Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ecohydrologisch onderzoek Beegderheide : resultaten [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Maas, C. \ Senden, W.J.M.K. \ 1998
  help
  Waterkwaliteit vennen Beegderheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Fellinger, M. \ Pex, B. \ Driessen, O. \ 1996
  help
  Op weg naar totaal waterbeheer. 7. AUTUNNO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1997
  help
  Bronnen in Noord- en Midden - Limburg : ligging en globale karakterisering [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Mosterdijk, H.G. \ 1996
  help
  Waterkwaliteit, kansen en bedreigingen voor vismigratie in de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tolkamp, H. \ 2003
  Er wordt hard gewerkt in Limburg en Brabant aan het opheffen van de migratiebelemmerende obstakels voor de trekkende waterbewoners in de Maas en de zijbeken. Maar, is de waterkwaliteit al wel in orde? De zeer slechte waterkwaliteit in de zestiger en ...
  help
  Betrouwbare kwaliteit van drinkwater is niet vanzelfsprekend : recensie : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roorda, J. \ 2012
  Het Nederlandse drinkwater is van zeer betrouwbare kwaliteit. Die kwaliteit lijkt zo vanzelfsprekend evenals de controle erop. Toch komt er veel bij kijken om de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater constant te houden. Het vraagt om inspanningen ...
  help
  Zeldzame kiezelwieren (diatomeeën) van de beekjes, vennen en poelen van de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pex, B. \ 2007
  Er is door Zuiveringsschap Limburg sinds de jaren negentig onderzoek verricht naar de kiezelwieren in het Meinweggebied. Deze wateren blijken belangrijke biotopen voor tal van soorten kiezelwieren te zijn.
  help
  Water in ruimtelijke plannen [Boek]
  2013
  In deze notitie wordt een aanzet gegeven voor het opnemen van de waterhuishoudkundige belangen in het gemeentelijke instrumentarium voor ruimtelijke plannen. Deze notitie is aanvullend op de nota 'Plaats voor Water' en de 'Handreiking ruimtelijke ont ...
  help
  Poederkooldosering in actiefslib voor de verwijdering van microverontreinigingen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Evenblij, H. \ Roeleveld, P. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Schuman, E. \ Man, A. de \ Mulder, M. \ 2018
  Watervervuiling met stoffen als medicijnresten, industriële verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen is een groeiend probleem. Rioolwaterzuiveringen dragen met hun effluent bij aan de emissie van deze microverontreinigingen. Eén van de opties om dez ...
  help
  Uitleg Verdygo Roermond [Video]
  Pijl, P. van der \ 2016
  Uitleg over het principe van Verdygo, zoals in Limburg wordt toegepast. Waterschapsbedrijf Limburg vervangt de bestaande rioolwaterzuiveringen van Simpelveld en Roermond door zuiveringen van het zogeheten 'Verdygo-concept'.
  help
  Nereda-technologie heeft steile leercurve \ H2O online [Artikel]
  Roest, H. van der \ Bentem, A. van \ Uijterlinde, C. \ Man, A. de \ 2016
  De waterschappen die verantwoordelijk zijn voor vijf Nederlandse Nereda®-installaties die worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen aan optimalisatie van de technologie. Dit gebeurt in het kader van het programma SOON ...
  help
  Geneesmiddelen uit afvalwater halen: is het praktisch haalbaar? \ H2O online [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Siegers, W. \ Merlen, K. van de \ Man, A. de \ 2016
  Geneesmiddelen die via het rioolwater in een rioolwaterzuivering terechtkomen, worden daar slechts deels afgebroken. Hierdoor komen restanten in het oppervlaktewater. Technieken om drinkwater te zuiveren zijn vaak minder effectief bij afvalwater omda ...
  help
  Continue thermische slibhydrolyse: lagere kosten en meer energie op de rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2010
  Op de rwzi Venlo van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft Sustec Consulting & Contracting (Sustec) uit Wageningen een continu proces voor thermische slibhydrolyse getest: TurboTec. Door thermische slibhydrolyse wordt meer biogas uit het zuiveri ...
  help
  Het bestaansrecht van waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heemskerk, W. \ Dierx, W. \ 2010
  Het uitgebreide interview van Maarten Gast met dr.J Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, in H2O, nr 22 van 12 november 2010 bevat veel leerzame gegevens over het (goede) werk van dit Waterschap. De rol van het andere waterschap in Li ...
  help
  Industriewaterproject Roermond : toetssteen voor systematische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Krijgsman, J. \ Creusen, A. \ Ruiters, C. \ 1999
  Aanpassings- en beheersmogelijkheden van de waterhuishouding op bestaande en nieuw aan te leggen industrieterreinen. Totaal watermanagement is gericht op waterbesparing en hergebruik op bedrijfsniveau, het niveau van het industrieterrein, en regionaa ...
  help
  Waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkelingssuccessen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tolkamp, H.H. \ 1999
  help
  Effluent als bron voor industriewater in oostelijk Zuid-Limburg : e-Water Group BV neemt binnenkort besluit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ruiters, C. \ Kramers, J.F. \ Man, A. de \ 1999
  Bij rwzi Kaffeberg in Kerkrade is een technisch en economisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van verschillende zuiveringstechnieken (microfiltratie; ultrafiltratie; vlokkingsfiltratie; vlokkenfiltratie) om rwzi-effluent op te ...
  help
  Herstelbeheer De Snep succesvol \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Bossenbroek, Ph. \ Driessen, O. \ Hermans, J. \ 2000
  De Snep is een langs de Noordervaart in Midden-Limburg gelegen natuurgebied (5 ha), in eigendom en beheer van /bij Staatsbosbeheer. In 1990 werd besloten tot opschonen van het ven. Ingegaan is op het vooronderzoek, de uitvoering en de resultaten
  help
  Sanering van de Tungelroyse beek, eerste fase \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roumen, J. \ Paarlberg, A. \ Duijsings, J. \ Kaasenbrood, P. \ 2000
  Bodemsanering van oevergronden en waterbodems in het kader van het pilotproject voor hoogwaterbestrijding (waterretentie) 'Herstel watersysteem Tungelroyse beek'. Er is veel grondverzet nodig om de oude beekloop te herstellen, en de grond is ernstig ...
  help
  Het verglazen van slib in Japan : perspectief voor Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Driessen, A.P.T. \ Franssens, N. \ Man, A.W.A. de \ 1992
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.