Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Pharmafilter : resultaten demonstratieproject in het Reinier de Graaf Gasthuis Delft, april 2012 [Boek]
  2012
  Uitleg over het zuiveringssysteem, zoals dat in een ziekenhuis wordt toegepast
  help
  De politicus Manita Koop : "de stroom een beetje wijzigen, dat is het" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2015
  Manita Koop heeft een gevarieerde loopbaan in het CDA achter de rug. Raadslid, statenlid, gedeputeerde en nu algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar een constante in haar carrière is het water. "De waterschappen moeten oppass ...
  help
  Delft Blue Water gietwater; schoner dan regenwater \ WT-afvalwater [Artikel]
  Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ Weij, P. \ Appeldoorn, K. \ 2013
  Als gevolg van de klimaatveranderingen wordt verwacht dat zoetwatertekorten steeds vaker zullen voorkomen. Het is daarom wenselijk om het gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen, zoals gezuiverd stedelijk water, nader te onderzoeken. In het innovat ...
  help
  Droogtescheuren kleikades beter begrepen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ponsteen, W.B. \ Tigchelaar, J. \ Akker, J.J.H. van der \ Bruijn, H. de \ 2014
  De huidige manier van inspecteren van kleikades kan doelmatiger en de inspectiedruk kan worden verlaagd zonder aan veiligheid in te boeten, omdat kleikades met scheuren vaak stabieler blijken dan gedacht. Dit is één van de conclusies van het onderzoe ...
  help
  Dijkversterking met kunststof kwelschermen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Haileyesus, T. \ 2014
  Waren kwelschermen tot nu toe vaak van bentoniet, hardhout of staal, nu is het ook mogelijk om kwelschermen van gerecycled kunststof te plaatsen. Hoogheemraadschap Delfland plaatst momenteel dergelijke kwelschermen in de veendijken in de Commandeursp ...
  help
  'Je leert elkaars belangen kennen' : ontvlechting van polder en boezem in RijswijkBuiten : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Valkenburg, L. \ Thewissen-Groet, A. \ Korf, J. \ 2014
  In de gemeente Rijswijk zijn de eerste nieuwbouwwoningen van het grootschalige ontwikkelingsplan RijswijkBuiten opgeleverd. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland een bijzondere woonwijk, omdat aanpassing van h ...
  help
  Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Klazenga, M. \ 2014
  In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
  help
  Schatten van de schappen: vorstelijk mooi sluishuis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ayar, B. \ 2013
  Het cultuurhistorische landschap van de waterschappen bevat naast vele bijzondere sluizen, diverse bijbehorende sluiswachterswoningen. Een van de chicste sluiswoningen vinden we pal bovenop de Oranjesluis in 's Gravenzande. De sluis van het Hoogheemr ...
  help
  Onderzoek naar technieken voor de behandeling van overstortwater \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Scherrenberg, S.M. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2007
  Om ook in de toekomst aan de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen, moeten voor het verwijderen van visuele vervuiling en van opgeloste stoffen en micro-verontreinigingen nieuwe zuiveringstechnieken worden ontwikkeld en geïntroduceerd. Het ...
  help
  Delft pakt wateroverlast aan met afsluiten grachten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Burger, J. \ Liere, W.J. van \ Rietdijk, J. \ Soest, E. van \ 2006
  De open verbinding met de boezem van Delfland maakt de binnenstad van Delft kwetsbaar bij hoogwater. De gemeente en het hoogheemraadschap creëren daarom de mogelijkheid de grachten in het oostelijk deel af te sluiten als onderdeel van het Waterplan D ...
  help
  Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Anink, D.M.E. \ Pot, C.Z.J. \ Bijl, D.J. de \ 2006
  In het 4e en laatste artikel over de ervaringen bij het project Afvalwater Haagse Regio wordt een blik achter de schermen gegund bij de vergunningverlening voor de aanleg van het nieuwe afvalwatertransportsysteem in den Haag
  help
  Communiceren loont bij inpassing en ontwerp van berging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Het inrichten van een deel van de Woudse polder, gemeente Midden-Delfland, als noodwaterberging stuitte op veel weerstand bij veel groeperingen. Veel en transparante communicatie met alle betrokken partijen bleek essentieel met een investering in een ...
  help
  Vergunningenmanagement creëert draagvlak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  Bij de realisatie van de calamiteitenberging (van 33 ha) binnen de Woudse polder, was de planologische inpassing een belangrijk item. In totaal waren voor de berging 45 vergunningen nodig. Een goede timing en risicoanalyse waren noodzakelijk bij de v ...
  help
  Zanddrains zorgen voor versnelde zetting van kades \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Bij de realisatie van de kades van de calamiteitenberging in de Woudse polder in Delfland wordt een zettingsversnellende techniek toegepast. Op deze manier is het mogelijk te voldoen aan de eisen voor restzettingen en inpasbaarheid in het landschap. ...
  help
  Grootste calamiteitenberging Delfland in uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  In dit zesde en laatste deel over de calamiteitenberging van Woudse Polder aandacht voor een aangelegde kade en nieuwe watergangen. Een oude gedempte kwelsloot achter de Zwethkade is opnieuw gegraven, met een breedte van minimaal 5 meter. De zettinge ...
  help
  Delfland wint natuur- en landschapprijs met waterberging \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  2007
  Middels het project De Wollebrand (Naaldwijk) kan Delfland 225.000 m3 water tijdelijk bergen. Daartoe heeft het hoogheemraadschap het waterpeil in 2006 verlaagd om meer water te bergen. Het gebied is ingericht als moerasgebied met riet en biezen: lee ...
  help
  Waterberging Hoekpolder maakt Westland klimaatbestendig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nederpel, A.C. \ Zijlstra, H. \ Troost, F. \ 2008
  Hoogheemraadschap Delfland onderzocht de waterhuishouding in 1999 in het beheersgebied bij Rijswijk. Vergroten van de bergingscapaciteit van de Hoekpolder was een van de maatregelen. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vullen van de berging binnen 2 ...
  help
  Hoogheemraadschap moderniseert waterpeilbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keulen, P. van \ 2008
  Het Hoogheemraadschap van Delfland wil het waterpeilbeheer verregaand automatiseren. In een Europese aanbesteding zijn aannemers geselecteerd. Een projectorganisatie is opgetuigd om over een jaar de uitrol over het beheergebied te kunnen beginnen
  help
  Delfts water : tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse [Boek]
  Bont, C. de \ 2000
  help
  Waterbeheer geregeld? : een historisch-bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 [Proefschrift]
  Dolfing, B. \ 2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.