in voor een gezamenlijk uitgedragen mening? Waar aanvankelijk het instituut wate ...
  help
  Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
  Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
  Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
  help
  Resource Oriented Sanitation Services in Adama (Ethiopië) \ H2O online [Artikel]
  Rienks, W. \ Belete, H. \ Kragic-Kok, D. \ Meijer, C. \ Hammenga, A. \ 2016
  Waterschappen en Kennisinstellingen nemen al een aantal jaren hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Een aantal waterorganisaties werkt sinds 2011 aan ROSSA, een sanitatieproject in Ethiop ...
  help
  The Cenirelta-Demonstration Project [Video]
  2015
  CENIRELTA stands for Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox. The project is subsidised by the EU LIFE+ programme. Partners: Hollandse Delta Water Board, Paques, STOWA.
  help
  Anammox-bacterie halt stikstof uit afvalwater: een revolutie in de maak : thema afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Erp Taalman Kip, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
  Zo’n dertig jaar geleden werd de anammoxbacterie ontdekt, die ammonium (NH4 +) en nitriet (NO2 -) direct kan omzetten in stikstofgas (N2). Hiermee werd een eenvoudige en goedkope stikstofverwijdering uit afvalwater mogelijk. Op een rioolwaterzuiverin ...
  help
  CENIRELTA: hoofdstroom - Anammox op RWZI Rotterdam - Dokhaven \ H2O online [Artikel]
  Geilvoet, S. \ Erp Taalman, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
  Op RWZI Rotterdam - Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom - Anammox - proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activite ...
  help
  Kreken kweken [Brochure]
  Gemeente Hellevoetsluis \ 2014
  Kreken Kweken’ is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta en de stadsregio Rotterdam. Doelstelling van het project is de oude kreken op Voorne-Putten in ere herstellen.
  help
  Jonge aal telt : glasaaldetector als succesvolle methode voor landinwaarts gelegen locaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J.-W. \ Bergsma, J. \ Apon, L. \ Prudon, B. \ 2016
  ‘Dankzij kierbesluit na 40 jaar 1e glasaal #Kinderdijk #Alblasserwaard aangetroffen #Paling weet weg weer te vinden!’ Dit bericht werd op 19 april 2016 door waterschap Rivierenland gepubliceerd op Twitter en werd overgenomen door diverse media.
  help
  'Microbial ecology of activated sludge' : recensie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kreuk, M. de \ 2010
  Het boek 'Microbial Ecology of Activated Sludge' verschijnt tien jaar na de eerste uitgave van Seviour en Blackall in 1999. De eerste versie is intussen ver over haar uiterste houdbaarheidsdatum heen door de recente inzichten over de microbiële samen ...
  help
  Invloed van de zee op de neerslagverdeling en de frequentie van wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoes, O. \ Biesma, J. \ Stoutjesdijk, K. \ Kruiningen, F. van \ 2005
  Voor het dimensioneren van water- en rioleringsystemen wordt veelal gebruikt gemaakt van de neerslag van De Bilt of van ontwerpbuien die van deze reeks zijn afgeleid. Diverse waterschappen langs de kust vermoeden dat het in het kustgebied harder of v ...
  help
  De effecten van natuurontwikkeling op de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spier, J. \ Maandag, H. \ 2005
  Om de ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers in kaart te brengen, heeft Grontmij / AquaSense in opdracht van het toenmalige Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Waterschap Hollandse Delta) de visstand bemonsterd. Belangrijk ne ...
  help
  Overlast en bestrijding van stank bij de verlading van ontwaterd slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wiegant, W. \ Visser, A. \ Schellen, A. \ Uijterlinde, C. \ 2005
  Geuroverlast tijdens het verladen van opgeslagen ontwaterd slib uit containers en slibsilo's treedt vaak op. De meeste stank is niet afkomstig van zwavel, maar van zwavelverbindingen als methaanthiol en dimethylsulfides. Bij verlading van in silo's o ...
  help
  Membrane bioreactor for domestic wastewater: current expectations from the Dutch Water Authorities [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mulder, J.W. \ Korte, K. de \ Ellenbroek, H. \ 2005
  In 2000 begon een grootschalig pilotonderzoek naar de toepassing van de membraanbioreactor voor de zuivering van communaal afvalwater in Nederland. De verwachtingen waren hooggespannen. In een zeer compacte installatie zou onder Nederlandse condities ...
  help
  Hybrid MBR - the perfect upgrade for Heenvliet : research to establish optimal process parameters and minimum costs for future MBR installations [MBR special III] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mulder, J.W. \ Kramer, F. \ Sonsbeek, E. van \ 2005
  The Heenvliet WWTP will be upgraded to a hybrid membrane bioreactor system. The new MBR will treat approximately 25% of the total hydraulic capacity, which is equal to the dry weather flow; during storm weather events the remaining influent will be t ...
  help
  Stedelijk waterplan Sliedrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wit, A. de \ Tent, G. van \ Josten, C. \ 2005
  Sliedrecht heeft samen met de waterbeheerders onlangs een stedelijk waterplan opgesteld. Het watersysteem in de gemeente heeft te kampen met hardnekkige waterkwaliteitsproblemen. Vooral de lage zuurstofgehalten en de explosieve kroosgroei baren de ge ...
  help
  Optimalisering (afval)watersysteem Dordrecht met een integraal model van riolering en oppervlaktewater [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijtelaar, H. van \ Ruisch, M. \ Dalstra, T. \ 2005
  Het doelmatig invullen van de wateropgave uit het Nationaal Bestuursakkoord Water vormde de aanleiding voor het uitvoeren van een watersysteemberekening voor riolering en oppervlaktewater van de gemeente Dordrecht. Een samenwerkingsverband tussen de ...
  help
  Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Mampaey, K.E. \ Kreuk, M.K. de \ Dongen, U.G.J.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Volcke, E.I.P. \ 2016
  In this study, N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation (SHARON) reactor were identified through a three-weeks monitoring campaign during which the off-gas was analysed for N2O, O2, CO2 and NO. The overall N2O emission was 3. ...
  help
  Anammox in Rotterdam overtreft verwachtingen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abma, W. \ Mulder, J.W. \ Star, W. van der \ Strous, M. \ 2006
  De eerste praktijkreactor met het Anammox-proces is succesvol begonnen. De installatie laat een stabiele werking zien, zelfs bij belastingen die 50 procent hoger liggen dan de ontwerpwaarde. Met deze ervaringen kan gesproken worden van een bewezen te ...
  help
  Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Werkman, W. \ Gongrijp, A. \ Apon, L. \ Bosman, E. \ 2006
  In de Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland hebben Rijk, provincies en waterschappen de zoetwaterproblemen in de regio verkend. De gezamenlijke aanpak was ingegeven door de onderlinge afhankelijkheid bij het zoeken naar oplossingen. Doel van de v ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.