Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar een geintegreerd modelinstrumentarium ten behoeve van totaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nelen, A.J.M. \ Schuurmans, W. \ 1996
  help
  Harry Baayen, kwartiermaker Deltares (Delta-instituut) : "meerwaarde Nederlandse kennis zit in de breedte" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2007
  Enige jaren geleden bracht de commissie Wijffels rapport uit aan de regering over versterking van de positie van Nederland als kennisland. Ingrijpende wijzigingen in de bestaande structuur van kennisorganisaties en kennisbedrijven waren het gevolg. B ...
  help
  Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Gemert, N. van \ Asselt, M.B.A. van \ 2001
  Doel van dit onderzoek is een experimentele inventarisatie uit te voeren naar de schatting van extreme afvoeren van Rijn en Maas en de variatie hierin door verschillende experts
  help
  Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins: synopsis of the findings of IRMA-SPONGE [Special issue: Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins] \ River research and applications [Artikel]
  Hooijer, A. \ Klijn, F. \ Pedroli, G.B.M. \ 2004
  Recent flood events in western Europe have shown the need for improved flood risk management along the Rhine and Meuse rivers. In response, the IRMA-SPONGE research programme was established, consisting of 13 research projects, in which over 30 organ ...
  help
  Ecological effects of water management in the Netherlands : the model DEMNAT \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Ek, R. van \ Witte J.P.M. \ Runhaar, H. \ 2000
  DEMNAT: Dose Effect Model NAture Terrestrial
  help
  Notulen Wetlands conferentie 23 juni 2006 [Boek]
  2006
  Dit zijn de notulen van de wetlands conferentie in juni 2003. Tijdens deze conferentie werden de reeds ingevulde Work Packages (WP’s) gepresenteerd en werden de aanwezigen verzocht na te denken over de invulling van de overige WP’s. Een beschrijving ...
  help
  Rekenmodel biedt mogelijkheid voor differentiatie in chemische defosfatering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stroom, J. \ Bakkum, R. \ 2001
  Voor het oppervlaktewater binnen het polder- en boezemsysteem van het Hoogheemraadschap van Rijnland is een modelstudie uitgevoerd (met behulp van een waterkwaliteitsmodule ontwikkeld binnen het SOBEK modelinstrumentarium) waarbij de inzet van chemis ...
  help
  Diffuse bronnen van waterverontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P.J.A. \ Berbee, R.P.M. \ 1989
  help
  Modellering van organische microverontreinigingen in oppervlaktewater, sediment en aquatische organismen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruggeman, W.A. \ Vries, D.J. de \ Vries, M.B. de \ 1989
  help
  NITSOL - PHOSOL : modellen voor het gedrag van stikstof en fosfor in de bodem en effecten op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hopstaken, C.F. \ Uunk, E.J.B. \ 1989
  help
  A management model to assess the extent of movement of chemicals through soils \ Chemical time bombs : proceedings of the European state-of-the-art conference on delayed effects of chemical in soils and sediments, Veldhoven, the Netherlands, 2 - 5 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Bril, J. \ Postma, L. \ 1993
  A model for the movement of chemicals in soils, STRASS (Simulation of TRansport and Sorption in Soils) based on the numerical solution to the one-dimensional convection-dispersion equation is presented in this study
  help
  Flow measuring structures \ Flow measurement and instrumentation [Artikel]
  Boiten, W. \ 1993
  help
  Gebruik van onderzoek voor integraal waterbeleid : ervaringen op rijksniveau \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wisserhof, J. \ 1996
  In dit artikel wordt de totstandkoming van de tweede en derde nota waterhuishouding beschreven en geanalyseerd. Vervolgens wordt een sturingsmodel ontworpen voor afstemming van onderzoek en beleid. Er wordt tevens gekeken, of dit op provinciaal nivea ...
  help
  Het optimale beschermingsniveau tegen overstroming vanuit sociaal-economisch perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baan, P. \ Klijn, F. \ 2001
  Hoe de sociaal-economische overstromingsschade (economische overstromingsschade inclusief gevoelswaarde) en de kosten van beschermingmaatregelen, zoals dijkverzwaring, van invloed zijn op het gewenste beschermingsniveau tegen overstroming van polders ...
  help
  Heavy metals and organic micropollutants in floodplains of the river Waal, a distributary of the river Rhine, 1958 - 1981 \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
  Japenga, J. \ Zschuppe, K.H. \ Groot, A.J. de \ Salomons, W. \ 1990
  help
  Veerkracht : een nieuw doel voor het waterbeheer? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Klijn, F. \ Marchand, M. \ 2000
  Nadere precisering van het begrip "veerkracht" aan de hand van concrete rivier- en kustbeheersvraagstukken, waarbij veiligheid tegen overstromingen voorop staat
  help
  Numerical modelling of the biogeomorphological developments of secondary channels in the Waal river [Boek]
  Baptist, M.J. \ 2001
  help
  On gas pockets in wastewater pressure mains and their effect on hydraulic performance [Proefschrift]
  Lubbers, C.L. \ 2007
  Up until now, wastewater pressure mains have been designed based on the assumption that only liquids were to be transported. In practice, it appeared that large volumes of gas were present in these mains, which caused the flow capacity to decrease in ...
  help
  On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary [Proefschrift]
  Jeuken, M.C.J.L. \ 2000
  help
  Consolidation and strenght evolution of soft mud layers [Proefschrift]
  Merckelbach, L. \ 2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.