Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Drinkwatervoorziening in Limburg : de alternatieve(n) aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veelenturf, P.W.M. \ 1995
  help
  ASR : welkom instrument in ondergrondse (drink)wateropslag : impressie van een werkbezoek aan Zuid-Engeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Castenmiller, F.J.C. \ Ngo, X.T. \ Kooiman, J.W. \ 1999
  Aquifer storage and recovery (ASR) wordt steeds belangrijker om (de toename in) piekaanvragen op te vangen. Medewerkers van Waterleiding Maatschappij Limburg bezochten een aantal waterleidingbedrijven in Zuid-Engeland waar men een aantal jaren met AS ...
  help
  Cause and prevention of well bore clogging by particles \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Breedveld, R.J.M. \ Juhász-Holterman, M. \ Oosterhof, A. \ Stuyfzand, P.J. \ 2009
  Well bore clogging is caused by accumulation of particles on the well bore. However, all abstracted groundwaters contain particles, but not all wells clog. Apparently, clogging is not caused by the mere presence of particles, but other factors are al ...
  help
  Subsidieverwerving door waterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Troquet, I. \ Dijck, M. van \ Manders, P. \ 2001
  Sinds 1996 hanteert Waterleidingmaatschappij Limburg een gestructureerde aanpak van de subsidieverwerving. Hoe het subsidieverwervingsproces is ingebed in de organisatie: rol van de subsidiecoördinator, subsidieoverleg, aanpassingen in het administra ...
  help
  Bedrijfsonderzoek naar putverstopping van start : zoeken naar structurele oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2001
  De verstopping van winputten vormt een groot probleem bij grondwaterwinning en infiltratie. Een uniek samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven, onderzoeksinstituten en industriële bedrijven ontving onlangs een subsidie voor fundamenteel onderzo ...
  help
  Mogelijke oorzaken en oplossing voor algengroei door UV-desinfectie in de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beerendonk, E. \ Reijnen, G. \ Veer, A. van der \ IJpelaar, G. \ 2004
  In leidingen vóór en na UV-installaties kan algengroei optreden. Daardoor is schoonmaken nodig, vaak met demontage van leidingen en appendages. Op de waterkwaliteit heeft algengroei naar verwachting nauwelijks een negatief effect, ook niet als UV-des ...
  help
  Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus \ H2O online [Artikel]
  Baken, K. \ Kolkman, A. \ Diepenbeek, P. van \ Ketelaars, H. \ Wezel, A. van \ 2016
  In de zomer van 2015 signaleerde WML een verontreiniging in de Maas, later geïdentificeerd als pyrazool. Deze stof kwam door een industriële lozing terecht in de rivier, die dient als bron voor de productie van drinkwater. Door een samenloop van omst ...
  help
  Quaggamossel belemmert kunstmatige infiltratie bij WML \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Verdel, J.-D. \ Stroet, R. \ Moonen, H. \ Diepenbeek, P. van \ Engels, P. \ 2017
  De infiltratieoevers in spaarbekken De Lange Vlieter raken sneller verstopt door de sterke groei van het aantal Quaggamosselen. Onderzoek toonde aan dat door voorzuivering minder frequente reiniging van de oevers nodig is.
  help
  Best practices voor het ontwerpen van streefstructuren \ H2O online [Artikel]
  Agudelo-Vera, C. \ Blokker, M. \ Eijden, A. van \ Bronkhorst, W. \ Haaijer, T. \ 2017
  Een streefstructuur is een ontwerp van de hoofdstructuur van een netwerk voor de middellange termijn. Deze streefstructuur dient als blauwdruk bij uitbreidingen en sanering. De streefstructuur geeft richting aan de ontwikkeling van het toekomstige ne ...
  help
  Iron and manganese removal: recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Schoonenberg Kegel, F. \ Hofs, B. \ Dusseldorp, J. \ Bruins, J.H. \ Vet, W. de \ Akker, B. van den \ 2017
  A model has been developed that takes into account the main characteristics of (submerged) rapid filtration: the water quality parameters of the influent water, notably pH, iron(II) and manganese(II) concentrations, homogeneous oxidation in the super ...
