Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waarde van tegenwicht en afweging in water governance \ Water governance [Artikel]
  Kuks, S.M.M. \ 2013
  In het waterbeheer wordt veelal het belang van veiligheid voorop gesteld. Niet onlogisch als je bijvoorbeeld artikel 21 van de Grondwet bekijkt: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering va ...
  help
  Case study : co-production and participation: two magic words? \ Water governance [Artikel]
  Aukes, E. \ Lulofs, K. \ 2014
  This case study considers a water infrastructure project in which civil society takes over and government is just one of the stakeholders. As an example the Dutch case of the pilot Houtribdijk is taken.
  help
  Understanding how actors influence policy implementation : a comparative study of wetland restorations in New Jersey, Oregon, The Netherlands and Finland [Proefschrift]
  Owens, K.A. \ 2008
  This study explores the extent to which wetland protection policies succeed in the Netherlands and the United States, and how can the processes of implementation of relevant policies in these countries explain this. It alsos examine a number of secon ...
  help
  Cost-effectiveness analysis for the implementation of the EU Water Framework Directive \ Water policy : official journal of the World Water Council [Artikel]
  Engelen, D. van \ Seidelin, C. \ Veeren, R. van der \ Barton, D.N. \ Queb, K. \ 2008
  The EU Water Framework Directive (WFD) prescribes cost-effectiveness analysis (CEA) as an economic tool for the minimisation of costs when formulating programmes of measures to be implemented in the European river basins by the year 2009. The WFD doe ...
  help
  Waterketen verankeren in het watersysteem: een beschouwing van de publieke taak in de watersector en de implicaties van marktwerking en ketengerichte samenwerking \ Ketenmanagement in de publieke sector [Hoofdstuk uit boek]
  Kuks, S. \ 2000
  help
  Controversies in water management : frames and mental models [Proefschrift]
  Kolkman, M.J. \ cop. 2005
  From a technical perspective, the way scientific knowledge is used in a decision making process sometimes presents incomprehensible difficulties. Decision makers appear to disregard technical argumentation in favour of administrative or political arg ...
  help
  Experimenteren met nieuwe werkwijzen in waterschapsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandstra, B. \ Coenen, F. \ 2009
  Met de waterschapsverkiezingen van eind 2008 is een nieuw hoofdstuk geopend in het democratisch bestuur van de waterschappen in Nederland. Voor het eerst konden politieke partijen kandidaten stellen. De zetelverdeling binnen de besturen werd op een n ...
  help
  Implementing "building with nature" in complex governance situations \ Terra et aqua [Artikel]
  Slobbe, E.J.J. van \ Lulofs, K. \ 2011
  Two governance aspects of modern coastal engineering which seem to be of importance to many coastal projects all over the world are considered here. Reflections on these two aspects are related to the context in which projects take place. The first i ...
  help
  Yes, we can: motivating Dutch citizens to engage in self-protective behaviors with regard to flood risks [Boek]
  Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2010
  Although the risk of flooding poses a serious threat to the Dutch public, citizens are not inclined to engage in selfprotective behaviors. Current risk communication tries to enhance self-protective behaviors among citizens, but is not successful. Th ...
  help
  Het effect van risicoperceptie en zelf‐ en response effectiviteit op het zelfbeschermend gedrag van burgers met betrekking tot overstromingsrisico’s [Boek]
  Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2009
  Ondanks de reële aard van overstromingsrisico’s in ons land, komt uit de door ons uitgevoerde perceptiestudies naar voren dat burgers zich maar weinig zorgen maken op dit gebied. Zij treffen geen tot weinig voorzorgsmaatregelen en hebben vaak (te) we ...
  help
  Waterschappers en wetenschappers bundelen kennis over droogte en governance in Noordwest-Europees klimaatadaptatie project \ H2O online [Artikel]
  Vinke - de Kruijf, J. \ Bressers, H. \ Valkman, R. \ 2014
  Droogte en watertekort nemen naar verwachting toe door klimaatverandering. De Europese Commissie en steeds meer Europese landen – inclusief Nederland – hebben inmiddels een adaptatiestrategie om onnodig hoge kosten te voorkomen. Wat betreft de feitel ...
  help
  How to motivate people to assume responsibility and act upon their own protection from flood risk in the Netherlands if they think they are perfectly safe? \ Proceedings of ESREL 2008 & 17th SRA Conference, 22-25 September, Valencia, Spain. [Congresverslag]
  Bočkarjova, M. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2008
  The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. The focal point of the discussion in this context is the designated shift of r ...
  help
  A comparison of the effectiveness of incentives and directives : the case of Dutch water quality policy \ Policy studies review [Artikel]
  Bressers, J.T.H. \ 1988
  In this article the focus is on the regulation of industrial water pollution
  help
  Afvalwater in het buitengebied, waar moeten we er mee heen? : een bestuurskundig onderzoek naar de problematiek rond de ongezuiverde lozingen van afvalwater in het buitengebied, naar aanleiding van het lozingenbesluit bodembescherming [Boek]
  Nijenhuis, J.H. \ 1993
  De voor u liggende afstudeerscriptie behandelt de problematiek rond de lozingen van afvalwater in het buitengebied. De huizen en bedrijven in het buitengebied zijn vaak (nog) niet aangesloten op het gemeentelijk rioleringssysteem. Zij lozen hun afval ...
  help
  Reporting on flood risk perception in the Netherlands: an issue of time, place and measurement [Boek]
  2009
  Without diminishing the importance of engineering solutions to the ‘flood problem’ in the Netherlands (in the end thousands of km2 behind the dikes are available for living – and flourishing – of the Dutch society), we should remark that indeed, the ...
  help
  Burgers en waterveiligheid: risicopercepties en betalingsbereidheid [Boek]
  2009
  Nederland wordt in de wereld vaak als leidend gezien op het gebied van overstromingsbeleid. Honderden jaren van ervaring met dijken, pompen en dammen hebben het beeld gecreëerd dat Nederland buitengewoon succesvol opereert in het tegengaan van overst ...
  help
  Flood disaster in the Netherlands: a trade-off between paying for protection and undertaking action? [Boek]
  2009
  The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. This research is motivated by the emerging change in thinking from flood proba ...
  help
  A PMT-TTM model of protective motivation for flood danger in the Netherlands [Boek]
  2009
  The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. This research is motivated by the emerging change in thinking from flood proba ...
  help
  Water governance and institutional change [Proefschrift]
  Kuks, S.M.M. \ 2004
  This dissertation is about water governance and institutional change. The focus on water governance means that we are interested in collective action with respect to water issues, which is not restricted to government action by public authorities, bu ...
  help
  Institutional resource regimes and sustainability : theoretical backgrounds and hypotheses \ Integrated governance and water basin management : conditions for regime change and sustainability [Hoofdstuk uit boek]
  Bressers, J.T.A. \ Fuchs, D. \ Kuks, S.M.M. \ 2004
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.