Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Restoration of brook valley meadows in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Bakker, J.P. \ Jansen, A.J.M. \ Kemmers, R.H. \ 2002
  help
  Effects of restoration measures on plant communities of wet heathland ecosystems \ Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Jansen, A.J.M. \ Fresco, L.F.M. \ Grootjans, A.P. \ 2004
  Question: Which are the success and failure of restoration measures, particularly sod-cutting and hydrological measures, in small wetlands on mineral soils in The Netherlands. Location: Twente, in the eastern part of The Netherlands. Methods: Success ...
  help
  De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
  Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
  De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
  help
  Waterwinning, natuurbehoud en landbouw in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Made, J.G. van der \ 1982
  help
  LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
  Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
  De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
  help
  Duinvalleirestauratie : successen en mislukkingen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Geelen, L.H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ 2001
  Om beheerders een indruk te kunnen geven, welke herstelstrategie succesvol is, zijn dertig projecten bestudeerd, waarvan tien gedurende zes jaar systematisch zijn gevolgd. Als mate van succes geldt het aantal rode soortlijsten dat zich in de periode ...
  help
  Changes of groundwater regime in wet meadows [Proefschrift]
  Grootjans, A.P. \ 1985
  help
  De grasmat van het Zuiderland : een discussie over voor en tegen van een polderpeilverlaging in het Westerkwartier [Boek]
  Logemann, D. \ Reehorst, E. \ Baaijens, G.J. \ 1981
  help
  Toekomst hydro-ecologie : een persoonlijke visie op ontwikkelingen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ 1992
  help
  Vegetatiekunde : leidraad of struikelblok in hydro-oecologisch onderzoek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Vries, N.P.J. de \ 1986
  Met de opkomst van het hydro-oecologische onderzoek is er in toegepaste studies de nodige verwarring ontstaan over de vraag, hoe de (mogelijke) gevolgen van hydrologische ingrepen op de vegetatie het beste zijn te beschrijven, te voorspelen en te beo ...
  help
  Hydro-ecologie en beleidsvoorbereiding : uitwerking van een hydro-ecologische methode bij de provincie Drenthe \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vegter, U. \ Schipper, P.C. \ Dijkstra, A.C.J. \ 1993
  help
  Natte hooilanden aan het infuus : oppervlaktewater als laatste redding? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Diggelen, R. van \ Bekker, R.M. \ Spieksma, J.F.M. \ 1996
  help
  Zijn hydrologische ingrepen noodzakelijk voor het herstel van verzuurde natte schraallanden? \ Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in natuurterreinen : [proceedings van een symposium op 30 oktober 1992] [Hoofdstuk uit boek]
  Jansen, A.J.M. \ Eijsink, A.T.W. \ Grootjans, A.P. \ 1993
  help
  Vegetatiesuccessie in het Volkerak - Zoommeer in de eerste vijf jaar na afsluiting \ De levende natuur [Artikel]
  Spaans, B. \ Esselink, P. \ 1993
  help
  Bestrijding van verdroging in boezemlanden in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spieksma, J.F.M. \ Diggelen, R. van \ Schouwenaars, J.M. \ 1995
  help
  De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
  Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
  help
  De rol van de zaadvoorraad bij de vestiging van planten in ondiepe oeverstroken na het baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Bakker, J. \ Duijn, P. \ Leereveld, G. \ 2004
  De ontwikkeling en instandhouding van een gevarieerde water- en oevervegetatie vormt een belangrijk doel van het waterbeheer van ondiepe oeverstroken langs (scheepvaart)kanalen. Aangezien door slibophoping veel van de oudere oeverstroken ongeschikt z ...
  help
  Het voorkomen van de klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus L.) in Nederland in relatie tot de hydrologie \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Diggelen, R. van \ Klooker, J. \ 1990
  help
  Successie en fluctuaties in de soortensamenstelling en productie van graslandvegetaties bij verschralend beheer \ De levende natuur [Artikel]
  Bakker, J.P. \ Fresco, L.F.M. \ Olff, H. \ 1990
  help
  Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling in de middenloop van de Drentse A \ De levende natuur [Artikel]
  Bakker, J.P. \ Beukema, H. \ Grootjans, A.P. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.