Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 450

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==610
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De romantische Lingedijk : fijne lijn tussen de baron, sinterklaas, Abraham Kuyper en baklava {de dijk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Tilstra, M. \ Buuren, M.V. van \ Bos, M. \ Nederlanden, H. der \ 2013
  Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk: de Lingedijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek brengt ons in het hart van de Betuwe waar de Linge me ...
  help
  Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veer, G. van der \ 2013
  Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
  help
  De Houtribdijk in transitie : van dijk naar dam \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M.V. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  De Houtribdijk is een dijk die aan de verkeerde kant is verstevigd tegen de kracht van het water. Het is ook een dijk met enkele wonderlijk bochten in het tracé. Een dijk die bedoeld was om de Markerwaard af te ronden en deze te beschermen tegen het ...
  help
  Bespiegelingen bij de inrichting van de Eendragtspolder \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Heide, R. van der \ Tummers, L. \ 2007
  Voor de Eendragtspolder (droogmakerij, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle), een gebied dat zijn functie als landbouwgebied gaat verliezen, is een nieuwe inrichting gemaakt voor een 470 ha groot gebied. Met als toekomstige bestemming recreatiegebied en ...
  help
  Werkgroep berekent toename kwel door Ruimte voor de rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Janssen, H. \ Vrieze, C.G. de \ 2006
  Maatregelen vanuit het project 'Ruimte voor de rivier' hebben gevolgen voor het grondwaterregime in het binnendijkse gebied. De werkgroep Grondwater heeft deze effecten geanalyseerd en in beeld gebracht
  help
  Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
  Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
  help
  Ruimtelijk kwaliteitskader : ruimte voor de rivier-projecten bij Deventer \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Nijssen, P. \ Vervoort, M. \ 2007
  Naast hoogwaterstandsverlaging moeten projecten ook ruimtelijke kwaliteit realiseren. Maar wat is dat eigenlijk? Voorafgaand aan de start van planstudies naar nevengeulen bij Deventer is een 'ruimtelijk kwaliteitskader' uitgewerkt
  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
  Rus, J. \ Brink, H. van den \ 2006
  Rondom het hoogveenreservaat Bargerveen en het riviertje de Runde hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Aan de noordzijde is het veen voorzien van kaden en retentiebekkens; de verbinding met de Runde is hersteld, maar tevens is het landel ...
  help
  Schetsschuit : een werkwijze van Dienst Landelijk Gebied - 8: Water [Boek]
  Buningh, T. \ Prak, H. \ 2006
  In een negental voorbeelden geeft Dienst Landelijk Gebied haar betrokkenheid bij water weer. 1. Bouwen aan een duurzaam watersysteem. 2. Heuvelland vasthouden (Zuid-Limburg). 3. Hellend zandgebied: vasthouden en verdroging bestrijden (Hezingen - Mand ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
  Lammers, I. \ 2007
  In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
  help
  Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2008
  Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
  help
  Waternood : working on integrated water management in rural areas \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
  Prak, H. \ 2002
  help
  Helofytenfilters : integratie van oppervlaktewaterzuivering, natuur en andere functies in moerassen [Boek]
  Ridder, R.P. de \ 1996
  help
  Kosten van beplante waterlopen in Winterswijk - West : een eerste evaluatie 4 jaar na aanleg van de beplanting en een doorkijk naar de kosten op langere termijn [Boek]
  Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1998
  help
  Rivierenmagazine [Tijdschrift]
  Gelderland \ \ 1998-2012
  help
  Waterkering, waterhuishouding [Boek]
  Rossum, H. van \ Vries, T. de \ Gerritsen, F. \ 1968
  help
  Working together with nature in the Dutch river region [Boek]
  Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ 1999
  In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.