Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verkennende monitoring naar aanvullende zuiveringstechnieken voor pathogenen in rwzi's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leenen, I. \ Derksen, A. \ Roorda, J. \ Uijterlinde, C. \ 2006
  In een verkennende meetcampagne is de verwijdering van enkele indicatoren voor fecale verontreiniging en pathogenen onderzocht. Het betrof negen rwzi's met zes verschillende (aanvullende) zuiveringstechnieken. Het gevonden verwijderingrendement varie ...
  help
  RIONEDdag 2012 [Website]
  [2012]
  De jaarlijkse RIONEDdag is voor iedereen die werkt aan de rioleringszorg in Nederland. De RIONEDdag biedt inzicht in ontwikkelingen in het vakgebied en beleid. In een viertal parallelsessies komen aan bod: "ontwikkelingen in gegevensbeheer en inspect ...
  help
  RIONEDdag 2014 [Website]
  [2014]
  De volgende kennisprogramma's kwamen aan bod op de RIONED dag. Nieuwe generatie VGRP, nieuwe DoFeMaMe; klimaatontwikkeling en de stad; Effectief onderhoud slimme monitoring; Gegevensbeheer; Buitengebied; Kennistafels
  help
  Technische uitwerking van een GGOR voor stedelijk gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wendt, T. \ Dubbeldam, R. \ Klooster, J. van 't \ 2004
  Door Grontmij is een GGOR-methode ontwikkeld voor stedelijk gebied, waarmee zowel de actuele als de optimale grondwaterstanden beter in beeld kunnen worden gebracht. Hiermee kunnen voorspellingen worden gedaan over (toekomstige) grondwateroverlast en ...
  help
  Schietmotten in de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tempelman, D. \ Sanabria, M.J. \ Kruijt, D. \ 2013
  Op verschillende locaties en met verschillende methoden is in 2012 in het Nationaal Park onderzoek gedaan naar schietmotten. In totaal werden 26 soorten aangetroffen. Sommige zijn zeer zeldzaam in Nederland. In maart werd een mannetje van Parachiona ...
  help
  Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
  [2013]
  De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
  help
  Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
  Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
  help
  Visie op water en ruimtelijke ordening in Alkmaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wijn, J. \ Berg, H. van de \ Hekman, A. \ 2007
  Alkmaar staat de komende jaren voor de taak om de wateropgave in het stedelijk gebied op te lossen. Hiervoor is ruimte nodig en die ontstaat niet vanzelf. De gemeente heeft daarom onder de titel 'Alkmaar, stad aan het water' samen met het Hoogheemraa ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Stedelijke grondwateropgave in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwkerk, E. van \ Bernhardi, L. \ 2007
  Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten blijkt te kampen met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden, zo blijkt uit een recente enquête. De resultaten geven inzicht in de oorzaken van de grondwaterproblemen in Noord-Holland. Ve ...
  help
  Toestand en herstel unieke getijdennatuur langs de Nieuwe Waterweg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Stolk, R. \ Haye, M. de la \ Kers, B. \ 2015
  Langs de Nieuwe Waterweg, ten westen van Rotterdam, ligt ‘Gors Rozenburg’, een laatste restant aan natuurlijke oever in een verstedelijkt havengebied (zie luchtfoto). In 2006 heeft Rijkswaterstaat een kribverhoging bij dit gors uitgevoerd om sediment ...
  help
  Het geheim van plaatbeluchting : evaluatie na twee jaar gebruik op rwzi Sliedrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijer, B. \ Hooff, C. van \ 2002
  In de zomer van 2000 is op rioolwaterzuiveringsinstallatie Sliedrecht de bestaande bellenbeluchting vervangen door plaatbeluchters. De installatie, beheerd door het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, is hiermee de eerste communale zuiveri ...
  help
  Meten is (z)weten: pilotstudie Waterkwaliteitsspoor Arnhem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vermulst, C. \ Velthorst, H. \ Weener, B. \ Ruigrok, A. \ 2004
  Samen met alle waterbeheerders binnen de gemeente heeft Arnhem tussen 2000 en 2003 de pilotstudie Waterkwaliteitsspoor uitgevoerd. Hiermee wilden de deelnemers tot concrete en uitvoerbare maatregelen komen om de waterkwaliteit te verbeteren en de emi ...
  help
  MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
  De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
  help
  Baakse Beek - Veengoot : een integrale visie voor het stroomgebied [Boek]
  Dik, L. \ Laninga, M. \ Dijkwel, R. \ Zandstra, B. \ 2007
  Het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot is een landschappelijk zeer afwisselend en aantrekkelijk gebied. Het water heeft in de loop van de geschiedenis het landschap in belangrijke mate gevormd. Het waterbeheer van de afgelopen decennia heeft echter to ...
  help
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland \ H2O online [Artikel]
  Staarink, H. \ Schipper, P. \ Straat, A. van de \ Dik, P. \ 2015
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van ...
  help
  Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn [Boek]
  Kwadijk, F. \ Strootman, B.G.M. \ Poortenaar-Sikkema, T. \ Stuurgroep Noordoever Nederrijn \ 1994
  De Ontwikkelingsvisie dient als basis voor nadere detailuitwerking per uiterwaard. Ook kan zij een belangrijke functie vervullen bij de keuze van toepassing van het instrumentarium van Relatienota en Natuurontwikkeling waarmee de functiewijziging ric ...
  help
  Eindrapport deelgebieduitwerking Noordoever Nederrijn [Boek]
  1995
  Het plan betreft de deelgebieden - Rosande en Doorwerthse Waard - Stuweiland Driel - Wageningse Bovenpolder en Renkumse Benedenwaard - Plasserwaard - Palmerswaard - Amerongse Bovenpolder en Elster Buitenwaard
  help
  Hoofdlijnen van de ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn : ontwerp [Boek]
  Kwadijk, F. \ Strootman, B.G.M. \ 1993
  Voor het uiterwaardengebied vanaf Arnhem tot de stuw bij Amerongen is door een Stuurgroep een ontwikkelingsvisie opgesteld.
  help
  Health risk assessment for splash parks that use rainwater as source water \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Man, H. de \ Bouwknegt, M. \ Heijnsbergen, E. van \ Leenen, E.J.T.M. \ Knapen, F. van \ Roda Husman, A.M. de \ 2014
  In the Netherlands, rainwater becomes more and more popular as an economic and environmentally sustainable water source for splash parks, however, the associated public health risk and underlying risk factors are unknown. Since splash parks have been ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.