Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland : ontginning en bedijking in de Vroege Middeleeuwen [Proefschrift]
  Roorda van Eysinga, N.P.H.J. \ 1988
  help
  In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 5: Malburgen : een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Malburgen/Bakenhof, Arnhem [Boek]
  Mulder, J.R. \ Keunen, L.J. \ Zwart, A.J.M. \ 2004
  help
  Hackfort in het Gelderse landschap \ Hackfort : huis & landgoed [Hoofdstuk uit boek]
  Dirkx, G.H.P. \ 1998
  help
  In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 4: Angeren : een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Angeren (Over-Betuwe) [Boek]
  Mulder, J.R. \ Franzen, P.F.J. \ Keunen, L.J. \ Zwart, A.J.M. \ 2003
  In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij de Nederlands-hervormde kerk te Angeren op twee plekken de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Tot 1803 was het dijkvak circa 3,50 m hoog ...
  help
  In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 3: Doornenburg (Roswaard) : een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Doornenburg (Over-Betuwe) [Boek]
  Mulder, J.R. \ Haalebos, J.K. \ 2002
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe langs de Roswaard te Doornenburg op twee plekken de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Het onderzochte dijkvak is om een middeleeuwse meanderlus van de ...
  help
  In de ban van de Betuwse dijken - Dl. 6: Opheusden : een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Opheusden [Boek]
  Mulder, J.R. \ Franzen, P.F.J. \ 2006
  In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Rivierenland de bandijk van Opheusden in 2003 op drie plaatsen archeologisch en bodemkundig onderzocht
  help
  Overstromingen en culturele aanpassingen in historisch perspectief \ Water governance [Artikel]
  Dam, P.J.E.M. van \ 2012
  Het is opvallend hoe weinig dodelijke slachtoffers er doorgaans bij overstromingen in Nederland vielen. Sinds de eerste berichten over watersnoodrampen in de zesde eeuw na Christus, zijn er enkele honderden overstromingen geweest ten gevolge van door ...
  help
  De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
  Reeskamp, A.S. \ 2013
  De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
  help
  Woerden : veilige oorden bij hoogwater : inspiratieboek [Boek]
  2013
  Ons grondgebied wordt al duizenden jaren beheerst door de rivieren Waal, Rijn en Neder-Rijn. De aanwezigheid van het water dwingt de mens rekening te houden met overstromingen. Om droge voeten te houden, zochten de vroegere bewoners in het Rivierenge ...
  help
  Landgoederenzone Baakse Beek ontwerpstudie waterbeheer : cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling [Boek]
  Wardenaar, K.J. \ Zondervan, M. \ Vista Landscape and Urban Design \ 2006
  Voorstellen worden gedaan op stroomgebiedsniveau, landschapsniveau en op landgoedniveau. Bij het laatste komen aan bod: Huzie Ruurlo, De Wiersse, 't Medler, Wildenborch, Wientjesvoort, Vorden, Hackfort e.a.
  help
  Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
  In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
  help
  Schone slaper - Hollands hoop in bange dagen : cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de 'Diefdijklinie' [Boek]
  Hemmen, F. van \ Bekius, D. \ Heunks, E. \ 2007
  In de periode november 2006-maart 2007 is een inventariserend cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de toekomstige verbetering van de ‘Diefdijklinie’. Het historisch-geografische en architectuurhistorische deel is met name gebaseerd ...
  help
  Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief [Boek]
  Bont, C.H.M. de \ Maas, G.J. \ 2005
  In het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. In deze archief- en literatuurstudie zijn voor een ca. 2 km brede zone aan weerszijden van de M ...
  help
  Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe : voor hen die scheppend werk doen [Boek]
  Schaafsma, R. \ 2003
  De beken op de Zuid-Veluwe zijn grotendeels door de mens aangelegd. Al in de 17e eeuw werden sprengen gegraven om watermolens van energie te voorzien. Vooral het Renkumse beekdal (met de Kortenburgse beek, de Halveradsbeek en Molenbeek) en het Heelsu ...
  help
  Erfgoed langs weg en water : overzicht van historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische waarden binnen en langs de beheergrenzen van Rijkswaterstaat [Boek]
  Gehasse, E.F. \ Vestigia \ 2007
  Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet dient Rijkswaterstaat zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische (historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische) waarden. Kennis over de (mogelijke) aanwezigheid va ...
  help
  De Haarsteegse Wiel \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Nauta, A. \ 2012
  Net onder de Maas, tussen ’s-Hertogenbosch en Heusden, ligt de Haarsteegse Wiel, een plas water in de vorm van een vage acht. Twee dijkdoorbraken op vrijwel dezelfde plek, in 1610 en 1740 beide door hoog water, hebben het diepste wiel van Nederland o ...
  help
  Veluwse beken en sprengen : een uniek landschap [Boek]
  Menke, H. \ Meijer, J. \ 2007
  Deze publicatie is een geactualiseerde versie van een eerdere uitgave van Alterra over de cultuurhistorische achtergronden van het landschap van de sprengenbeken (J. Renes, 2002). Tevens is toegevoegd informatie over het bekenlandschap nu; de natuur ...
  help
  Man-made lowlands : history of water management and land reclamation in the Netherlands [Boek]
  Ven, G.P. van de \ 1993
  ICID uitgave
  help
  Wergea : waterdorp met gouden kansen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
  Karstkarel, P. \ 2000
  De geschiedenis van de droogmaking van de meren rond Wergea ten zuidoosten van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw, en een pleidooi voor opnieuw inunderen ten behoeve van watertoerisme en -recreatie. Het plan voor een omleidingskanaal rond Wergea kan da ...
  help
  De ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
  Lenselink, G. \ 2001
  Ontstaansgeschiedenis aan de hand van de pleistocene en holocene geschiedenis. In de loop van de tijd veranderde het gebied van een afwateringssysteem van Rijn en Maas in achtereenvolgens een lagune, een veenmoeras, opnieuw een lagune en een binnenze ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.