Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van water tot land : polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
  Vleesschauwer, M. de \ [2013]
  Drie grote inundaties hebben het landschap van Midden-Zeeuws-Vlaanderen op ingrijpende manier gewijzigd. De eerste werd veroorzaakt door een stormvloed in 1375-1376 en zorgde voor het ontstaan van De Braakman. De twee overige waren het gevolg van mil ...
  help
  Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
  Vleesschauwer, M. de \ [2013]
  Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
  help
  Poldermodel hielp niet bij inpolderen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
  Sikkema, A. \ 2014
  Zeeland werd in de late Middeleeuwen voortdurend geteisterd door overstromingen, omdat de toenmalige landeigenaren niet investeerden in dijken. Pas toen welvarende handelaren uit de stad in de 17de eeuw gingen investeren in de aanleg van polders en d ...
  help
  Van Rentersluze tot strijkmolen : de waterstaatsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653 [Proefschrift]
  Beenakker, J.J.J.M. \ 1988
  help
  Watersnood tussen Maas en Waal : overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810 [Proefschrift]
  Driessen, A.M.A.J. \ 1994
  help
  Landlieden en hoogheemraden : de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw [Proefschrift]
  Wilt, C. de \ Dam, P. van \ 2015
  In Delfland nam in de zestiende eeuw de wateroverlast flink toe als gevolg van landschappelijke veranderingen en zware stormen. De regionale bestuurders, de hoogheemraden, meenden dat bestuurlijke centralisatie een belangrijke bijdrage zou kunnen lev ...
  help
  Getekend land : nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier [Congresverslag] - 2e dr.
  Lambooij, H. \ 1988
  In Getekend Land worden de grote landschappelijke veranderingen in Noord-Holland beschreven, die vooral tussen 1000 en 1300 in de strijd tegen het water plaatsvonden
  help
  Omtrent de Vechtlanden : waterschapsgeschiedenis in Noordoost Overijssel [Boek]
  Coster, W. \ 1999
  help
  De Stichtse Rijnlanden : geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen [Boek]
  Donkersloot - de Vrij, M. \ Greive, J. \ Hovenkamp, H. \ 1993
  help
  Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg : van beveiliging naar beheersing [Boek]
  Giebels, L. \ 1994
  help
  De Groote Peel in verleden, heden en toekomst [Boek]
  Joosten, J.H.J. \ Bakker, T.W.M. \ 1987
  help
  Het Gelderse water : waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard (1809-1940) [Proefschrift]
  Bijl, A. \ 1997
  help
  Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920 - 1970 [Boek]
  Thijsse, J.T. \ 1972
  help
  Tieler- en Bommelerwaarden, 1327 - 1977 : grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard [Boek]
  Moorman van Kappen, O. \ Korf, J. \ Verschuer, O.W.A. van \ 1977
  help
  De watervloed van 13-14 januari 1916 [Boek]
  Zuiderzee-Vereeniging \ 1916
  help
  Studien over waterschapsgeschiedenis [Boek]
  Fockema Andreae, S.J. \ 1950-1952
  help
  De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden [Proefschrift]
  Spierings, C.N. \ 1998
  help
  De polders van het Land van Vollenhove : waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848 - 1943 [Proefschrift]
  Boon, H. van der \ 1991
  help
  Water als weermiddel : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Duurland, T. \ 2014
  In het verleden waren de belangen van de waterschappen en de landsverdediging vaak tegenstrijdig. Wanneer een vijandelijke aanval dreigde werden delen van ons land onder water gezet. Weinig staan we stil bij de drastische gevolgen van de inundaties, ...
  help
  Waterbeheerhistorie in boekvorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2013
  2 lijvige boekwerken completeren een trilogie over de roerige geschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse waterbeheer vanaf de middeleeuwen. Het 1e deel 'Polders en waterschappen in het Hulster Ambacht in Oost-Zeeuws Vlaanderen' verscheen in 2000. Dit boek i ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.