Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Economische activiteiten afwegen met ecosysteemdiensten : duurzaam benutten of beschermen van de ecosysteemdiensten? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vermooten, J.S.A \ Lijzen, J.P.A. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Broers, H.P. \ Boer, E. de \ 2015
  In het dichtbevolkte Nederland neemt de drukte in de ondergrond toe, doordat we meer gebruik maken van de ondergrond voor activiteiten zoals grondwateronttrekking, warmtekoudeopslag en infrastructuur. Beleidmakers en beslissers hebben behoefte aan ee ...
  help
  Wat zeggen de metingen in verondiepte zandwinplassen? : verondiepen van zandwinplassen, puzzelen met data \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kooij, L.A. van der \ Vliet, M.E. van \ Lijzen, J.P.A. \ Valk, W.J.M. van der \ 2015
  Na de totstandkoming van de handreiking herinrichting diepe plassen hebben RIVM en de gezamenlijke uitvoerende grondbranches verenigd in een Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches (SGUG) een onderzoek laten uitvoeren naar de resultaten van metingen in ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen: papieren tijger of ijzersterk instrument? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Wuijts, S. \ Verweij, W. \ Aa, M. van der \ 2014
  In een gebiedsdossier werken alle betrokken partijen samen aan een analyse van de risico's bij een drinkwaterwinnig en de noodzakelijke maatregelen om deze risico's per winning beter in beeld te hebben en deze te verminderen ook met het oog op de doe ...
  help
  Gevolgen van vermesting voor drinkwaterwinning : leidt het aangescherpte mestbeleid tot verbetering van de grondwaterkwaliteit bij kwetsbare drinkwaterwinningen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Aa, N.G.F.M. van der \ Boumans, L. \ 2014
  Het RIVM heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van vermesting op onze drinkwaterwinning. Dankzij het aangescherpte mest- en ammoniakbeleid sinds 1992 komt er minder nitraat in het grondwater terecht. Door het huidige 5e Nitraatactiep ...
  help
  Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
  Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
  help
  De stelling : 'voor een goed beheer van ons water moeten deskundigen op het gebied van bodem en water beter gaan samenwerken' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Eleveld, R. \ Borreman, N. \ Bult, M. \ 2006
  De raakvlakken tussen bodem en water in het fysieke milieu zijn innig. Dat geldt helaas niet voor de samenwerking tussen de beroepsgroepen die zich met deze twee onderwerpen bezig houden. Dat blijkt alleen al uit de naamgeving: de ene groep doet aan ...
  help
  Beslissen over bagger op bodem : waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Posthuma, L. \ Wintersen, A.M. \ Zwart, D. de \ Lijzen, J.P.A. \ Harmsen, J. \ Groenenberg, J.E. \ 2006
  De risico's van verspreiding van bagger op land wordt op een nieuwe manier inzichtelijk gemaakt: RIZA, RIVM en Alterra ontwikkelden een nieuwe risicoanalyse. Het is een milieuhygiënisch te verantwoorden en kosteneffectieve aanpak is mogelijk binnen d ...
  help
  Dutch dikes, and risk hikes: a thematic policy evaluation of risks of flooding in The Netherlands \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Bannink, B.A. \ Brinke, W.B.M. ten \ 2006
  Dams in The Netherlands have never been stronger, yet the first country-wide assessment of the national policy against flooding has shown the risks of casualties and economic damage to be much greater than anticipated and desired. This seemingly cont ...
  help
  Gezondheidseffecten van blauwalgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
  Riel, A.J.H.P. van \ Schets, F.M. \ Meulenbelt, J. \ 2007
  Cyanobacteriën (blauwalgen) veroorzaken met enige regelmaat overlast doordat ze recreatiewater stinkend en troebel maken. Ernstige gezondheidseffecten bij de mens worden niet snel verwacht na recreatieve blootstelling aan water dat verontreinigd is m ...
  help
  Maatregelen beperken stankoverlast door styreen : gezondheidsrisico's bij kousmethode : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
  Bogaard, C.J.M. van den \ Kool, E.J. \ Dusseldorp, A. \ 2008
  In Arnhem en in Wageningen kwamen klachten binnen over stankoverlast door het vrijkomen van styreen bij rioolrenovatie. Dit soort incidenten heeft geleid tot het opstellen van een informatieblad. Het gaat om in-situ rioolrenovatie met de kousmethode, ...
  help
  Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening\Verslagen, adviezen, rapporten / Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, Directie Drinkwatervoorziening [Jaarverslag, serie]
  Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening \ 1972-
  help
  A probabilistic food web model for PCB effects on otter (Lutra lutra) \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
  Traas, T.P. \ Luttik, R. \ Leonards, P. \ 2001
  help
  The use of species sensitivity distributions in ecotoxicology \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
  Posthuma, L. \ Suter, G.W. \ Traas, T.P. \ 2001
  help
  Benchmark risk analysis models used in the Netherlands \ Vol. 2 [Hoofdstuk uit boek]
  Laheij, G.M.H. \ Ale, B.J.M. \ Post, J.G. \ 2003
  A benchmark exercise was initiated (by RIVM) to compare five software tools available in the Netherlands for quantified risk analysis. The analysis was performed on a hypothetical establishment. The plant was chosen as to cover many of the scenario’s ...
  help
  Microbial transformation of PCBs in sediments : reassessment of the self-purifying capacity of sediments \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Beurskens, J.E.M. \ Stortelder, P.B.M. \ 1994
  help
  Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer [Boek]
  Dienst der Zuiderzeewerken \ 1936
  help
  Recent groundwater investigation in the Netherlands [Boek]
  Krul, W.F.J.M. \ Liefrinck, F.A. \ 1946
  help
  Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
  Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ 1982
  Verslag van een reeks onderzoekingen naar hydrologische processen (met name eutrofiering, oftewel "voedselrijk worden" en verzilting) die de kwaliteit van het oppervlaktewater in dit gebied beinvloeden
  help
  De toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland [Boek]
  1969
  help
  Werkdocument verspreidingsmodellen [Boek]
  Dop, H. van \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.