  help
  Citizen science en kalkafzettendheid \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Pol, W. van \ Berlo, H. van \ 2017
  De mogelijkheden en het enthousiasme bij drinkwaterbedrijven om klanten actief te laten bijdragen aan onderzoek lijken alleen maar toe te nemen. In dit citizen science-project van KWR en waterbedrijf WML doen klanten voor het eerst als onderzoeker me ...
  help
  Reductie geneesmiddelen in het watermilieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Pharmaceuticals in the Environment (gedeeltelijk volledige tekst via Google books)
  Roorda, J. \ 2010
  De afgelopen jaren is in dit vakblad het onderwerp geneesmiddelen in het watermilieu veelvuldig aan bod gekomen. De conclusie die daarbij veelal getrokken werd, is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater voortdurend onder druk sta ...
  help
  Slibreductie op rwzi's: kijk ook buiten het hek (boekrecensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roorda, J. \ 2011
  De verwerking van zuiveringsslib is een belangrijke kostenpost op rwzi's. Daarnaast is zuiveringsslib een belangrijke energiedrager, doordat het via vergisting is om te zetten in biogas. In veel landen wordt uitgegist zuiveringsslib ook ingezet als m ...
  help
  Energieverbruik in watercyclus in Amstelveen en Wijlre \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, M. de \ Klaversma, E. \ Vliegen, S. \ Man, A. de \ 2011
  In H2O 25/26 uit 2010 lieten Roest e.a. al zien dat de Nederlandse watercyclus energie kan opleveren. Nu zijn twee lokale studies uitgevoerd naar het energieverbruik van de watercyclus: in Amstelveen en Wijlre. Het grootste aandeel in het totale ener ...
  help
  Nanotechnologie in de drinkwatersector toekomstmuziek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, R. van \ Nederlof, M. \ Hofman, J. \ Schurer, R. \ Palmen, L. \ Wetering, S. van de \ 2011
  Hoe kan nanotechnologie toegepast worden in de watersector? Daar draaide het om tijdens de eerste internationale IWA Specialist Conference 'Applications of Nanotechnologie in the Water Sector'. De conferentie in het Zwitsere Ascona was georganiseerd ...
  help
  De toekomst van water is water [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roorda, J. \ 2011
  In ‘the Future of Water - a startling look ahead’ schetst Steve Maxwell, een Amerikaans wateradviseur, een beeld van de toekomst van water. Juist landbouw en industrie laten met waterhergebruik zien dat water in alle vormen (regen-, industrie-, afval ...
  help
  Een geintegreerde aanpak van de 'verdroging van de Meinweg' levert een verrassende uitkomst op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooiman, J.W. \ Dort, T. van \ Juhasz - Holterman, M.H.A. \ Meuleman, A.F.M. \ 1996
  help
  BEKWAAM, een simulatiemodel voor bekkenkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Benoist, A.P. \ Brinkman, A.G. \ Diepenbeek, P.M.J.A. van \ 1997
  help
  Industriewaterproject Roermond : toetssteen voor systematische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Krijgsman, J. \ Creusen, A. \ Ruiters, C. \ 1999
  Aanpassings- en beheersmogelijkheden van de waterhuishouding op bestaande en nieuw aan te leggen industrieterreinen. Totaal watermanagement is gericht op waterbesparing en hergebruik op bedrijfsniveau, het niveau van het industrieterrein, en regionaa ...
  help
  Geohydrologie Waterproductiebedrijf Heel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Juhasz - Holterman, M. \ Sman, H. \ Nienhuis, P. \ 1999
  Om het grondwaterverbruik terug te dringen gaat Waterproductiebedrijf Heel (Limburg) drinkwater bereiden uit Maaswater dat ingelaten wordt in een groot waterbekken en daarna geinfiltreerd. Met een geohydrologisch model is het ontwerp geperfectioneerd ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.