Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van App tot Vloed : digitale handvatten voor een waakzame burger : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  2014
  Een groot deel van de communicatie vindt anno 2014 via de digitale kanalen plaats. Digitale communicatie kent vaak een interactief karakter. Zo zie je dat in de communicatie van waterschappen vaak de burger wordt opgezocht en betrokken. In de wereld ...
  help
  'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
  help
  Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
  Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
  help
  Gebiedsvisie in uitvoering rond boezem Enkele Wiericke : bundeling van projecten in integraal plan : dossier Gebiedsontwikkeling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Thewissen-Groet, A.P.J.J. \ Korporaal, E.F. \ Twist, S.R.A. van \ 2013
  Regionale kadeverbetering, waterberging, natuurontwikkeling en herstructurering van het agrarisch gebied gaan hand in hand bij het Integraal Plan Enkele Wiericke. De versterking van de kade van het kanaal ten oosten van Bodegraven en Gouda is hierbij ...
  help
  Semi-continu toetsen dijken mogelijk door nieuwe methodiek : proefproject over 1 kilometer van Lekdijk : dossier: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meer, M.T. van der \ Nijman, J.C. \ Knotter, H. \ 2006
  Introductie van een nieuwe toetsingsmethode, FAST4DMAP, om de sterkte en de gevoeligheden voor faalmechanismen bij een dijk op elk willekeurig punt in de gaten te houden
  help
  Waterschap verstevigt kaden Dubbele Wiericke met gerijpte bagger \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  2005
  Baggerspecie afkomstig uit de polder Lage Weide wordt gebruikt voor versteviging van kades. Daartoe wordt eerst de bagger ontwaterd door het plaatsen van geotubes (geotextiel) op de onderberm. Het project gaat voorjaar 2006 van start. Het betreft 30. ...
  help
  Rwzi stikstofeffluentkwaliteit met SHARON verbeterd \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Have, C.C.R. ten \ Meijer, S.C.F. \ Kempen, R. van \ 2005
  Op rwzi’s met onvoldoende beluchtingscapaciteit, onvoldoende denitrificatie capaciteit of een te korte aërobe slibleeftijd voor nitrificatie, kan SHARON uitkomst bieden om de stikstofeffluentkwaliteit te verbeteren. Op rwzi Rotterdam-Dokhaven en rwzi ...
  help
  Explosief baggerproject Houten, inundatiekanaal herbergt munitie uit Tweede Wereldoorlog : dossier (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bikker, M. \ Tonneijck, J. \ 2007
  In het najaar van 2006 zijn hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Houten gestart met baggeren in een inundatiekanaal van fort Honswijk (onderdeel waterlinie). Een explosief project vanwege de grote hoeveelheden munitie in de waterbo ...
  help
  Waterschappen op weg naar chemievrij terreinbeheer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Rooijen, H. van \ 2008
  In Neerslag 43(2008)2 schreef collega Rien Klippel uit Zeeland hoe zij bij het waterschap Zeeuwse Eilanden tot chemievrij terreinbeheer zijn gekomen. Bij het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt sinds 1997 het terreinbeheer zonde ...
  help
  Optimalisatie energieverbruik en fosfaatverwijdering op rwzi Driebergen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Rekswinkel, E. \ 2008
  De fosfaatconcentratie in het effluent van rwzi Driebergen fluctueert al jaren tussen 0,5 en 3 mg P/l. Daarnaast ligt het energieverbruik aanzienlijk boven dat van het landelijk gemiddelde. Een interne werkgroep is medio 2007 gestart met het zoeken n ...
  help
  Intensiveren van het slibgistingsproces via voorgeschakelde ultrasone slibdesintegratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Boersen, M. \ Sisselaar, D. \ 2008
  Op rwzi Zeist is met een pilotopstelling het effect van ultrasone slibdesintegratie op het slibgistingsproces onderzocht. De proef is begeleid door technologen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier e ...
  help
  Verwijdering siloxanen uit biogas rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Oosterhoff, T. \ 2008
  Op de rwzi Nieuwegein, waar het afvalwater van de kernen Nieuwegein, IJsselstein en Lopikerkapel wordt gezuiverd, wordt het hierbij geproduceerde slib samen met het slib van een aantal omliggende zuiveringsinstallaties vergist. Het hierbij geproducee ...
  help
  De waterbalans, op welk schaalniveau? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kramer, P. \ 2008
  Is het mogelijk om een goede waterbalans voor een klein gebied op te stellen zonder het standaard meetnet uit te breiden? De huidige vraag naar meetgegevens en balansen voor kleinere gebieden komt vanuit verschillende hoeken. De KRW, watertoetsen, wa ...
  help
  Het Amsterdam - Rijnkanaal en de verdroging : een studie naar de invloed van het Amsterdam - Rijnkanaal op de hydrologie van het Kromme Rijngebied [Studentenverslag]
  Eggels, G. \ 1998
  help
  Gewijzigd waterbeheer in het Langbroekerweteringgebied : verkennend onderzoek naar mogelijkheden het oppervlaktewaterbeheer te wijzigen [Studentenverslag]
  Markus, A.H. \ 1997
  help
  Vergelijking begroting 97 [Boek]
  Waterschap De Aa \ Zuiveringsschap Drenthe \ Waterschap Friesland \ [1997]
  help
  Het water gewassen : een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht [Boek]
  Dik, B. \ Dingemanse, C. \ Harlingen, S. van \ Melgers, T. \ 1996
  help
  Verbeterd waterbeheer Langbroekerwetering [Boek]
  Ellen, W. van \ Markus, A.H. \ 1998
  help
  Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna voor het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
  Jong, T. de \ Hoogerwerf, G. \ 2003
  help
  Pilot haalbare KRW-doelstellingen provincie Utrecht [Boek]
  Dommering, A.E. \ Kampen-Brouwer, E.M. van \ 2004
  Het project kent de volgende doelstellingen: 1. bepaling van de bandbreedte binnen Utrecht voor het opstellen van ecologische doelstellingen voor sterk veranderde en kunstmatige wateren binnen de definites van de KRW en de voorgeschreven landelijke m ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.