Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 2228

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==505
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  De rol van de drinkwatersector in de energietransitie : resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen [Boek]
  Oesterholt, Frank \ Roest, Kees \ 2018
  De themagroep is in 2013 gestart met de volgende missie: Drinkwaterbedrijven leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit wordt bereikt door ...
  help
  Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
  Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  De inzet van sensorgegevens en modellen voor waterkwaliteitsvraagstukken \ H2O online [Artikel]
  Summeren, J. van \ Vries, D. \ Thienen, P. van \ 2018
  Veilig en schoon drinkwater, 24 uur per dag, het hele jaar door, op elke plek. Dat is waar drinkwaterbedrijven voor staan. Maar hoe garandeer je die kwaliteit? Sensoren en modellen bieden een flinke meerwaarde boven conventionele metingen door zowel ...
  help
  Bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer: implicaties van de Omgevingswet [Boek]
  Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2018
  Identificatie van kansen en knelpunten voor de positie van bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer helpt de drinkwatersector beter aan te sluiten de ontwikkelingen die worden ingezet door de Omgevingswet. Dat blijkt uit een studie waarin op grond ...
  help
  Subirrigatie met grondwater : monitoring veldproef America, Waterschap Limburg [Boek]
  Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé van den \ Huijgevoort, Marjolein van \ Loon, Arnaut van \ 2018
  Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een al ...
  help
  COASTAR : verkenning waterbank Westland [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ 2018
  De waterbank is één van de ideeën die binnen het COASTAR TKI-project worden verkend. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden tot implementatie in het tuinbouwgebied in het Westland. De waterbank is een tweeledig concept: enerzijds een fysieke wate ...
  help
  COASTAR : bestuurlijk-juridisch onderzoek naar het grootschalig opslaan van zoet water in de (brakke) ondergrond [Boek]
  Putter, Peter de \ Handgraaf, Simon \ Zuurbier, Koen \ Raat, Klaasjan \ 2018
  Op dit moment wordt het TKI-onderzoek COASTAR uitgevoerd, met KWR als trekker en Deltares, Arcadis, Dunea, Evides, LTO-glaskracht, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland als partners. COASTAR gaat over h ...
  help
  Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : monitoringsresultaten en potentie [Boek]
  Roest, Kees \ Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ 2018
  Deze rapportage beschrijft de monitoringsresultaten in de verschillende stromen van de waterketen en de slibverwerking, een beschouwing van de terugwinpotentie van metalen uit die stromen en de daarop gebaseerde aanbevelingen voor fase 2.
  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ Janssen, G. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, A.M.H. \ Buck, W. de \ Hulzebos, J. \ Schetters, M. \ Zwolsman, G. \ 2018
  Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast ver ...
  help
  COASTAR : referentiesituatie hydro(geo)logie Zuid-Holland [Boek]
  Baaren, E.S. van \ Bootsma, H. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2018
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het eerste werkpakket van het Topsector Water project COASTAR: Beschrijving van de referentiesituatie m.b.t. de hydro(geo)logie. Dit rapport dient als basis voor het verder uitwerken van de verschillende o ...
  help
  Onderzoeksvragen uiterwaarden Zwarte Water en Vecht : overzicht bestaande kennis en aanpak kennishiaten [Boek]
  Runhaar, Han \ Dorland, Edu \ 2018
  In dit tweede rapport wordt ingegaan op de overige, niet gebiedspecifieke onderzoeksvragen. Ze zijn geclusterd in de volgende thema’s: 1. Overstromingsregime en relevantie voor habitattypen; 2. Interne waterhuishouding uiterwaarden UVZ; 3. Sedimentat ...
  help
  Een generiek protocol voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven \ H2O online [Artikel]
  Snip, L. \ Oesterholt, F. \ 2018
  Vrijwel alle drinkwaterbedrijven willen een klimaatneutrale bedrijfsvoering bereiken. Hoewel er verschillen zijn in terminologie en rekenmethodiek, volgen ze de drie ‘scopes’ van het GreenHouse Gas (GHG) Protocol: 1) directe emissies, 2) indirecte em ...
  help
  Fact sheet: Helofytenfilter [Factsheet]
  Roest, K. \ [ca. 2018]
  Afvalwater gaat via een septic tank of vetvervanger naar het helofytenfilter. Hierna wordt het voorbehandelde water een paar keer per dag op het filter gepompt.
  help
  Fact sheet: UASB/Vergister [Factsheet]
  Roest, K. \ [ca. 2018]
  In de Upflow Anaerobic Sludge Blanket gaat afvalwater aan de onderkant van de reactor naar binnen en vloeit omhoog. In het onderste deel van de reactor ligt een deken van slib, de bacteriën die hier in leven zetten organische stof anaeroob om in biog ...
  help
  Fact sheet: Septic tank/IBA [Factsheet]
  Roest, K. \ [ca. 2018]
  IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater. IBA’s kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. De meest eenvoudige is de septic tank.
  help
  Hergebruik ijzerrijk drinkwaterslib biedt kansen voor natuurontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Fujita, Y. \ Dorland, E. \ Chardon, W. \ Jong, A.L. de \ 2018
  Hoge fosfaatbeschikbaarheid in voormalige landbouwpercelen belemmert natuurbeheerders bij het omvormen van deze terreinen naar natuurgebieden. Het opbrengen van ijzerrijk drinkwaterslib verlaagt de fosforbeschikbaarheid en lijkt daarom een goed alter ...
  help
  Ondergrondse opslag vindt steeds meer toepassingen in Nederlandse waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Raat, K. \ 2018
  De ondergrondse opslag van tijdelijke overschotten water vindt steeds vaker toepassing in het Neder- landse waterbeheer. In de tuinbouw is de ondergrondse opslag inmiddels gangbaar, in de stad wordt de Urban Waterbuffer getest, met het project COASTA ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.