Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 290

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Ontwerpbeheerplan 2018-2024 N2000-gebied Kolland en Overlangbroek [Boek]
  2018
  De provincie Utrecht is rijk aan bijzondere natuurgebieden, die mede maken dat het in onze provincie prettig wonen, werken en recreëren is. Zo ook Kolland en Overlangbroek: mede door het eeuwenlange beheer is dit een bijzonder bos tussen Nederrijn en ...
  help
  Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
  Doorn, Wim van \ 2018
  Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
  help
  Vistrappen printen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Dijkers, C. \ Heuts, P. \ 2018
  In ons overgeorganiseerde landje hebben we in de loop der jaren ons water getemd. Er zijn polders aangelegd, molens vervangen door elektrische gemalen, oevers verhard en wegen aangelegd. Daarmee zijn natuurlijke routes voor vis tussen leef- en paaige ...
  help
  Interpretatie metingen influent en effluent RWZI’s : meetronde geneesmiddelen RWZI’s en regionaal water provincie Utrecht 2017 [Boek]
  Vissers, M. \ 2018
  De Utrechtse waterschappen hebben samen met de provincie een meetronde uitgevoerd bij de RWZI’s in de provincie Utrecht. Van elke RWZI zijn 24-uurs monsters van zowel het influent als van het effluent geanalyseerd op de aanwezigheid van geneesmiddele ...
  help
  Projectplan hydrologische bufferzone polder Achttienhoven [Boek]
  Koomans, J. \ 2018
  Dit projectplan beschrijft de aanleg van een hydrologische bufferzone tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen’ (afgekort: ‘de Haeck’). De bufferzone bestaat uit een strook van circa 75 meter breed d ...
  help
  Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, C. van \ 2018
  GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, geschreven. De handreikin ...
  help
  OBN en het laagveenlandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2018
  Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselij ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten [Boek]
  Most, H. van der \ Heijden, F. van der \ Knoeff, H. \ 2018
  Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderh ...
  help
  Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - Merwedekanaalzone in Utrecht [Factsheet]
  [ca. 2018]
  Het deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone in Utrecht bestaat uit de nieuwbouw van circa 5.500 woningen, kantoren en voorzieningen. De gemeente Utrecht heeft als doel deze wijk aardgasloos te ontwikkelen. Merwedekanaalzone deelgebied 5 kenmerkt zich d ...
  help
  Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains [Boek]
  Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Massop, H.T.L. \ Holshof, G.J. \ Houwelingen, K. van \ 2018
  Kenmerkend voor veengrond is de grote weerstand voor watertransport in de bodem van en naar de sloot. Onderwaterdrains zijn een effectief hulpmiddel om het watertransport in de bodem te versnellen en dit zorgt voor een significant vlakker grondwaters ...
  help
  Smart polder De Mossen Houten : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
  Scholten, B. \ 2017
  In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (thermische energie uit oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
  help
  HEC-RAS 5.0 aan de tand gevoeld \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bosch, S. \ Hoekstra, J. \ 2017
  In februari van 2016 publiceerde de US Army Corps of Engineers een grote update van de gratis hydraulische modelcode HEC-RAS. Nieuw is de state-of-the-art 2D-module, die internationaal grote bewondering oogstte. Wij hebben deze module ingezet voor ee ...
  help
  Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen [Boek]
  FDuijn, M. \ Leeuwen, C. van \ Buuren, M.W. van \ 2017
  Voor u ligt de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’. Een handreiking om u op weg te helpen bij de omgang met de nieuwe Omgevingswet. In 2021 zal namelijk naar verwachting deze wet worden ingevoerd. Hoewel de daadwerkelijk ...
  help
  Smart polder Merwedekanaalzone Utrecht : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
  Scholten, B. \ 2017
  In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
  help
  Natuurlijk : de watervriendelijke tuin [Brochure]
  2017
  Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden soms tot wateroverlast doordat het riool overstroomt. Door je tuin minder te verharden help je mee ...
  help
  Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging \ Water governance [Artikel]
  Schaik, M. van \ Romijn, R. \ Scholten, B. \ 2017
  Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nat ...
  help
  Het slimme klimaat : regio Utrecht [Boek]
  2017
  In deze editie: Het slimme klimaat Hoe de regio Utrecht klimaatverandering en gerelateerde uitdagingen aanpakt. Klimaatverandering als onderdeel van publiek belang. Business cases die vragen om een multi-stakeholder insteek. Sociale proposities die o ...
  help
  Hoe geschikt zijn lasers om de diepte van sloten te bepalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
  Het is voor waterschappen nuttig om te weten hoe diep sloten zijn. Traditionele meetmethoden zijn echter arbeidsintensief en duur. Is laseraltimetrie een geschikte optie? Die meetmethode met lasers is gangbaar voor het meten van de hoogte van het lan ...
  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.