Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vis- en vogelsterfte door blauwalgen in de Romeinenweerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Pollux, P.M.J. \ 2004
  Gedurende zonnige en warme zomers kunnen, vooral in ondiepe, stilstaande en voedselrijke wateren, algenplagen ontstaan. Wateren die geplaagd worden door een blauwalgenbloei worden vaak gekenmerkt door een typische groene waterkleur, in het water zwev ...
  help
  Water werkt! \ De levende natuur [Artikel]
  Saris, F.J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ Vriend, M.C. de \ 2004
  Op de stuwwal tussen Nijmegen en de Duitse grens is een succesvol praktijkvoorbeeld van vernieuwend waterbeheer te zien. De gemeente Ubbergen koos voor beperkte afvoer van water via het rioolstelsel. In totaal is bijna 2,9 km aan waterlopen aangelegd ...
  help
  Verdroogd, vermest, verstard en versnipperd : hoe moet dat nu met onze laagveenwateren? : een onderzoeksplan voor systeemherstel \ Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit : 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Hoofdstuk uit boek]
  Lamers, L.P.M. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Klinge, M. \ 2004
  De bestaande kennis en kennisleemten over aantastingen en processen (met name rond de thema’s eutrofiëring, verdroging, verzuring en peilverstarring) worden in dit hoofdstuk besproken. De nadruk binnen het uit te voeren onderzoek ligt zeer sterk op h ...
  help
  Anti-verdrogingsmaatregelen en vegetatieherstel in Elzenbroekbossen : het belang van een natuurlijk waterregime \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Crommenacker, J. van de \ Peters, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2002
  In twee Maasmeanders, het Kaldenbroek (Horst) en het Dubbroek (Maasbree) zijn sinds kort anti-verdrogingsmaatregelen uitgevoerd met het doel om de oppervlakte aan karakteristiek Elzenbroek te vergroten
  help
  Zoetwater exoten in Nederland : aanwinst of verstoring? : [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1998
  help
  De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
  Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
  help
  Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition? \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Limpens, J. \ 2004
  In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. The authors investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) de ...
  help
  Nitrous oxide emission during wastewater treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Kampschreur, M.J. \ Temmink, H. \ Kleerebezem, R. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2009
  Nitrous oxide (N2O), a potent greenhouse gas, can be emitted during wastewater treatment, significantly contributing to the greenhouse gas footprint. Measurements at lab-scale and full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) have demonstrated that ...
  help
  Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Berg, S.T.G. van den \ Delft, S.P.J. van \ 2001
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Diversity and enrichment of nitrite-dependent anaerobic methane oxidizing bacteria from wastewater sludge \ Applied microbiology and biotechnology [Artikel]
  Luesken, F.A. \ Alen, T.A. van \ Biezen, E. van der \ Frijters, C. \ Toonen, G. \ Kampman, C. \ Hendrickx, T.L.G. \ Zeeman, G. \ Temmink, H. \ Strous, M. \ Camp, H.J.M. Op den \ Jetten, M.S.M. \ 2011
  Recently discovered microorganisms affiliated to the bacterial phylum NC10, named “Candidatus Methylomirabilis oxyfera”, perform nitrite-dependent anaerobic methane oxidation. These microorganisms could be important players in a novel way of anaerobi ...
  help
  Simplifying modeling of nanoparticle aggregation-sedimentation behavior in environmental systems : a theoretical analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Quik, J.T.K. \ Meent, D. van de \ Koelmans, A.A. \ 2014
  Parameters and simplified model approaches for describing the fate of engineered nanoparticles (ENPs) are crucial to advance the risk assessment of these materials. Sedimentation behavior of ENPs in natural waters has been shown to follow apparent fi ...
  help
  Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Jansen, P. \ Kempen, M. van \ Smolders, F. \ Rheenen, H. van \ 2015
  Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor wateroverlast én watertekorten. De vraag rijst: kun je in hetzelfde gebied piekafvoeren tijdelijk bergen én neerslagoverschot vasthouden? En kun je de kwaliteit van het retentiewater verbeteren om mogelijkhe ...
  help
  Topsoil removal in degraded rich fens : can we force an ecosystem reset? \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Emsens, W.J. \ Aggenbach, C.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Diggelen, R. van \ 2015
  Global land-use intensification and drainage has altered the biogeochemical properties of many peatlands, and concomitant eutrophication has led to a loss of low-competitive fen species. We investigated the hypothesis that removal of a degraded and e ...
  help
  De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen een aannemelijk vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
  Tomassen, H.B.M. \ 2005
  In dit artikel staan de belangrijkste resultaten van onderzoek beschreven en de resulterende aanbevelingen voor herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject OBN. Het OBN hoogveen project o ...
  help
  Waarnemingen van piscivorie bij juveniele roofblei \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Pollux, B.J.A. \ Pollux, P.M.J. \ 2007
  De Roofblei is een uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. In limburgse beken komten vislarven vaak voor in kleine schooltjes die bestaan uit één vissoort. Opmerkelijke waarnemingen van predatie door pasgeboren roofblei op l ...
  help
  Nitrogen transforming community in a horizontal subsurface-flow constructed wetland \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Coban, O. \ Kuschk, P. \ Kappelmeyer, U. \ Spott, O. \ Martienssen, M. \ Jetten, M.S.M. \ Knoeller, K. \ 2015
  Constructed wetlands are important ecosystems with respect to nitrogen cycling. Here we studied the activity and abundance of nitrogen transforming bacteria as well as the spatial distribution of nitrification, anaerobic ammonium oxidation (anammox), ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwaatsteniet, P. de \ Brouwer, E. \ Wal, B. van der \ Sollie, S. \ 2011
  De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt in de KRW-stroomgebiedsbeheerplannen veel genoemd als maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit was voor STOWA de aanleiding voor het uitbrengen van een handreiking voor de aanleg van deze oevers. ...
  help
  Quickscan voor inschatting interne nutriëntenmobilisatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelen, M. \ Berg, L. van den \ Bakkum, R. \ Lamers, L. \ 2011
  Zowel onderzoek als ervaringen wijzen uit dat niet alleen de externe aanvoer van nutriënten, maar ook hun mobilisatie uit de onderwaterbodem, een grote rol kunnen spelen bij de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Het bodemvocht fungeert daarbij als ...
  help
  Ecology and management of moorland pools : balancing acidification and eutrophication \ Hydrobiologia [Artikel]
  Dam, H. van \ Buskens, R.F.M. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.