Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterportaal Zuid-Oost Brabant : werken als één grondwaterbedrijf \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bierens, B. \ Elemans, R. \ Verwijmeren, F. \ Hendrickx, E. \ 2014
  Sinds september 2014 is het grondwatermeetnet van vijf samenwerkende gemeenten in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant operationeel. De oprichting van dit meetnet is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, Waterschap De Dom ...
  help
  Combination of Fenton oxidation process and ceramic nanofiltration : efficiency during groundwater treatment in Waalwijk plant [Boek]
  Ogier, J. \ Hofman, J. \ 2008
  In recent years it was discovered that groundwater sources can also be contaminated with organic micropollutants. Traditional groundwater treatment processes with aeration and rapid filtration cannot remove these compounds sufficiently and additional ...
  help
  Watersysteemrapportage over het stroomgebied van de Dommel 1996-2000 [Boek]
  Jansen, E.J. \ Schreuders, C.G. \ Haverkamp, S.C.M. \ 2002
  help
  Hygiënecode drinkwater : opslag transport en distributie [Boek]
  Lieverloo, J.H.M. van \ 2002
  help
  Inventarisatie risicovolle leidingen in een stedelijke omgeving : koppeling rekenregels ontgrondingskuilen met GIS [Boek]
  Daal, K.H.A. van \ Vogelaar, A.J. \ Mesman, G.A.M. \ 2011
  Aan de hand van een casestudie bij Brabant Water is onderzocht of het mogelijk is om een methode op te stellen om kwantitatief en realistisch vast te stellen wat de effecten zijn van ontgronding bij leidinglekkage op de directe omgeving
  help
  Eén horizontaal putfilter voor meerdere verticale : waterwinning met HDD-boringen : dossier No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Cirkel, D.G. \ Wens, P. van der \ Rothuizen, R.D. \ Kooiman, J.W. \ 2011
  Horizontaal geboorde putfilters voor het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld drinkwatervoorziening kunnen een alternatief zijn voor verticale putten. Praktijkonderzoek heeft geleid tot oplossingen voor de conflicterende uitgangspunten bij de ...
  help
  Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem : inhoudelijk rapportage 2010 [Boek]
  Eekeren, N. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ 2011
  Directe aanleiding voor het project "Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem", was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch onderne ...
  help
  Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater [Boek]
  Vent, H. de \ Hommel, B. \ 2008
  In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individue ...
  help
  Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
  Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te vermind ...
  help
  Verkenning van flexibele assets voor een veerkrachtig drinkwaterdistributienet: het slang-in-leiding concept [Boek]
  Summeren, Joost van \ Slaats, Nellie \ 2017
  Brabant Water verkent de mogelijkheden voor een distributiesysteem dat (abrupte) veranderingen in de watervraag kan opvangen en tegelijkertijd grip houdt op de hydraulische omstandigheden (snelheid, verblijftijden, drukniveaus) in het leidingnet. Dri ...
  help
  Non-target screening van kwetsbare winningen van Brabant Water [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Toebak, A.M.W.A. \ Kooi, M.M.E. van de \ Kolkman, A. \ Kools, S.A.E. \ 2017
  In november 2016 is door Brabant Water een bemonstering uitgevoerd van pompputten, (gemengde) ruwe grondwaters en het reine water van een 3-tal winningen van Brabant Water. Het betrof hier de locaties Bergen op Zoom, Gilze/Tilburg en Vessem/Welschap. ...
  help
  Grondwatermonitoring bij geothermieputten [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Hartog, N. \ Schans, M. van der \ 2017
  Monitoring van de impact op grondwater bij geothermieprojecten kan haalbaar en effectief, zo blijkt uit dit speerpuntonderzoek voor Brabant Water. Dat is belangrijk, omdat door de toenemende vraag naar duurzame energie ook de interesse in geothermie ...
  help
  Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
  Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
  Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
  help
  Living labs, proeftuinen en proefinstallaties voor onderzoek naar nieuwe drinkwaterdistributietechnieken \ H2O online [Artikel]
  Summeren, J. van \ Thienen, P. van \ Nieuwenhuijze, R. van \ Trietsch, E. \ 2015
  Inzicht in het drinkwaterdistributienet draagt bij aan een betrouwbare levering van veilig drinkwater. Bovendien leidt het tot betere investeringen in vervangingen en de toekomstige inrichting van het leidingnet. Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010-2013 [Boek]
  Gooijer, Y.M. \ Terryn, L.R. \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2015
  Eindverslag van een project gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater, met het oog op waterwinningsgebieden voor drinkwater. Het project is gericht op alle gebruiker ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2012 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Oosterbaan, H. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2013
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Schoon water voor Brabant : tussenrapportage 2011 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Hollander, H.J. den \ 2012
  In 2010 is het project 'Schoon Water voor Brabant' verlengd voor een periode van vier jaar en uitgebreid naar 11 (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Naast Waalwijk, Budel, Macharen, Nuland, Vessem en Helvoirt doen nu ook Roosendaal, Berg ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.