Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 211

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==782
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Analysis of insect monitoring data from De Kaaistoep and Drenthe [Boek]
  Hallmann, Caspar A. \ Zeegers, Theo \ Klink, Roel van \ Vermeulen, Rikjan \ Wielink, Paul van \ Spijkers, Henk \ Jongejans, Eelke \ 2018
  Here we present the results of long-term insect monitoring from two locations, De Kaaistoep, and nature reserves in Drenthe, both in the Netherlands. We report the trends in beetles (Coleoptera), macro-moths (macro-Lepidoptera), caddis ies (Trichopte ...
  help
  Alle beestjes helpen : onderzoek naar achteruitgang van insecten in Nederland [Boek]
  Zeegers, T. \ Steenis, W. van \ Hallmann, C.A. \ Klink, R. van \ Vermeulen, R. \ Wielink, P. van \ Spijkers, H. \ Jongejans, E. \ 2018
  Dit is een beknopte Nederlandse weergave van: analysis of insect monitoring data from De Kaaistoep and Drenthe. In oktober 2017 kwam het nieuws naar buiten dat in Duitse natuurgebieden, net over de grens bij Venlo, de totale biomassa aan vliegende in ...
  help
  Potentiële effecten van de invoering van een meer flexibel peilbeheer op de Natura 2000-doelstellingen in het Naardermeer [Boek]
  Cusell, Casper \ Veer, Ron van 't \ 2017
  In dit advies wordt ingegaan op de potentiële voor- en nadelen die een rol kunnen spelen bij het invoeren van een flexibeler oppervlaktewaterpeilbeheer in laagveengebieden met een complex netwerk van aquatische, semi-terrestrische en terrestrische ve ...
  help
  Griend, nieuwe inzichten, andere benadering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Smeele, Q. \ Govers, L. \ Olff, H. \ 2017
  Griend is een klein eiland in de Waddenzee halverwege Harlingen en Terschelling. Het eiland is belangrijk voor broedvogels en als hoogwatervluchtplaats voor honderdduizenden trekvogels. Om Griend te behouden is het eiland in 2016 voorzien van een for ...
  help
  Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
  Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
  help
  Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit! [Boek]
  [ca. 2016]
  help
  Een land om te koesteren : aanvalsplan voor het Nederlandse landschap [Boek]
  Bosscher, F. \ Haanraads, K. \ Smeulders, P. \ 2016
  Met trots presenteert Natuurmonumenten u het ‘Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap.’ Onze achterban maakt zich grote zorgen over de teloorgang van het Nederlandse landschap. Tijdens zes streekconferenties gingen honderden zeer betrokken mensen ...
  help
  Catalogus Kansen voor de natuur bij versterking Houtribdijk – versie 1 [Boek]
  [ca. 2016]
  Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland werken samen in hun ambitie om de kwaliteit van de natuur en -beleving van het IJsselmeergebied te versterken. De versterking van de Houtribdijk biedt ...
  help
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
  help
  Het meten van de natuurkwaliteit in en rond het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Beek, J. G. van \ Rosmalen, R. van \ Steenis, W. van \ Mostert, K. \ 2015
  Beheerders vragen zich af of een gebied zich ontwikkelt zoals verwacht. Provincies vragen zich af of het natuurgeld goed wordt besteed. Dus werden er soorten geteld, soms gebieddekkend, soms maar voor een deel van de soorten of een deel van het gebie ...
  help
  De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
  In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
  help
  Waterloopkundig laboratorium : cultuurhistorische duiding, ruimtelijke analyse en essentiële principes [Boek]
  SteenhuisMeurs \ 2015
  Het verhaal van het Waterloopkundig Laboratorium en de historische betekenis ervan vatten we in vijf periodes, die in het eerste deel beschreven worden. In het tweede deel wordt een set van essentiële principes benoemd voor toekomstige doorontwikkeli ...
  help
  Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta [Boek]
  Kuijpers, S. \ Raaijmakers, S. \ 2015
  De Zuidwestelijke Delta is van internationale betekenis voor de natuur. Het kustlandschap, de gouden rand van het gebied, is er nu nog grotendeels ongeschonden. De grootse vergezichten zijn overal en het gevoel van vrijheid, de wind om je hoofd en na ...
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
  Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
  help
  Herstel van een hoogveenlandschap [Boek]
  Leeuw, C. de \ 2015
  Voor een succesvol herstel van een hoogveenlandschap is het essentieel te begrijpen hoe het functioneert. De hydrologie speelt in dit functioneren een cruciale rol. In deze veldwerkplaats zijn de nieuwste inzichten gepresenteerd over het functioneren ...
  help
  Dynamic dunes 2015 : daring solutions for Natura 2000 challenges : Zandvoort - Rockanje, the Netherlands, October 7-9, 2015 [Boek]
  Geelen, Luc \ Salman, Albert \ Kuipers, Marieke \ 2015
  October 7-9, 2015, an international conference was held on the rejuvenation of dynamic dunes and restoration of the dune habitats. The conference was organised by PWN, Natuurmonumenten and Waternet. The value of dune habitats is widely recognised, an ...
  help
  Opening infiltratieproject Schalterberg \ De wijerd [Artikel]
  2014
  Op 5 november 2014 is het infiltratieproject Schalterberg van Vitens officieel in gebruik genomen. De terreinbeheerder Natuurmonumenten, de drinkwaterproducent Vitens, de gemeente het zijn meerdere partijen met hun eigen belangen.
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.