Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Handreiking nafase bij een grootschalige overstroming : van dreigend hoogwater tot en met evacuatie [Boek]
  Vermeij-van den Braak, E. \ Besselink, A. \ Rooze, M. \ 2008
  Aandacht voor de nafase bij een overstroming is een onderdeel van het project ‘Van dreigend hoogwater tot en met evacuatie’. In het project is aandacht besteed aan herstel en wederopbouw én aan de psychosociale zorg (nazorg). Specifieke aandacht voor ...
  help
  Leidraad voorlichting bij evacuaties in hoogwatersituaties en bij overstromingen [Boek] - Versie 2.0
  2007
  De Leidraad bestaat uit twee onderdelen, het deel met Ervaringen met hoogwater 1993/1995 en de orkaan Katrina (deel I) en het Draaiboek Voorlichting (deel II). Het Ervaringendeel gaat dieper in op de generieke (crisis)lessen die kunnen worden getrokk ...
  help
  Basisvereisten crisismanagement : de decentrale normen benoemd [Boek]
  Madern, M.H.E. \ Landman, W. \ 2006
  Basisvereisten Crisismanagement betreffen een beperkte set –op termijn juridisch te verankeren– kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio ...
  help
  Overstromingsmodellen met een hoge resolutie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pleumeekers, O. \ Verbree, J.-M. \ 2010
  De aandacht voor overstromingsmanagement is de afgelopen jaren toegenomen, mede door de verandering in het klimaat en regelmatig terugkerende wateroverlast in Europa en de Verenigde Staten. De economische groei en de toename van de bevolking zorgen e ...
  help
  Nuchter omgaan met risico's : milieu- en natuurplanbureau (MNP)- RIVM [Boek]
  Hollander, G. de \ Hanemaaijer, A. \ 2003
  Bij het beheersen van milieurisico's zal de politiek regelmatig een afweging moeten maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid (doelmatigheid). Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld. De systematie ...
  help
  Blijven of weggaan? : basisinformatie voor de juiste keuze bij een dreigende overstroming \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
  Kolen, B. \ Westera, H. \ Kosters, K. \ Nieuwenhuis, S. \ 2015
  Bijna tweederde deel van Nederland kan overstromen, ondanks sterke waterkeringen is er een kans dat het misgaat. Dit roept de vraag op wat van rampenbestrijding en zelfredzaamheid verwacht kan worden. De gevolgen van een overstroming kunnen door cris ...
  help
  Flood risk and climate change in the Rotterdam area, The Netherlands: enhancing citizen’s climate risk perceptions and prevention responses despite skepticism \ Regional environmental change [Artikel]
  Boer, J. de \ Botzen, W.J. \ Terpstra, T. \ 2015
  Effective communication about climate change and related risks is complicated by the polarization between “climate alarmists” and “skeptics.” This paper provides insights for the design of climate risk communication strategies by examining how the in ...
  help
  Randvoorwaarden voor verticaal evacueren \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Kolen, B. \ Terpstra, T. \ Turina, M. \ 2015
  Wanneer een overstroming dreigt, is het niet altijd mogelijk iedereen preventief uit het bedreigde gebied te evacueren. Een alternatief is om mensen op te roepen verticaal te evacueren naar een droge verdieping thuis of elders in het bedreigde gebied ...
  help
  Slimmer evacueren bij overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Pleijter, G. \ Kolen, B. \ Bouwman, A. \ 2015
  Het nieuwe waterveiligheidsbeleid in Nederland zet in op reductie van slachtofferrisico's door een combinatie van preventie, ruimtelijke planning en evacuatie. Bij de bepaling van deze slachtofferrisico's zijn de omstandigheden en locatie sterk van i ...
  help
  Nationaal responsplan : hoogwater en overstromingen - Dl. 1: Beleidsdraaiboek [Boek]
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \ 2007
  Rampbestrijdingsplannen voor overstromingen in Nederland gaan tot op heden veelal uit van rampscenario’s op regionale schaal en zijn gericht op inzet in de getroffen regio. De centrale overheid komt in de plannen slechts beperkt aan bod, of wordt imp ...
  help
  Nationaal responsplan : hoogwater en overstromingen - Dl. 3: Handreiking [Boek]
  Verboven, M. \ Slijp, H. \ 2007
  Rampbestrijdingsplannen voor overstromingen in Nederland gaan tot op heden veelal uit van rampscenario’s op regionale schaal en zijn gericht op inzet in de getroffen regio. De centrale overheid komt in de plannen slechts beperkt aan bod, of wordt imp ...
