Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een strategie voor een beter mariene milieu : de implementatie van de Kaderrichtlijn mariene strategie \ Milieu en recht [Artikel]
  Lont, Y.L. \ 2013
  In juni 2008 is de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) in werking getreden. Deze is bedoeld om het duurzaam gebruik van Europese zeeën en mariene ecosystemen te verbeteren. Om het doel van de richtlijn te bereiken wordt een 'mariene strategie' opg ...
  help
  Aan de slag met nieuw beleid : vierde landelijke toetsing : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kiela, P. \ 2014
  Op 1 januari 2017 start de 4e landelijke toetsronde voor de primaire keringen. Waterschappen en Rijkswaterstaat zullen in totaal ongeveer 3.750 km keringen en circa 1.750 kunstwerken gaan toetsen op veiligheid. Ondertussen is het beleid ingrijpend ge ...
  help
  Tien jaar toekomst Waterketen Gelderland : samen werken aan, samen werken én samen doen in de waterketen [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Corpel, D. \ 2011
  In het project Toekomst Waterketen Gelderland (TWG) is gestart met de bedoeling de waterketenpartijen met elkaar te verbinden, om samen beter om te gaan in de waterketen. Met succes. Gelderse gemeenten en waterschappen werken anno 2011 volop samen en ...
  help
  Verbindend water in een veranderende praktijk [Boek]
  Aanjaagteam Waterketen \ 2012
  Op dit moment Met de lange termijn visie voor de waterketen "Verbindnend water" is door alle betrokken partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neergezet. Een toekomstbeeld dat gaat over hergebruik van afvalstoffen, terugwinnen van energie, flexibele s ...
  help
  Minister Schultz van Haegen over het Deltaprogramma : "het gaat nu om de uitwerking" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Goossen, W.J. \ 2015
  Het Deltaprogramma 2015 verscheen vorig jaar na een jarenlange zoektocht van alle overheden, samen met betrokkenheid van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar de beste manier om de toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor de wa ...
  help
  De gouden rand van Nederland : ontwerpen aan een sterke, mooie en vitale kust \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Bleumink, H. \ 2013
  Eind dit jaar verschijnt de Nationale Visie Kust, een belangrijke bouwsteen voor het Deltaprogramma, waarin de plannen worden gesmeed om Nederland klaar te maken voor de klimaatverandering die ons deze eeuw te wachten staat. Veiligheid staat voorop. ...
  help
  Waterveiligheid in het rivierenland : "alles inzetten en misschien wel meer" [werken aan de delta] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2013
  In het rivierengebied ligt de omvangrijkste opgave van het Deltaprogramma. Bij het deelprogramma Rivieren zijn elf waterschappen, vijf provincies en zo'n 170 gemeenten betrokken. De voorkeursstrategieën per riviertak leveren input aan deltabeslissing ...
  help
  Maar eerst uitvoering compenserende maatregelen : Haringvlietsluizen in 2018 op een Kier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Graaf, R. de \ 2015
  In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Goed voor de visstand maar daardoor loopt er ook zoutwater het Haringvliet in, dus problemen voor de landbouw en voor het waterbedrijf. Compenserende maatregelen zijn nodig. Minister Schultz gaf het sta ...
  help
  Nederland mondiaal referentiepunt : minister Schultz van Haegen over het OESO-rapport \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  2014
  De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) deed onderzoek naar de vraag of waterbeheer en waterbestuur in Nederland klaar is voor de toekomst. Wij vroegen minister Schultz van Haegen wat zij van dit rapport vindt.
  help
  Omgevingswet 2.0 [water en ruimte] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wensink, W. \ 2013
  In een eerder nummer van Het Waterschap berichtten wij al over de hoofdlijnen en de belangrijkste gevolgen van der Omgevingswet voor de waterschappen. Op basis van de toetsversie heeft de Unie een aantal verbeterpunten ingebracht. Deze vormden aanlei ...
