Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beoordelingsmodel persleidingen: handreiking inventarisatie en inspectie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Haan, C. de \ Langeveld, J. \ Kuperus, W. \ Beenen, T. \ 2015
  De gemeente Rotterdam, Stichting RIONED en STOWA hebben in 2013 in de proeftuin Persleidingen een beoordelingsmodel voor hoofdpersleidingen ontwikkeld. Dit beoordelingsmodel is in 2014 getest in acht praktijksituaties. De ervaringen zijn gebundeld to ...
  help
  Tien jaar toekomst Waterketen Gelderland : samen werken aan, samen werken én samen doen in de waterketen [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Corpel, D. \ 2011
  In het project Toekomst Waterketen Gelderland (TWG) is gestart met de bedoeling de waterketenpartijen met elkaar te verbinden, om samen beter om te gaan in de waterketen. Met succes. Gelderse gemeenten en waterschappen werken anno 2011 volop samen en ...
  help
  Sewer processes and networks : 5th international conference, August 29-31, 2007, Delft, The Netherlands : conference proceedings [Boek]
  Meulen, M. van der \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Schilperoort, R.P.S. \ 2007
  Urban drainage is as old as the existence of cities, therefore on would expect such a field to be fully matured and to lack any challenges for scientists. SPN5, the fifth edition of a specialised conference on Sewer Processes and Networks held every ...
  help
  Groenblauwe daken helpen beter bij waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
  Bij bouwrijp maken denken we vaak aan de ondergrond. Aan kabels en leidingen, en aan riolering. Maar tegenwoordig moeten we ook de blik naar boven wenden. Naar daken waarop zonnepanelen energie opwekken en waar begroeiing een bijdrage kan leveren aan ...
  help
  Meer informatie dankzij strakke meldingenregistratie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2014
  Adviseurs Jeroen Langeveld en Cornelis de Haan hebben onder de vlag van Stichting RIONED een StandaardUitwisselingsFormat voor rioleringsMELDingen (SUF-MELD 1.0) ontwikkeld. Het systeem is bedoeld om tot een uniforme registratie van meldingen te kome ...
  help
  Impacttest extreme neerslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  2014
  Samen met meteorologen en specialisten in zowel stedelijk als landelijk waterbeheer werken Stowa en Rioned aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag. De effecten van extreme biuien op stedelijk en landelijk gebied worden daarin in samen ...
  help
  Stichting werkt aan buitengewone uitgave : buitengebied blijft complex en emotioneel onderwerp \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  Eind 2015 verschijnt 'Keuzepalet afvalwater buitengebied' van Stichting RIONED en STOWA. Vroeger of later worden gemeenten en particulieren geconfronteerd met de vervanging van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De vraag is dan of je kiest ...
  help
  RIONED: 'regel het bouwpeil om wateroverlast te voorkomen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2015
  De bouwregelgeving bevat weliswaar bepalingen over huisaansluitingen, maar geen bepalingen over het bouwpeil van gebouwen. Dit bouwpeil is voor de waterhuishouding wel van belang, omdat het mede bepaalt of de ontwateringsdiepte voldoende groot is. De ...
  help
  Verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M. \ 2013
  Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die ...
  help
  Gezondheidsrisico‘s bij water op straat \ WT-afvalwater [Artikel]
  Man, H. de \ Beenen, T. \ Leenen, I. \ 2014
  Door hevige regenval ontstaat in Nederland regelmatig ‘water op straat‘. In literatuur is wateroverlast veelvuldig geassocieerd met uitbraken van infectieziekten, maar het is onduidelijk in welke mate ‘water op straat‘ een risico vormt voor de volksg ...
  help
  Handvatten om verder te kijken dan bui08 : boek met 'best practices' tegen wateroverlast in stedelijk gebied : dossier Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2014
  Net geen ‘water op straat’ bij 90 l/s/ha in het straatriool. Dan hebben we het over een 'bui08' volgens de Leidraad Riolering. De meeste afvoerstelsels zijn hierop ontworpen en uitgevoerd. Maar met de hevige slagregens van de laatste jaren blijkt dez ...
  help
  Stichting RIONED belicht benchmark \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ 2014
  Het is op een lenteachtige dag in februari 2014 als de redactie op kantoor van Stichting RIONED in Ede in gesprek gaat met Hugo Gastkemper en Eric Oosterom. Gastkemper is de directeur van dit kenniscentrum voor de rioleringssector, terwijl Oosterom d ...
  help
  Samenwerking waterketen : bouwen op wederzijds respect en vertrouwen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Haarbosch, M. \ 2014
  In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. Vereniging VPB sprak over samenwerking m ...
  help
  Leren, innoveren, discussiëren : Rioneddag 2014 \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ 2014
  Kennisuitwisseling staat centraal op deze interactieve Rioneddag. Maar zoals elk jaar is de ontmoeting minstens zo belangrijk als het programma.
  help
  Water in openbare ruimte moet gezonder : simpele maatregelen voorkomen besmetting door fonteinen en bedriegertjes \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Hermans, R. \ 2014
  Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift 'Best u ...
  help
  Proeftuinen brengen doelmatig waterbeheer in praktijk : kennisontwikkeling moet miljoenen besparing opleveren : stedelijk water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Beenen, A.S. \ Palsma, J. \ 2013
  Om bij het stedelijk waterbeheer enkel nog 'de goede dingen goed te doen', wordt in meerdere regio' s in 'proeftuinen' samengewerkt aan innovatie en cultuuromslag. Het gaat onder meer om risicogestuurd rioleringsbeheer en het kunnen beoordelen van he ...
  help
  Internationale Onderzoeksverkenning heeft geleid tot Bibliografische Databank \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
  Beenen, T. \ Vaes, G. \ Bouteligier, R. \ 2005
  De Stichting RIONED, de TU Delft en de KU Leuven hebben de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een overzicht van recente onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot een webapplicatie met een onderliggende databank
  help
  Van projectmatig meten tot structureel monitoren : Amsterdam stelt meetplan op voor 400 overstorten : dossier: Meten aan riool \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Baars, E. \ Graaf, E. de \ Beenen, T. \ 2006
  Om het functioneren van het Amsterdamse afvalwatersysteem in de gaten te houden is een meetplan ontwikkeld, dat deels is ingevoerd. De eerste resultaten zijn nu bekend
  help
  Beheer is essentieel onderdeel van rioleringszorg : Stichting Rioned ontwikkelt handleiding gemalenbeheer [dossier riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Oude Luttikhuis, E.H.J. \ Geenen, S. \ Bogaard, E. van den \ 2005
  Veel rioolbeheerders hebben geen inzicht in het precieze functioneren van rioolgemalen. Een nieuwe module gemalenbeheer in de Leidraad Riolering geeft handreikingen voor het formuleren van eisen aan gemalen en voor veilig werken
  help
  Rioleringsatlas van Nederland : voorzieningen, beheer en financiën in beeld [Boek]
  Oosterom, G.E. \ Hermans, R.H.J.J. \ 2005
  De Rioleringsatlas van Nederland biedt op basis van een onderzoek onder alle gemeenten en waterschappen een gedetailleerd en kwantitatief beeld van de riolering, voorzien van achtergronden en verklaringen. Aan bod komen onder meer de aanwezige voorzi ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.