  help
  Leven met risico’s in de Nederlandse Delta \ Economenblad [Artikel]
  Kok, M. \ 2006
  De betekenis van de overstroming in New Orleans van eind augustus 2005 dringt langzaam in Nederland door. Ook wij wonen onder de zeespiegel, en ook wij kunnen te maken krijgen met grootschalige overstromingen. Dit artikel schetst een beeld van de ove ...
  help
  A comprehensive assessment of multilayered safety in flood risk management : the Dordrecht case study \ 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan [Hoofdstuk uit boek]
  Hoss, F. \ Jonkman, S.N. \ Maaskant, B. \ 2011
  In the year 2009, the concept of Multilayered Safety (MLS) was introduced in the Netherlands as a possible way to manage the flood risk. MLS consists of three layers: 1. Prevention (dikes, room for the river, etc.), 2. Spatial Solutions (flood-proofi ...
  help
  US experience to define safety standards for flood response planning in the Netherlands : case study \ International Journal of Water Governance (IJWG) [Artikel]
  Kolen, B. \ Velotti, L. \ Trainor, J.E. \ Ruiten, K. van \ 2011
  Overstromingen zijn in Nederland een uitzonderlijke gebeurtenis. Hierdoor is er in Nederland nagenoeg geen ervaring met dergelijke situaties. In de Verenigde Staten komen (grote) overstromingen en andere water gerelateerde rampen vaker voor. Er is da ...
  help
  Comparative flood damage model assessment: towards a European approach \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Jongman, B. \ Kreibich, H. \ Apel, H. \ Barredo, J.I. \ Bates, P.D. \ Feyen, L. \ Gericke, A. \ Neal, J. \ Aerts, J.C.J.H. \ Ward, P.J. \ 2012
  There is a wide variety of flood damage models in use internationally, differing substantially in their approaches and economic estimates. Since these models are being used more and more as a basis for investment and planning decisions on an increasi ...
  help
  Influence of load interdependencies of flood defences on probabilities and risks, at the Bovenrijn/IJssel area, the Netherlands \ 6th International conference on flood management, Sao Paulo, Brazil [Hoofdstuk uit boek]
  Klerk, W.J. \ Kok, M. \ Bruijn, K.M. de \ Jonkman, S.N. \ Overloop, P.J.A.T.M. van \ 2014
  In the Netherlands, flood risk analysis is usually carried out for a location, without considering potential flood defence failures in upstream areas. This may result in significant over- or underestimation of flood risks. The effect of upstream fail ...
  help
  Effectiveness and reliability analysis of emergency measures for flood prevention \ 6th International conference on flood management, Sao Paulo, Brazil [Congresverslag]
  Lendering, K.T. \ Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2014
  During flood events emergency measures are used to prevent breaches in flood defences. However, there is still limited insight in their reliability and effectiveness. The objective of this paper is to develop a method to determine the reliability and ...
  help
  Twee jaar na Katrina \ Nieuwsbrief Crisisbeheersing [Artikel]
  Kok, M. \ 2007
  Twee jaar na de overstroming is New Orleans nog lang niet hersteld. Dat is ons gebleken tijdens een verblijf van een week in deze stad in juli 2007. Om een goed beeld te vormen hebben we gesproken met vertegenwoordigers van overheden, adviseurs en in ...
  help
  Determining the time available for evacuation of a dike-ring area by expert judgement \ ISSH Stochastic Hydraulics 2005 - 23 and 24 May 2005 - Nijmegen -The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Barendregt, A. \ Noortwijk, J.M. van \ Doef, M. van der \ Holterman, S.R. \ 2005
  The possibilities open to preventive evacuation depend on the time available and the time required for evacuation. If the time available for evacuation is less than the time required, complete preventive evacuation of an area is not possible. This ca ...
  help
  Evacuaties: inzicht in meerdere situaties is nodig \ Alert [Artikel]
  Kolen, B. \ 2007
  De voorbereiding op grootschalige evacuaties is in Nederland actueel. Denk aan evacuaties als gevolg van een dreigende overstroming, maar ook als gevolg van een dreiging van gevaarlijke stoffen, gifwolken of nucleaire straling. Een succesvolle uitvoe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.