Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verdampingssymposium agrohydrologisch colloquium C.O.L.N. en rapport inzake de lysimeters in Nederland (II) = Evaporation symposium and report on the lysimeters in the Netherlands (II) [Congresverslag]
  Wind, R. \ Deij, L.J.L. \ 1960
  COLN congres bestaande uit de bijdragen: Hulpmiddelen bij de berekening van de verdamping uit een vrij wateroppervlak. J . WESSELING; De onzekerheid in de verdamping van een vrii wateropper~lakb erekend volgens de methode van PENMAKal s gevolg van on ...
  help
  Diffusie van gassen in grond en zuurstofdiffusiecoefficienten in Nederlandse akkerbouwgronden [Boek]
  Bakker, J.W. \ Boone, F.R. \ Boekel, P. \ 1987
  help
  Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve waterbehoefte in het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden [Boek]
  Slothouwer, D. \ 1980
  De onderhavige nota geeft een beschrijving van de wijze waarop het huidige (1978) en toekomstige (2000) bodemgebruik is bepaald. Ook wordt een verdeling gegeven van het grondgebruik per gemeente (1978 en 2000) en per deelgebied (1978).
  help
  Verontreiniging van bodem en grondwater bij vuilstortplaatsen (een literatuurstudie) [Boek]
  Hoeks, J. \ 1973
  help
  Cultuurtechnisch vademecum [Boek]
  Cultuurtechnische Vereniging \ 1988
  help
  Wild en woest en ledig : gebiedsvisie natuur, bos en landschap 'de Peelvenen' [Boek]
  Engen, H.C. van \ Joosten, J.H.J. \ 1994
  help
  De invloed van enige bemestingsscenario's op de afvoer van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater in Nederland [Boek]
  Kroes, J.G. \ Roest, C.W.J. \ Rijtema, P.E. \ 1990
  help
  Bestrijdingsmiddelen en eutrofierende stoffen in bodem en water : verkenning van de problematiek in het landinrichtingsgebied Bergen - Schoorl [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Rondaij, R. \ 1990
  help
  Helofytenfilters voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied : een programmeringsstudie [Boek]
  Duel, H. \ Boekhorst, J.K.M. te \ 1990
  help
  Toepassingsmogelijkheden van remote sensing bij de kartering van bodemkundige en hydrologische kenmerken in een zandgebied [Boek]
  Thunnissen, H.A.M. \ 1991
  help
  Natuurontwikkeling in de centrale open ruimte [Boek]
  Harms, W.B. \ Knaapen, J.P. \ Roos - Klein Lankhorst, J. \ 1991
  help
  Berekening van grondwaterstanden in bebouwde gebieden [Boek]
  Wind, G.P. \ Buitendijk, J. \ 1984
  help
  Het onderhoud van waterlossingen in de waterschappen van de Geldersche Achterhoek [Boek]
  Fonck, H. \ 1965
  De directe aanleiding tot dit onderzoek werd gevormd door de resultaten van een dergelijk onderzoek in 1963 bij enkele Limburgse waterschappen, dat was opgezet naar aanleiding van de onrust, ontstaan door geruchten, dat bij een hoog percentage draina ...
  help
  Risisco's van peilverlaging voor funderingen van bedrijfsgebouwen in de Lopikerwaard [Boek]
  Havinga, L. \ [ca. 1974]
  Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard deed zich de vraag voor in hoeverre verlaging van het polderpeil invloed zal uitoefenen op de funderingen van de in het gebied bestaande gebouwen. De bestaande gebouwen zijn gefundeerd op ...
  help
  Zuivering van met landbouwbestrijdingsmiddelen belast proceswater met het Carbo-Flo-proces [Boek]
  Maaskant, M. \ Dullemen, E. van \ Ronday, R. \ 1992
  help
  WATRO : beleidsondersteunend instrument op het gebied van water en milieu voor de ruimtelijke ordening [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Bregt, A.K. \ Bleek, B.J. van \ 1993
  help
  Eco-hydrologische systeembeschrijving van het landgoed "De Wildenborch" [Boek]
  Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ Mekkink, P. \ 1994
  help
  Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw : uitspoeling meststoffen uit landbouw [Boek]
  Boers, P.C.M. \ Boogaard, H.L. \ Hoogeveen, J. \ [1997]
  help
  Drift naar sloten bij spuittechnieken in de sierteelten in de regio Boskoop [Boek]
  Smidt, R.A. \ Smelt, J.H. \ Looman, B.H.M. \ 1998
  help
  Particuliere en publieke actoren bij de belangenbehartiging voor de sportvisserij [Boek]
  Spijker, J.H. \ 1997
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.