Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Op weg naar totaal waterbeheer. 7. AUTUNNO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1997
  help
  Gebiedsgericht waterkwaliteitsbeleid voor bouwmetalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Benoist, F. \ Fiselier, J. \ Wagemaker, F. \ Teunissen, R. \ 2001
  RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel de eerste stappen uit de stapsgewijze aanpak, de regionale diagnose, ...
  help
  Een kwart eeuw wervelend water [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sluis, H. van \ Mansvelt, J.D. van \ 2006
  Op 3 september 1980 werd de Flowform-onderzoeksinstallatie op het landgoed Thedinghsweert bij Tiel in gebruik genomen. Anno 2006 betekent dit ruim 25 jaar behandeling van afvalwater volgens ritmische principes. Tijd voor een terugblik op het onderzoe ...
  help
  KRW en gemeenten, leren door doen! : consortium zoekt inzicht in KRW-opgave [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Brochure Kaderrichtlijn Water, de vaart erin!
  Pui Mee Chan \ Rossen, W. \ Dekker, G. \ 2006
  In een uniek consortium van 19 partijen wordt ervaring opgedaan met de KRW en gemeenten. Doel van het project is inzicht verkrijgen in de nu nog vaak onduidelijke KRW-opgave van gemeenten en hun rol bij de totstandkoming van het Stroomgebiedsbeheersp ...
  help
  Samen werken aan een duurzame waterketen in Zaanstad : drie jaar ervaring met voorbereidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Leijen, R. \ Stapel, W. \ 2005
  In Zaandam zijn drie jaar geleden het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaandstad en het drinkwaterbedrijf PWN begonnen aan de voorbereidingen van een duurzame waterketen. Wat is er in die jaren feitelijk gebeurd?
  help
  Samenwerkingsambitie in de waterketen? \ Water governance [Artikel]
  Westerweel, J.W. \ Hartman, E. \ 2012
  In ca. 60 regionale verbanden wordt op dit moment invulling gegeven aan het onderdeel waterketen van het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW). Eén van de doelen is het vergroten van doelmatigheid door onder andere verdergaande samenwerking tussen gemeen ...
  help
  Grondwaterbelasting kan duurzamer [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ 2007
  Op basis van de Wet Belasting op Milieugrondslag (Wbm) legt het Rijk sinds twaalf jaar grondwaterbelasting op aan 'houders van een inrichting tot het onttrekken van grondwater'. Ofschoon bij de Wbm het milieudoel secundair is (het fiscale doel staat ...
  help
  De watervoorziening in Australië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rose, E. \ Toorn, A. van der \ 2009
  Water en afvalwater zijn actuele onderwerpen die frequent en prominent in de publieke opinie opduiken in Australië. De laatste jaren zijn herhaaldelijk waterbeperkingsmaatregelen afgekondigd in grote steden als Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. D ...
  help
  Veilig buitendijks bouwen langs het Gooimeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koeze, R. \ Steenbergen, E. \ Wijma, E. \ 2010
  In één van de buitendijkse gebieden langs het Gooimeer ontwikkelt de gemeente Blaricum in de Blaricummermeent een nieuwe woonwijk met 750 woningen. Dit was aanleiding voor de Provincie Noord-Holland om samen met Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ...
  help
  Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
  Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
  help
  Kennis en technologie verkleinen stap naar waterhergebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Peters, J. \ 2008
  Hergebruik van afvalwater neemt wereldwijd sterk toe. Na zuivering wordt het opnieuw benut in de industrie, landbouw, in pretparken en dierentuinen én voor natuurontwikkeling. Sinds enkele jaren is elders in de wereld de stap genomen naar direct of i ...
  help
  Effect of temperature shocks on membrane fouling in membrane bioreactors \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Brink, P. van den \ Satpradit, O.-A. \ Bentem, A. \ Zwijnenburg, A. \ Temmink, H. van \ Loosdrecht, M. \ 2011
  Temperature is known to influence the biological performance of conventional activated sludge systems. In membrane bioreactors (MBRs), temperature not only affects the bioconversion process but is also shown to have an effect on the membrane performa ...
  help
  Estimation of uncertainties in the performance indices of an oxidation ditch benchmark \ Journal of chemical technology and biotechnology : the international journal for biotechnical and chemical processes [Artikel]
  Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Spanjers, H. \ 2002
  Estimation of the influence of different sources of uncertainty is very important in obtaining a thorough evaluation or a fair comparison of the various control strategies proposed for wastewater treatment plants. This paper illustrates, using real d ...
  help
  Notulen Wetlands conferentie 23 juni 2006 [Boek]
  2006
  Dit zijn de notulen van de wetlands conferentie in juni 2003. Tijdens deze conferentie werden de reeds ingevulde Work Packages (WP’s) gepresenteerd en werden de aanwezigen verzocht na te denken over de invulling van de overige WP’s. Een beschrijving ...
  help
  Stedelijk waterbeheer Gelderland : stand van zaken per 1 januari 2006 : inventarisatierapport [Boek]
  2006
  In het Waterhuishoudingsplan (WHP) van de provincie Gelderland is het beleid voor de inrichting en beheer van de waterhuishouding in Gelderland verwoord. Naast het algemene beleid voor de gehele provincie is voor een aantal functies, afhankelijk van ...
  help
  Arnhem integreert waterbeheer in stedelijk waterplan : handleiding voor het opstellen van waterparagrafen in bestemmingsplannen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aken, M. van \ Veldhorst, H. \ 2001
  In samenwerking met DHV ontwikkelde de gemeente Arnhem een handleiding om waterbeleid en waterbeheer op juridisch afdwingbare wijze tot uiting te laten komen in het ruimtelijk beleid. Met de handleiding kan op bestemmingsplan-niveau een watertoets wo ...
  help
  MBR verantwoord alternatief voor toekomstige samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roest, H. van der \ Uijterlinde, C. \ Geraats, B. \ 2005
  De hoofdredacteur van dit vaktijdschrift schreef in één van zijn commentaren vorig jaar "Het denken op korte termijn wordt een plaag". Deze woorden zijn van toepassing op vele hedendaagse situaties en vormen regelmatig een belemmering voor potentieel ...
  help
  Richtlijnen rioleringsberekeningen : onderzoek Loenen (fase 1) berekeningen en metingen [Boek]
  Stichting RIONED \ 1992
  De Stichting Rioned heeft op 15 oktober 1991 opdracht verleend aan DHV Milieu & Infrastructuur BV en Advies- en Ingenieursbureau Grontmij NV voor de eerste fase van het door de Stichting geïnitieerde project "Standaardberekeningen Rioolstelsels", SR9 ...
  help
  Ander water: huishoudwater : het economisch en milieurendement van de levering van ander water naast drinkwater en hun onderlinge samenhang : eindrapport [Boek]
  Geens, J.J.G.M. \ Wessels, L.P. \ Versteeg, N. \ 1997
  De opbouw van de rapportage volgt de werkwijze die is gehanteerd bij het uitvoeren van de studie. In hoofdstuk 2 is naast de probleemverkenning, de doelstelling van de studie weergegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft het huidige drinkwatergebruik voor een ...
  help
  Reacties peiling rapport Commissie Feitenonderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stapel, W. \ Buysse-Hendriks, M. \ 2010
  De Commissie Feitenonderzoek Doelmatig Waterketenbeheer heeft haar resultaten gepresenteerd, maar wat vindt de waterdeskundige hiervan? Dit vormde het onderwerp van de peiling die DHV uitvoerde samen met Waternetwerk en Stichting RIONED
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.