Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 326

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==325
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Schiphouwer, M.E. \ Winter, H.V. \ Ploegaert, S. \ 2018
  Deze studie betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij één van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Den Haag (Scheveningen). Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keerslu ...
  help
  Faalkansanalyse bij dijkontwerp Zeeburgereiland met parallelle waterleiding : POV Kabels & Leidingen [Boek]
  Schweckendiek, Timo \ Meer, Anton van der \ 2018
  De POV Kabels en Leidingen (POV K&L) wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) met als belangrijkste doel om de risico’s van kabels en leidingen bij dijkversterkingsprojecten te minimaliseren. De POV K&L heeft aan Deltares gev ...
  help
  Waterkwaliteitsrapportage 2016 [Boek]
  2017
  In deze rapportage over 2016 worden de volgende resultaten per hoofdstuk behandeld waarna met hoofdstuk 7 wordt afgesloten met de algemene conclusies: 1. Bestrijdingsmiddelen. 2. Stikstof en fosfaat. 3. Andere relevante parameters (zuurstof, chloride ...
  help
  Samen voor de Aal : kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta datarapportage 2016 [Boek]
  Schiphouwer, Martijn \ Projectgroep 'Samen voor de Aal' \ 2017
  In dit rapport worden de opzet en resultaten van 2016 beknopt behandeld.
  help
  Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem \ H2O online [Artikel]
  Schep, S. \ Hidding, B. \ Verbeek, S. \ 2017
  Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder tonen we ...
  help
  Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Rijnbeek, J. \ Spanjers, A. \ Hangelbroek, H. \ Geradts-Schermer, J. \ Spier, J. \ 2017
  Onder de werktitel De Groene Motor heeft het ecologische deel van het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma van het Hoogheemraadschap Delfland een doorstart gemaakt. Betrokken partijen werken hierin nauw samen, hetgeen dit project bijzonder maakt.
  help
  Handreiking rioolplannen 2016 : "Samenwerking in de afvalwaterketen" [Boek]
  Nonhebel, F. \ Nanninga, B. \ Leeuwis-Tolboom, J.A.M. \ Schot, E. \ Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
  De doelstelling van de Handreiking rioolplannen is het beknopt en overzichtelijk weergeven van het afvalwaterketenbeleid van Delfland. De Handreiking helpt Delfland om in de contacten met gemeenten duidelijk en transparant te zijn over de belangen, w ...
  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  help
  Visie vismigratie Delfland [Boek]
  Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
  Het doel van voorliggende notitie is om de visie van Delfland op vismigratie en de beleidslijnen die daaruit voort vloeien te presenteren. Deze visie en beleidslijnen kunnen een inbreng vormen voor de KRW-detailanalyse en vormen daarnaast de basis vo ...
  help
  Beleidsnota Afvalwatertransport 2016 : "op weg naar meer sturing in de afvalwaterketen" [Boek]
  Nonhebel, F. \ Nanninga, B. \ Leeuwis-Tolboom, J.A.M. \ Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
  Het doel van deze beleidsnota is om Delflands belangen, rol- en taakopvatting ten aanzien van het transport van afvalwater vast te leggen. Deze nota gaat over afvalwatertransport en dan in het bijzonder over de afspraken daarover met gemeenten. Hoe m ...
  help
  Nota Bevordering doelmatige werking zuiveringtechnische werken 2016 : "omgang met (in)directe lozingen binnen de afvalwaterketen op weg naar kringloopsluiting" [Boek]
  Nonhebel, F. \ Nanninga, B. \ Leeuwis-Tolboom, J.A.M. \ Wiegant, W. \ Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
  Delfland heeft op basis van de Waterwet, Waterschapswet en het Regelement van Bestuur, de zorg voor het watersysteem en de zuivering van afvalwater. Doelstelling van deze beleidsnota is de functie en doelmatige werking van de zuiveringtechnische werk ...
  help
  Peilbeheer op peil : een onderzoek naar de verhouding tussen het peilbesluit en de watervergunning voor het afwijken van het peil [Boek]
  Groothuijse, Frank \ Kevelam, Julian \ 2016
  Doel van het onderzoek is het inzichtelijk te maken wat de verhouding is tussen het peilbesluit en de watervergunning om van het in het peilbesluit opgenomen peil af te wijken en rechtsgevolgen hieruit voortvloeien voor zowel het waterschap als de bu ...
  help
  'Verkenning kroosbeleving en -verwijdering in het stedelijk gebied' [Boek]
  Elshof, Albert \ 2016
  Het algemene doel van deze verkenning is het onderzoeken van verschillende manieren van kroos verwijderen. De verkenning kent twee aandachtsvelden: Bestuurlijk-maatschappelijk, waarbij burgerparticipatie en de rol van het waterschap en de gemeente hi ...
  help
  Waterkwaliteitsrapportage Delfland 2015 : resultaten van fysisch-chemisch en hydrobiologisch onderzoek 2015 [Boek]
  2016
  In deze rapportage over 2015 worden de volgende meetresultaten behandeld: 1) Bestrijdingsmiddelen. 2) Nutriënten. 3) Andere relevante parameters (zuurstof, chloride, ammonium, zuurgraad, doorzicht en temperatuur, polycyclische aromatische koolwaterst ...
  help
  "Je moet het maar kunnen": competentieontwikkeling bij het waterschap in een nieuwe rol \ Water governance [Artikel]
  Tekke, R. \ Lagerweij, J. \ 2016
  Het is er niet gemakkelijker op geworden in het openbaar bestuur. Waterschappen zijn daar geen uitzondering op. De complexiteit in de maatschappij is toegenomen en het van oudsher “vanzelfsprekende” gezag van publieke organen is minder geworden. In d ...
  help
  Delfland opent deuren voor vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bijl, J. de \ 2016
  Het hoogheemraadschap van Delftland werkt hard aan het verbeteren van de visstand in haar beheergebied. Zo kunnen door het aanleggen van vispasseerbare gemalen glasaal en driedoornige stekelbaars vanuit het zoute water het zoete watersysteem van Delf ...
  help
  De straadkrant [Tijdschrift]
  2016-
  De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. In de StraaDkrant staan allerlei inspirerende voorbeelden hoe je ...
  help
  De politicus Manita Koop : "de stroom een beetje wijzigen, dat is het" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2015
  Manita Koop heeft een gevarieerde loopbaan in het CDA achter de rug. Raadslid, statenlid, gedeputeerde en nu algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar een constante in haar carrière is het water. "De waterschappen moeten oppass ...
  help
  Minder wateroverlast en betere zoetwatervoorziening in glastuinbouwgebieden door ondergrondse waterberging \ H2O online [Artikel]
  Schans, M. van der \ Süss, M. \ Hollanders, P. \ Haan, E. de \ Paalman, M. \ 2015
  Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitati ...
  help
  Landlieden en hoogheemraden : de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw [Proefschrift]
  Wilt, C. de \ Dam, P. van \ 2015
  In Delfland nam in de zestiende eeuw de wateroverlast flink toe als gevolg van landschappelijke veranderingen en zware stormen. De regionale bestuurders, de hoogheemraden, meenden dat bestuurlijke centralisatie een belangrijke bijdrage zou kunnen lev ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.