Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vormgeving en inrichting viswater [Boek]
  Milliano, J. de \ Rosier, H.W. \ \ 1990
  OVB, NVVS en LNV handleiding gebiedsinrichting viswater
  help
  Particuliere en publieke actoren bij de belangenbehartiging voor de sportvisserij [Boek]
  Spijker, J.H. \ 1997
  help
  Watertoets voor sportvelden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lenders, S. \ Stark, M. \ Kool, H. \ 2011
  Hoe groot is de bijdrage van sportvelden aan de versnelde afvoer van regenwater? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld als onderdeel van ruimtelijke procedures en bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de Waterwet. De praktijk leert dat ...
  help
  Ruimte voor duurzaam denken [Boek]
  Hillen, J.D. \ 2012
  De Commissie Duurzaam! Golf zet zich in om evenwicht aan te brengen en te bewaren tussen de verschillende P’s in de trits People, Planet, Profit. De activiteiten omvatten meer dan zorg voor golfbanen en richten zich – zoals de naam al zegt – op duurz ...
  help
  Leven voor salmoniden : portret van een gedreven visstandbeheerder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Moquette, F. \ 2009
  Mensen zijn steeds moeilijker te porren om in hun vrije tijd en zonder financiële tegenprestatie werkzaamheden te verrichten voor hun vereniging. Daar ontkomt ook de hengelsportvereniging niet aan. Toch zijn er nog steeds mensen die zich enthousiast ...
  help
  Molenaar komt van pas op golfbaan 1,40m onder NAP \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
  Raats, K. \ 2008
  Poldergolfbaan Kagerzoom in Warmond is een pareltje in zijn soort: een oude molen regelt de waterstand. De golfbaan maakt niet alleen gebruik van de waterkennis van molenaar Ben Hoogduin, ook is hij aangenomen als greenkeeper omdat hij het land en de ...
  help
  Amsterdamse vischcolleges : het rijke hengelsportverleden van onze hoofdstad \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Blommers, P.P. \ 2011
  Amsterdam heeft als hoofdstad altijd de positie ingenomen van hengelsportcapitool. Nog steeds heeft deze stad de grootste hengelsportvereniging van Nederland. Dit is echter ook de enige echte HSV die de hoofdstad nu nog telt. Een kleine eeuw geleden ...
  help
  Droge voeten duurzame golfbanen : leidraad waterkansen op golfbanen [Boek]
  2011
  De Europese Kaderrichtlijn Water, de rijksnota Waterbeheer in de 21ste eeuw en andere ontwikkelingen in het Europees en nationaal waterbeleid worden van groot belang voor het waterbeheer op golfbanen. Nieuwe wetgeving werkt door in waterbeheerplannen ...
  help
  Voorbereid op de klimaatverandering : kunstgrasveld met waterretentie [special : waterbeheer bij sportvelden] \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
  Raats, K. \ 2008
  In de gemeente Rotterdam wordt het probleem omtrent de waterhuishouding en waterafvoer steeds groter. Het stedelijk gebied van Rotterdam is zodanig volgebouwd dat er weinig open grond is, waardoor regenwater vrij en geleidelijk de grond in kan sijpel ...
  help
  Onderzoek waternormering sportvelden [Boek]
  Lenders, S. \ Kool, H.M. \ cop. 2010
  Sinds 1 november 2003 is de Watertoets een verplicht onderdeel van ruimtelijke procedures. Dit geldt ook bij de aanleg van sportvelden. In de praktijk blijkt dat er geen eenduidigheid is in de wijze waarop sportvelden worden beschouwd. Voor de Branch ...
  help
  Helpdeskvraag: recreatieve staand want visserij en bijvangst van salmoniden [Boek]
  Winter, H.V. \ Graaf, M. de \ 2011
  Op verzoek van het ministerie van EL&I is nagegaan in welke mate recreatieve visserij vanaf de kust (cq. het strand) en wel zonder bootje, maar met staand want van invloed op enkele bedreigde vissoorten. Het betreft de salmoniden zalm en zeeforel, vo ...
  help
  Irrigatie op golfbanen : tips en advies voor duurzame golfbanen [Boek]
  2012
  Voor het goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water noodzakelijk. Een golfterrein van 18 holes kent een irrigatiebehoefte die afhankelijk is van de weersomstandigheden, lokaal microklimaat alsook bodemgesteldheid en zal voor Vlaand ...
  help
  Visstandbeheer in het Nederlandse binnenwater [Boek]
  Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties \ [1989]
  Uitgave NVVS over sportvisserij
  help
  Derde landelijke contactdag voor OVB - cursisten : [het opstellen van visstandbeheersplannen] [Boek]
  Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij \ 1993
  help
  Resultaten van veldwaarnemingen en berekeningen voor de golfbaan Martensplek Tiendeveen ter bepaling van de opgelopen waterschade in het najaar van 1998 [Boek]
  Wesseling, J.G. \ Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ 2005
  Waarnemingen en berekeningen zijn gedaan voor een golfbaan in Drenthe. Daar heeft in oktober 1998 na een hevige regenval de golfbaan onder water gestaan. Met behulp van een model wordt aangetoond, dat de baan gedurende 18 tot 21 dagen onder water hee ...
  help
  Visstandbeheerplan Ruiten Aa : kans voor vis en visser in een hersteld beeksysteem : [definitief 01] [Boek]
  Witteveen + Bos \ 2001
  De Ruiten Aa is een rechtgetrokken, voormalige veenbeek in het zuidoosten van Groningen. Met het oog op versterking van de natuur- en recreatiefunctie zal de beek in de nabije toekomst worden heringericht, waarbij het profiel wordt aangepast en de vr ...
  help
  Aquapunctuur blaast nieuw leven in vaarwegen voor watersporter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Brouwer, J.A. \ 2011
  Oppervlaktewater en het gebruik - de bevaarbaarheid - ervan hebben ook een belangrijke recreatieve functie : het ontdekken van het fijnmazige en aantrekkelijke, historische Hollandse vaarwegennet, dat samenhangt met het boezemstelsel. Deze keten van ...
  help
  Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem IJssel [Boek]
  Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ [1996]
  Beheersplan NVVS
  help
  Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem benedenrivieren [Boek]
  Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ 1994
  Visie NVVS
  help
  Literatuurverkenning vormgeving en inrichting viswater [Boek]
  Bongers, J.J.A. \ 1985
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.