Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 756

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==305
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Blue deal 2018-20130 : 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water [Boek]
  2018
  Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mens ...
  help
  Visie op de bedrijfsvergelijkingen 2017-2019 [Boek]
  [2018]
  Bedrijfsvergelijkingen willen waterschappen in staat stellen zich op alle belangrijke aspecten van hun werk continu te verbeteren. Zij zijn primair een leerinstrument doordat ze input geven voor kennisuitwisseling en leerkringen. Bedrijfsvergelijking ...
  help
  Advies : de juridische status van waterveiligheidsnormen onder de Omgevingswet : een inventarisatie van voor- en nadelen van een kwalificatie als resultaats- of inspanningsverplichting : onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen [Boek]
  Doorn-Hoekveld, W. van \ Gilissen, H.K. \ Groothuijse, F.A.G. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2018
  De Unie van Waterschappen vraagt advies over de juridische betekenis van waterveiligheidsnormen, waaronder de betekenis van de kwalificatie als resultaats- of inspanningsverplichting, met eventuele uitzonderingen, onder het regime van de Omgevingswet ...
  help
  Speech Hans Oosters tijdens Waterschapsdag 2018 [Rede]
  Oosters, H. \ 2018
  Tijdens de Waterschapsdag 2018 vroeg Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, aandacht voor onderwerpen als klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de samenwerking tussen verschillende overheden.
  help
  De kade(r)s van ons watersysteem : hoe regelen we het eenvoudiger en beter met de omgevingswet en de waterschapsverordening? \ Water governance [Artikel]
  Kraak, I. \ 2018
  De Omgevingswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving geven de juridische kaders voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Water is daar een onderdeel van, net als ruimtelijke ordening, milieu, natuur. Eén van de kerninstrume ...
  help
  Q&A Droogte in Nederland [Boek]
  2018
  Informatie over waterbeheer in periodes van droogte.
  help
  Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
  Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
  Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
  help
  Podium: van waterwet naar omgevingswet \ Water governance [Artikel]
  Wensink, W. \ 2018
  Bedoeling is dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. 26 wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder de Waterwet, worden gebundeld in één Omgevingswet. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wet- en regelgeving komen terug in ...
  help
  The blue deal : clean, sufficient and safe water for 20 million people \ Water governance [Artikel]
  Sturm, E. \ Werf, M. van der \ 2018
  If we look at the Earth from space, it is clear to see: the planet is literally covered in water. Yet, there is never enough of it – and often too much. In recent decades, water-related disasters have affected increasing numbers of people, animals an ...
  help
  International case study : water cooperation between Oman and the Netherlands \ Water governance [Artikel]
  Havekes, H. \ Langeveld, P. \ 2018
  Like the Netherlands, Oman faces huge challenges in the field of water management. Therefore an intensified relationship and cooperation with the Netherlands has been started a year ago. A mutual Taskforce was established to solve the water problems ...
  help
  Wie visie heeft, maak er een! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
  Wensink, W. \ 2018
  Met de Omgevingswet op komst proberen al veel overheden ‘in de geest van de Omgevingswet’ te werken. En dat is heel goed. We worden immers door de Minister en het landelijk programma Aan de slag met de Omgevingswet opgeroepen tijdig werk te maken van ...
  help
  Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten [Boek]
  Most, H. van der \ Heijden, F. van der \ Knoeff, H. \ 2018
  Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderh ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - de Beurs in Leeuwarden [Factsheet]
  [ca. 2018]
  Het voormalig beursgebouw in Leeuwarden wordt door de Rijksuniversiteit Groningen in gebruik genomen als Friese campus. Het gebouw dient op duurzame wijze van koude en warmte te worden voorzien. Daarbij is aardgasloos verwarmen een uitgangspunt. Omda ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Zelling onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel [Factsheet]
  [ca. 2018]
  Het project Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel is een nieuw te ontwikkelen duurzame woonwijk. De wijk wordt gekenmerkt door een mix van verschillende type grondgebonden woningen en appartementen. De ambitie is om de woningen duurzaam v ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Harderweide in Harderwijk [Factsheet]
  [ca. 2018]
  De wijk Harderweide in Harderwijk is een nieuw te ontwikkelen duurzame woonwijk. De wijk wordt gekenmerkt door een mix van verschillende type woningen. De ambitie is om de woningen in Harderweide duurzaam van energie te voorzien. Daarbij is aardgaslo ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Fabriekskwartier in Tilburg [Factsheet]
  [ca. 2018]
  Het Fabriekskwartier is een nieuw te ontwikkelen duurzame wijk aan de Piushaven in het centrum van Tilburg. Er wordt overwegend ruimte gemaakt voor woningen en kleinschalige kantoren, winkels, horeca en een school. De wijk dient op duurzame wijze van ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Dordtse Kil IV in Dordrecht [Factsheet]
  [ca. 2018]
  De Dordtse Kil IV wordt gekenmerkt door een nieuw te ontwikkelen duurzaam bedrijventerrein met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor logistieke dienstverleners en regionale bedrijven. De gebouwen worden getypeerd als een mix van bedrijfsgebouwen v ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Baronie Haven in Alphen aan den Rijn [Factsheet]
  [ca. 2018]
  De Baronie Haven wordt gekenmerkt door een nieuw te ontwikkelen duurzame wijk met woningen, appartementen en utiliteit. De ambitie is om de gebouwen in de Baronie Haven volledig energie neutraal te maken. Daarbij is aardgasloos verwarmen een uitgangs ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Genderdal in Eindhoven [Factsheet]
  [ca. 2018]
  De wijk Genderdal wordt gekenmerkt door bestaande bouw die gerealiseerd is in de tweede helft van de jaren 50 van de 20e eeuw. De woningen beschouwd in deze studie bestaan uit een mix van 90 grondgebonden woningen en 138 appartementen verdeeld over 7 ...
  help
  Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Baronie Haven” Alphen aan den Rijn [Boek]
  Niewold, F. \ 2018
  Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). De business case is toegepast op de “Baronie Haven” i ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.