Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nitraatbelasting van het grond- en oppervlaktewater in het "tekortgebied" Zuid-Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Hendrix, W.P. \ 1986
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Innovatie in klimaatadaptatie [Boek]
  [2014]
  Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
  help
  Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
  help
  Klimaatbestendige stad : klimaat en de stad [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Klimaatbestendige Stad zijn maatregelen bedacht en onderzocht om onze steden aangenaam te houden.
  help
  Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
  help
  Governance klimaat en bestuur [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
  help
  Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
  Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
  Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
  help
  Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Bogaart, P. \ Groot, A. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Mulder, M. \ Supit, I. \ Verweij, P. \ Walsum, P.E.V. van \ Wamelink, G.W.W. \ Kroes, J.G. \ 2013
  In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, w ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
  Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
  help
  Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Gemert, N. van \ Asselt, M.B.A. van \ 2001
  Doel van dit onderzoek is een experimentele inventarisatie uit te voeren naar de schatting van extreme afvoeren van Rijn en Maas en de variatie hierin door verschillende experts
  help
  Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
  The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
  help
  Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
  Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
  help
  Assimilation of remotely sensed latent heat flux in a distributed hydrological model \ Advances in water resources [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Troch, P.A. \ Veldhuizen, A.A. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2003
  This paper adresses the question whether remotely sensed data over a catchment can be used to improve water balance computations by the proces of data assimilation. The data used are from the Drentse Aa catchment
  help
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
  help
  Mapping groundwater dynamics using multiple sources of exhaustive high resolution data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2004
  Existing groundwater table (GWT) class maps, available at full coverage for the Netherlands at 1:50,000 scale, no longer satisfy user demands. Groundwater levels have changed due to strong human impact, so the maps are partially outdated. Furthermore ...
  help
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta \ Coastal engineering : an international journal for coastal, harbour and offshore engineers [Artikel]
  Vellinga, N.E. \ Hoitink, A.J.F. \ Vegt, M. van der \ Zhang, W. \ Hoekstra, P. \ 2014
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability ...
  help
  Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
  This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
  help
  Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
  Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
  help
  Entero- and parechovirus distributions in surface water and probabilities of exposure to these viruses during water recreation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Lodder, W.J. \ Schijven, J.F. \ Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ Teunis, P.F.M. \ 2015
  Numerous studies have reported quantitative data on viruses in surface waters generated using different methodologies. In the current study, the impact of the use of either cell culture-based or molecular-based methods in quantitative microbial risk ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.