Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 196

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==531
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof : laboratoriumtesten [Boek]
  Regelink, Inge \ Rietra, René \ Comans, Rob \ 2018
  Bij de productie van drinkwater uit grondwater worden grote hoeveelheden ijzerslib geproduceerd. Dit rapport bevat resultaten van lab-experimenten die een eerste verkenning vormen naar de mogelijkheden om ijzerslib, al dan niet in combinatie met fulv ...
  help
  IJzer- en mangaanverwijdering bij bereiding van drinkwater uit grondwater: praktijk en modellering \ H2O online [Artikel]
  Jonge, M. de \ Schoonenberg, F. \ Vries, D. \ Hartog, N. \ 2018
  Bij de productie van drinkwater uit grondwater is vrijwel altijd verwijdering van ijzer en mangaan nodig. Vaak worden hiervoor zandfilters gebruikt, maar ook ondergrondse ontijzering rond de winput is mogelijk. Door beter begrip van de optimale condi ...
  help
  Evaluatie reallocatie Mander : eindevaluatie 2017 [Boek]
  Baggelaar, P.K. \ Niet, A.C. \ Jaarsma, N. \ Ek, R. van \ Vught, A.C. \ 2018
  Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waa ...
  help
  Analysis of endocrine activity in drinking water, surface water and treated wastewater from six countries \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Leusch, F.D.L. \ Neale, P.A. \ Arnal, C. \ Aneck-Hahn, N.H. \ Balaguer, P. \ Bruchet, A. \ Escher, B.I. \ Esperanza, M. \ Grimaldi, M. \ Leroy, G. \ Scheurer, M. \ Schlichting, R. \ Schriks, M. \ Hebert, A. \ 2018
  The aquatic environment can contain numerous micropollutants and there are concerns about endocrine activity in environmental waters and the potential impacts on human and ecosystem health. In this study a complementary chemical analysis and in vitro ...
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  Fire sprinklers and water quality in domestic drinking water systems [Proefschrift]
  Zlatanović, Ljiljana \ Hoek, Jan Peter van der \ Vreeburg, Jan \ 2017
  Het eerste deel van het proefschrift is gericht op een innovatief ontwerp van een sprinkler kop die efficiënt werkt bij lage volumestromen en druk en die direct kan worden aangesloten op de binneninstallatie. Nadat het eerste doel van het onderzoek w ...
  help
  Verlagingsbeelden zeven Overijsselse drinkwaterwinningen, gereconstrueerd met tijdreeksmodellering grondwaterstanden [Boek]
  Baggelaar, Paul K. \ Meulen, Eit C.J. van der \ 2017
  In deze studie is voor zeven Overijsselse drinkwaterwinningen een grootschalig ruimtelijk beeld gereconstrueerd van de stationaire verlaging door de winning. Daartoe zijn tijdreeksmodellen ontwikkeld van een groot aantal langjarige grondwaterstand- e ...
  help
  Tracers bij oevergrondwaterwinning \ H2O online [Artikel]
  Jonge, M. de \ Cirkel, G. \ 2017
  Hoe kort doet het oppervlaktewater erover om de drinkwaterputten te bereiken? Als de verblijftijden bij een winning van oevergrondwater kort lijken, willen we graag preciezer weten hoe kort. Allereerst om de verwijdering van bacteriën en virussen te ...
  help
  Drinkwaterverbruik tijdens een grootschalige en langdurige elektriciteitsuitval \ H2O online [Artikel]
  Agudelo-Vera, C. \ Mesman, G. \ Blokker, M. \ Adamse, E. \ 2017
  Een grootschalige en langdurige elektriciteitsuitval (‘black-out’), zal andere (vitale) infrastructuur beïnvloeden. Waterbedrijven moeten ook bij calamiteiten drinkwater kunnen leveren. Onbekend is echter hoeveel drinkwater dan nog nodig is. Vitens e ...
  help
  Optimalistatie van de winning Sint Jansklooster via hydrochemische systeemanalyse [Boek]
  Schans, M.L. van der \ Doorn, A. van \ Huiting, H. \ 2017
  De winning Sint Jansklooster ligt op het grensvlak van oeverinfiltraat met een hoge concentratie ammonium afkomstig uit een veengebied (kraggewater), en infiltratiewater afkomstig uit een hoger gelegen landbouwgebied (stuwwalwater). Verschuiving van ...
  help
  Subsurface iron removal: field tests at Pumping Station Corle [Boek]
  Loma, Beatriz de la \ Hartog, Niels \ Raat, Klaasjan \ 2017
  The “speerpuntonderzoek” project named “Removal of iron and manganese in the drinking water chain: from estimation to control (“Ontijzering en ontmanganing in de drinkwaterketen: van schatten naar sturen”) aims for a better understanding and predicti ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Kwantificeren korte reistijden door middel van traceronderzoek: tracerproef Olden Eibergen [Boek]
  Cirkel, Gijsbert \ Schans, Martin van der \ 2017
  Dosering van ‘kunstmatige tracers’ bromide en naphtionate op pilotlocatie Olden Eibergen (Vitens) laat zien dat hiermee relatief eenvoudig en veilig informatie kan worden verkregen over korte reistijden in complexe hydrologische systemen. Vitens kent ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
  Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
  help
  Uitval van drinkwater … en dan? : thema: samen voorbereid op crises van de toekomst \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Lievers, C. \ Gielens, S. \ 2017
  Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. We kunnen als samenleving niet zonder. Daarom behoort de drinkwatervoorziening tot de top-vitale infrastructuur van Nederland. Maar wat gebeurt er als de drinkwaterv ...
  help
  Iron and manganese removal: recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Schoonenberg Kegel, F. \ Hofs, B. \ Dusseldorp, J. \ Bruins, J.H. \ Vet, W. de \ Akker, B. van den \ 2017
  A model has been developed that takes into account the main characteristics of (submerged) rapid filtration: the water quality parameters of the influent water, notably pH, iron(II) and manganese(II) concentrations, homogeneous oxidation in the super ...
  help
  Tracers bij oevergrondwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jonge, M. de \ Cirkel, G. \ 2017
  Bij de oevergrondwaterwinning Olden-Eibergen in Gelderland werd een proef gedaan met bromide als tracer, om de verblijftijd van geïnfiltreerd rivierwater uit de Berkel te bepalen. Rivierwater uit de Berkel heeft gemiddeld 380 dagen nodig heeft om de ...
  help
  Praktijkervaring bij het inrichten van DMA’s \ H2O online [Artikel]
  Vertommen, I. \ Trietsch, E. \ 2017
  Steeds meer waterbedrijven zijn bezig met of denken na over het inrichten van District Metered Area’s. Met DMA’s kunnen naar verwachting lekken worden gedetecteerd en kan meer inzicht in het waterverbruik worden verkregen. In een workshop met de Nede ...
  help
  PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning Twente-Achterhoek : onderzoek Ruimtelijke Kwaliteit, PlanMER en MKBA [Boek]
  Druijff, F. \ 2017
  Bevat: 1) Rapport: PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning Twente-Achterhoek. 2) Addendum Effecten winning Vriezenveen-Daarle op N2000. 3) Addendum Veenoxidatie in het gebied Vriezenveen-Daarle. 4) Nota van Reactie zie ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.