Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming [Boek]
  Aalbers, T.G. \ Wilde, P.G.M. \ Rood, G.A. \ 1993
  help
  Waar blijft het regenwater? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Boomsma, D. \ 2008
  Regenwater bufferen daar waar het valt, het vraagt om slimme systemen en evenzo slimme ontwerpen. Men twijfelt niet over de noodzaak hiertoe, want via het Waterbeleid 21e eeuw en de KaderRichtlijn Water wordt iedereen aangespoord tot medewerking hier ...
  help
  Onderzoek naar de aantasting van betonnen rioolbuizen aan de buitenzijde [Boek]
  Heidemij Adviesbureau, \ 1990
  Het rioolrenovatie- en innovatie opleidingsproject van de drie noordelijke provincies (ROPG, ROPDen ROPF), heeft Heidemij Adviesbureau opdracht verleend voor het verrichten van een onderzoek naar de aantasting van de buitenzijde van betonnen rioolbui ...
  help
  Invloed van bovenbelasting en inwendige druk op de spanningen volgens Spangler in buisleidingen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1971]
  Bij verschillende opleghoeken is de invloed van de bovenbelasting en van inwendige druk op spanningen in buisleidingen in de getoonde grafieken af te lezen.
  help
  Doorgroeibaarheid van geotextielen voor riet [Boek]
  Stichting Commissie voor Uitvoering van Research, ingesteld door de Betonvereniging \ 1997
  help
  Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
  Berekening van de verticale druk op een leiding bij een onderheide constructie.
  help
  Doorgroeibaarheid van geotextielen : eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet [Boek]
  Reitsma, J.M> \ 1995
  Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling v ...
  help
  Proefproject wil onbekendheid met koude immobilisatie doorbreken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Delemarre, H.J. \ Frénay, J.W. \ Feenstra, L. \ 2003
  Verwerking van sterk verontreinigde baggerspecie door koude immobilisatie, waarbij verontreinigingen met cement worden vastgelegd, wordt in Nederland nog weinig toegepast. In Groningen is een proefproject uitgevoerd met een wegfundering van immobilis ...
  help
  Het uithardingsgedrag bij onverzadigde polyesterharsen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Sebastian, J. \ Ceric, R. \ Kuit, J. \ 2009
  Bij de controle van gerealiseerde liningen voor rioolrenovatie worden proefstukken in een laboratorium beproefd. Dit betreft eigenschappen van korte duur. Het is van belang, dat naast de sterkte en stijfheid op korte termijn ook inzicht wordt verkreg ...
  help
  Materiaalonafhankelijke rioolrenovatiebestekken : rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Kuijt, J. \ 2010
  In dit 3e artikel over rioolrenovatie in een serie van 3 is een werkwijze weergegeven, die het mogelijk maakt om eisen voor een lining te formuleren. Deze werkwijze biedt inzicht in het effect van de materiaalfactoren, waardoor optimalisering van de ...
  help
  Instituut wil kennis verspreiden en landen binden : IKT Nederland zoekt naar een Europese identiteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2012
  Sinds maart 2012 heeft IKT ook een vestiging in Nederland. In Arnhem om precies te zijn. IKT staat voor Institut für Unterirdische Infrastruktur en is een onafhankelijk Duits instituut, dat onder meer onderzoeken en testen uitvoert op het gebied van ...
  help
  Biologisch afbreekbare geotextielen [Boek]
  Duijvestijn, A.M.W. \ Kuijper, H.K.T. \ 1996
  help
  Emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) uit diverse bouwmaterialen en afvalstoffen [Boek]
  Rood, G.A. \ Wilde, P.G.M. de \ Aalbers, T.G. \ 1995
  help
  Literatuuronderzoek naar uitloogproeven voor vluchtige organische stoffen [Boek]
  Rood, G.A. \ Orbons, A.J. \ 1994
  help
  Beperkt ringonderzoek met de kolomproef voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) [Boek]
  Rood, G.A. \ Broekman, M.H. \ Aalbers, T.G. \ 1994
  help
  (On)mogelijkheden hergebruik van gerijpte baggerspecie onder het bouwstoffenbesluit [Standaard]
  Vermeulen, W.F. \ PHB-werkgroep Evaluatie Bouwstoffenbesluit voor gerijpte baggerspecie \ 1997
  help
  Dordrecht renoveert riool van binnenuit met carbon : kabels & leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Croese, E. \ 2015
  Relining van rioolbuizen is inmiddels gemeengoed. Begin 1991 was Dordrecht een van de eerste steden die deze techniek toepaste. Nu heeft de stad weer een primeur: het gebruik van carbonfiber om een taps toelopende buis van binnenuit te herstellen. Er ...
  help
  Producent moet meedenken bij complexe projecten : glasvezelversterkt kunststof als alternatief voor beton : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Halteren, G. van \ Wolfswinkel, R. van \ 2015
  De rioleringsmarkt is de komende jaren vooral een vervangingsmarkt. Maar steeds vaker willen gemeenten en opdrachtgevers niet louter het bestaande als nieuw terughebben, maar de situatie meteen verbeteren. Met andere materialen of constructies. Zij v ...
  help
  Nieuw wegontwerp maakt goten en kolken overbodig : openbare ruimte toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Peeters, P. \ 2015
  Onlangs is de bovengrondse toepassing van Permeoblokken uitgeroepen tot winnaar van de Rioned-innovatieprijs: de toepassing voor een extreem eenvoudig afwateringssysteem. De blokken functioneren als een infiltrerende lijngoot. Hemelwater, dat valt op ...
  help
  Paalfunderingen nog steeds discutabel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ 2014
  Het normalisatie-instituut NEN is al jaren druk doende de norm voor funderingspalen NEN 9997 te herzien. De normcommisse gaat ervan uit dat de tot nu toe gehanteerde regels palen opleveren die 33 procent te weinig draagvermogen hebben. Geotechnisch d ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.