  help
  Leuker en ook makkelijker : Visitatiecommissie Waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2013
  De partijen in de waterketen hebben in het kader van het Bestuursakkoord Water afgesproken om meer te gaan samenwerken om kostenstijging te beperken. Om druk op de ketel te houden, heeft het ministerie in juni de Visitatiecommissie Waterketen ingeste ...
  help
  Ruim baan voor duurzame activiteiten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Erp Taalman Kip, C. van \ Gelderen, I. van \ Veldhuizen, H. van \ 2013
  Ook minister Schultz van Haegen gelooft in de duurzame activiteiten van waterschappen. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De kartrekkers van de Grondstoffenfabriek voelen zich gesteund door deze uitspraak.
  help
  Samenwerking in crisisbeheersing : waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jong, J. de \ 2013
  Minister Schultz van Haegen nam de landelijke visie Samenwerking in crisisbeheersing in ontvangst. De waterschappen willen bij crisisbeheersing zowel regionaal als landelijk nog beter samenwerken met elkaar en met hun crisispartners: de veiligheidsre ...
  help
  De waterbestendige stad : verkenning waterveiligheid regio Amsterdam [Boek]
  Ruitenbeek, M. \ Baltissen, J. \ Boer, S. de \ 2011
  De waterbestendige stad is een van de zes gebiedspilots in het deltaprogramma veiligheid, waarin de noodzaak en consequenties van nieuwe waterveiligheidsnormen en de toepasbaarheid van de zogenaamde meerlaagsveiligheidsbenadering is onderzocht. In de ...
  help
  Werken aan de delta: waterveiligheidsnormen onder de loep : interview \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2012
  Staatssecretaris Atsma gaf onlangs deltacommissaris Kuijken opdracht samen met de regio's de veiligheidsnormen te onderzoeken, om toe te werken naar de deltabeslissing Waterveiligheid. Jan Geluk, dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta en portefeuilleho ...
  help
  Onderzoek vochtig toiletpapier : aan de slag voor het verbeteren van spoelgedrag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wentink, R. \ Oosterom, E. \ Martijnse, G. \ 2011
  Het functioneren van het afvalwatersysteem kan aangetast worden door het doorspoelen van onder andere (vochtige) wegwerpdoekjes (niet bedoeld voor doorspoeling via het toilet), die voor verstoppingen, pompstoringen en extra risico's voor milieuveront ...
  help
  Resultaten clusterbrede toetsing Kallisto-project \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Liefting, E. \ Langeveld, J. \ Sikkes, M. \ Veurinken, J. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2013
  De waterkwaliteit in de rivier de Dommel voldoet nog niet op alle aspecten aan de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Binnen het project Kallisto is gezocht naar het pakket van maatregelen waarmee op kosteneffectieve manier kan worde ...
  help
  Van bodemmonsters naar bodemschatten : de ongekende mogelijkheden van het bodem-watersysteem [dossier nieuw bodembeleid] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Wit, J.C.M. de \ Oostra, A. \ Koning, W. de \ Agterberg, F. \ Cleen, M.P.T.M. de \ Boekhold, S. \ 2012
  Na 25 jaar bodemkwaliteitsonderzoek staan bodemkundigen te trappelen om met hun kennis talloze andere maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Of het nu gaat om verstedelijking, energievoorziening of voedselproductie, het nog grotendeels onbegrep ...
  help
  Interview Schultz : spannende tijden voor watersector \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2013
  Als beoogd minister van Infrastructuur en Milieu verzocht zij bij de totstandkoming van Rutte II nadrukkelijk om het beleidsterrein water in haar portefeuille te krijgen. Melanie Schultz van Heagen is enkele maanden later nog steeds in haar nopjes ov ...
  help
  Deltamodel : het waterstaatkundig modelinstrumentarium voor het Deltaprogramma [Boek]
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie \ 2010
  Het Deltamodel is een modelinstrumentarium dat gebruikt kan worden bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzes voor de lange termijn. Binnen het Deltaprogramma wordt het model ingezet voor beleidsvraagstukken op het gebied van waterveilig ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.