Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het toepassen van ijzerzand voor een betere waterkwaliteit in de bollenteelt : beschikbare technieken om fosfaat uit een bollenperceel af te vangen met ijzerzand [Brochure]
  2018
  De bloembollensector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw met een grote bijdrage aan innovaties, werkgelegenheid en export. Tegelijkertijd dragen de bedrijven in de bloembollensector bij aan emissies van gewasbeschermin ...
  help
  Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017 [Boek]
  Troost, K. \ Sluis, M. van der \ Paijmans, A. \ Asch, M. van \ 2013
  In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs die ...
  help
  Herziening KRW doelen HHNK : ten behoeve van SGBP1 en SGBP2 [Boek]
  Jaarsma, N. \ Ee, G. van \ 2014
  In 2009 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de doelen afgeleid voor het 1e stroomgebiedsbeheerplan (SGBP1) voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze doelen gelden voor de periode 2009-2015. Ten tijde van het afleiden van d ...
  help
  Ecotoxicologische aspecten bij de nabehandeling van RWZI-effluenten met behulp van biomassa kweek [Boek]
  Foekema, E.M. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2003
  help
  Pilotstudie naar hormoonverstoring bij vissen op Texel [reactie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Oost, R. van der \ 2006
  In H2O nummer 5 van dit jaar beschrijven Anja Derksen e.a. de resultaten van een verkennende meetcampagne naar de effectiviteit van aanvullende zuiveringstechnieken bij de verwijdering van hormoonverstorende stoffen uit rwzi-effluent. Als opvallend r ...
  help
  Samen werken aan een duurzame waterketen in Zaanstad : drie jaar ervaring met voorbereidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Leijen, R. \ Stapel, W. \ 2005
  In Zaandam zijn drie jaar geleden het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaandstad en het drinkwaterbedrijf PWN begonnen aan de voorbereidingen van een duurzame waterketen. Wat is er in die jaren feitelijk gebeurd?
  help
  Inspectietechnieken voor droge veenkaden : inventarisatie van bijzondere technieken ter ondersteuning van de inspectie van (verdroogde) veenkaden [Boek]
  Akker, J.J.H. van den \ Alterra \ 2004
  Het rapport presenteert de resultaten van de eerste en tweede fase van het onderzoeksprogramma mbt "Droogte onderzoek veenkaden", die betrekking hebben op bijzondere inspectietechnieken. Het vormt een betrekkelijk feitelijke bundeling van de resultat ...
  help
  Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam [Boek]
  Alphen, J. van \ 2017
  De Markermeerdijk bij Uitdam is in 2006 afgekeurd. De veiligheidsopgave bestaat uit een tekort aan hoogte, buitenwaartse macrostabiliteit en binnenwaartse macrostabiliteit. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de beheerder van de di ...
  help
  Biogas affakkelinstallatie met debietmeting op rwzi Heiloo \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kramer, S. \ Vos, J. de \ 2012
  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de rioolwaterzuivering rwzi Heiloo uitgebreid waarbij Gastreatment Services een gesloten fakkelinstallatie heeft geleverd voor het affakkelen van 75 m3/h biogas. Intercontrol Meet- en Regeltechniek ...
  help
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ 2011
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf ...
  help
  De waterbestendige stad : meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam [Boek]
  Baltissen, J. \ Ruiten, M. \ Kroeze, R. \ Drimmelen, C. van \ 2012
  De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de ...
  help
  Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten [Boek]
  Notenboom, G. \ Vergouwen, L. \ Morgenschweis, C. \ Schöll, L. van \ Postma, R. \ 2013
  Waterschappen hebben bij het zuiveren van afvalwater steeds meer oog voor duurzaamheid en het sluiten van kringlopen, waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd). In deze studie over het terugwinnen en vermarkte ...
  help
  Startnotitie dijkversterking zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering : definitief [Boek]
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ 2008
  Deze studie geeft randvoorwaarden voor de planstudie via de beleidsnota’s kustbeleid, en geeft een beleidskader voor landschap, cultuurhistorie en natuur, en de planvorming tot nu toe (2004 - heden). Met een aparte bijdrage over de ontstaansgeschiede ...
  help
  Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland : mate van gebruik en aanwezigheid van middelen in oppervlaktewater [Boek]
  Spijker, J.H. \ Smidt, R.A. \ Niemeijer, C.M. \ 2006
  Door chemische onkruidbestrijding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden. Voor de provincie Noord-Holland zijn de door gemeenten gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op verhardingen, in openbaar groen, op begraafplaatsen ...
  help
  Visie op water en ruimtelijke ordening in Alkmaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wijn, J. \ Berg, H. van de \ Hekman, A. \ 2007
  Alkmaar staat de komende jaren voor de taak om de wateropgave in het stedelijk gebied op te lossen. Hiervoor is ruimte nodig en die ontstaat niet vanzelf. De gemeente heeft daarom onder de titel 'Alkmaar, stad aan het water' samen met het Hoogheemraa ...
  help
  Waterschappen binnenstebuiten : energiefabriek [Boek]
  Pen en potlood \ [ca. 2009]
  De Energiefabriek, een enthousiaste club waterschappers, heeft een ingenieuze fabriek voor ogen; binnenkomende afvalstromen bij de waterschappen omzetten in energie. Voor eigen gebruik, en wellicht ook voor gebruik van anderen. Kortom, waterschappen ...
  help
  Waterplan Landsmeer [Boek]
  Bevaart, M. \ Schuller, M. \ 2016
  Het doel van het waterplan is om gezamenlijk een visie te ontwikkelen die beantwoordt aan de eisen voor de toekomst (2036) en bijdraagt aan de gewenste belevingswaarde in de omgeving. Op basis van deze visie zijn de basis maatregelen bepaald, die noo ...
  help
  Waterplan Enkhuizen-Medemblik : water om te beleven [Boek]
  Wielen, H. van der \ 2016
  De aanleiding voor de gemeenten Enkhuizen en Medemblik en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een waterplan op te stellen is de wens om een gezamenlijke en toekomstgerichte visie op het watersysteem in deze gemeenten te ontwikkelen. Water n ...
  help
  Water boven water : regionaal waterplan Bergen, Castricum en Heiloo : hoofddocument [Boek]
  Kollen, J. \ Jonge, M. de \ Kraan, J. \ 2012
  In de periode 2008 - 2011 is het regionale waterplan Bergen, Castricum, Heiloo opgesteld. Het plan stelt een kader voor de waterinspanningen die de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verrichten. Daarnaast bevat het een e ...
  help
  Integraal waterplan Drechterland [Boek]
  2012
  Drechterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben een integraal waterplan opgesteld om een gezamenlijke en toekomstgerichte visie op het watersysteem in de gemeente Drechterland te ontwikkelen. Het plan geeft inhoud aan de realisatie ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.