Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Symposium Toiletpapier uit afvalwater, een waardevolle grondstof : donderdag 19 juni 2014, Landgoed Hotel Groot Warnsborn [Boek]
  2014
  Terugwinning van cellulose uit afvalwater is een speerpunt van waterschappen. In deze publicatie staan afbeeldingen van powerpoints, die inleiders op het symposium hebben gepresenteerd.
  help
  Medicijnresten rioolwater voor de deur gezuiverd : verduurzaming ziekenhuis nog hele operatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  Het Sint Franciscus Gasthuis uit Rotterdam plaatst de komende maanden een Pharmafilter, zodat medicijnresten in afvalwater praktisch voor de deur gereinigd kunnen worden. Ook wordt het aantal afvalstromen binnen het ziekenhuis sterk verminderd door d ...
  help
  Pharmafilter : resultaten demonstratieproject in het Reinier de Graaf Gasthuis Delft, april 2012 [Boek]
  2012
  Uitleg over het zuiveringssysteem, zoals dat in een ziekenhuis wordt toegepast
  help
  Climate proof cities : open houding, sluitende maatregelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Broks, K. \ 2015
  Het vierjarige onderzoeksprogramma Climate proof cities heeft veel kennis opgeleverd om steden voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Deze kennis blijkt niet alleen van belang voor de verre toekomst, maar is ook in het hier en nu toe ...
  help
  Toolbox voor dijkingenieur 2.0 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vastenburg, E.W. \ Maccabiani, J. \ Noort, J. \ 2013
  Deltares en Stowa hebben het pakket DAM, Dijksterkte Analyse Module, ontwikkeld. Deze module heeft het standaard rekenwerk geautomatiseerd. De aanleiding voor het ontwikkelen van DAM is de verplichte toetsing van de regionale keringen. In juni 2013 i ...
  help
  Lancering International Levee Handbook \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hemert, H. van \ Veenstra-Huisman, C. \ 2013
  Het nieuwe ILH geeft een overzicht van het waterkeringbeheer in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten, aangevuld met ervaringen uit andere landen, die zijn aangedragen tijdens een internationale review.
  help
  Kennis leidt tot winst : waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Palsma, B. \ Langeveld, J. \ Velde, R. van der \ 2014
  De visitatiecommissie Waterketen zorgt sinds haar aantreden zomer 2013 voor een stevige focus op samenwerking in de waterketen. Samenwerking wordt gezien als hèt middel om vooruitgang te boeken op de 3 K's: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. De vier ...
  help
  Impacttest extreme neerslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  2014
  Samen met meteorologen en specialisten in zowel stedelijk als landelijk waterbeheer werken Stowa en Rioned aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag. De effecten van extreme biuien op stedelijk en landelijk gebied worden daarin in samen ...
  help
  Essentieel voor verbetering waterkwaliteit : ecologische watersysteemanalyse \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veld, D. ter \ 2015
  Waterbeheerders werken continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelt STOWA een nieuwe methodiek voor het uitvoeren van een (ecologische) watersysteemanalyse. Deze methodiek, met negen sleutelfactoren, leid ...
  help
  Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
  Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
  help
  Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
  Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
  help
  Stichting werkt aan buitengewone uitgave : buitengebied blijft complex en emotioneel onderwerp \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  Eind 2015 verschijnt 'Keuzepalet afvalwater buitengebied' van Stichting RIONED en STOWA. Vroeger of later worden gemeenten en particulieren geconfronteerd met de vervanging van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De vraag is dan of je kiest ...
  help
  Vis, daar zit (nog) een staartje aan : visstand als kwaliteitselement \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kruitwagen, G. \ Mee Chan, P. \ Meier, M. \ 2015
  De positie van de vis is radicaal gewijzigd. Daar waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is de vis nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkw ...
  help
  Verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M. \ 2013
  Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die ...
  help
  STOWA-directeur Joost Buntsma: "Urgentie voor meer samenwerking" : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Op 1 juli 2013 begon Joost Buntsma als directeur bij de STOWA. Hij kreeg meteen te maken met boeiende uitdagingen: het schrijven van een strategienota en weten om te gaan met waterschappen, die zelf ook aan onderzoek en innovatie werken. En dan blijk ...
  help
  Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
  Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
  help
  Studie naar effect van klimaatmaatregelen [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boogaard, F. \ Palsma, B. \ Broks, K. \ 2014
  Er is al een aardig gevulde gereedschapskist om de klimaatverandering te lijf te gaan. Maar voldoen de gereedschappen wel aan de verwachtingen? En is er misschien te veel variatie of te weinig? Dit soort vragen stonden centraal tijdens de Toolbox Day ...
  help
  Kennis levert knaken op : waar zit de echte winst in de waterketen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Palsma, B. \ Langeveld, J. \ Velde, R. van der \ 2014
  De visitatiecommissie waterketen zorgt sinds haar aantreden, zomer 2013, voor een stevige focus op samenwerking in de waterketen en is hèt middel om vooruitgang te boeken op de 3 K's: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. Betere samenwerking kan zeker ...
  help
  Emissiebestrijding bij rioolgemalen : implementatie van de kelderballon \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
  Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen dat zich kan uiten in geuroverlast. In hoge concentraties kan dat tot (levens)gevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse technieken beschikbaar om geuroverlast en risicovolle situaties te bestrijde ...
  help
  Kelderballon bestrijdt emissies bij rioolgemalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boogaard, F.C. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
  Geen uitstoot naar de omgeving, maar tijdelijke opslag van emissies in een - interne of externe - ballon bij een rioolgemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie. Drie pilots worden uitgevoerd met deze 'kelderballon', die geuroverlast en gevaarlijke si ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.