Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  ‘Het dak wordt de nieuwe investeringsomgeving’ : Leven op Daken interview \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  2014
  Het dak als klimaatsysteem. Zo ziet de toekomst er uit volgens innovator en dakdeskundige Stef Janssen. Hij denkt hierbij in de eerste plaats aan een nieuwe generatie substraatarme groen-blauwe daken die een bijdrage leveren aan de energie- en waterh ...
  help
  Technische eigenschappen van groene daken en gevels [Boek]
  Damen, N.A.G.A. \ Brouwers, H.J.H. \ 2012
  Rapport over de bouwkundige aspecten van het toepassen van groene gevels en groene daken in de stedelijke omgeving. Stijgende neerslag en piekneerslagen in drogere zomers, kan leiden tot problemen door overtollig water. Groene gevels en daken kunnen ...
  help
  Praktische handleiding belevingswaardenonderzoek [Boek]
  Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer \ 2006
  Belevingswaardenonderzoek (BWO) biedt projectleiders een waardevol instrument bij de planvorming en realisatie van infrastructurele werken. Het brengt het perspectief van de burger in beeld. In een BWO wordt de kwaliteit van de leefomgeving vastgeste ...
  help
  Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat : concept [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica Delft \ 1979
  Bij de diverse richtlijnen, die er in de bouw zijn , is het opvallend dat in de bestaande voorschriften slechts incidenteel artikelen zijn opgenomen, die betrekking hebben op de berekening en uitvoering van funderingen en funderingselernenten. Onlang ...
  help
  Bagger anders bekeken, beter benut : toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten [Boek]
  Snijders, W. \ Ketelaars, M. \ BCP \ 2009
  Dit boekje gaat over bagger. Niet bagger als probleem, maar bagger als bruikbare en in veel gevallen goedkope grondstof voor de (her)inrichting van landelijk en stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van hergebruik van baggerspecie en praktische aanwi ...
  help
  Optimal maintenance decisions on the basis of uncertain failure probabilities \ Journal of quality in maintenance engineering [Artikel]
  Noortwijk, J.M. van \ 2000
  Due to a lack of data, many maintenance optimisation models have to be initialised on the basis of expert judgment. Rather than eliciting the parameters of a continuous lifetime distribution, experts give more reliable answers when assessing a discre ...
  help
  Waterbodem blijft intact bij nieuwe vorm van zandwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Linde, P. van der \ Janssen-Stelder, B. \ 2005
  Boskalis heeft een nieuwe techniek ontwikkeld, waarbij schoon zand onder een (onbruikbare) bovenliggende laag wordt weggezogen en de bestaande (water)bodem ongeroerd omlaag zakt. Een praktijkproef in het Ketelmeer lijkt aan te tonen dat de techniek g ...
  help
  InfraTech deze keer iets minder 'nat' : thema InfraTech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  Water is een minder prominent thema dan gehoopt tijdens InfraTech 2011, de tweejaarlijkse beurs over infrastructuur. Dat geldt niet alleen op de beursvloer, maar eveneens voor het uitgebreide kennisprogramma. “Ik heb de indruk dat er in de waterwerel ...
  help
  Infratech ook bij jongeren succesvol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2011
  De keuze van het thema 'Samenwerking in de infraketen' voor Infratech, die van 11 tot en met 14 februari 2011 plaatsvond in Ahoy Rotterdam, bleek een schot in de roos. De vakbeurs heeft volgens de organisatie een recordaantal van ruim 20.000 bezoeker ...
  help
  Overleg over ondergrondse leidingen begint vorm te krijgen [: thema infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2009
  Jaarlijks ontstaat door graafwerk landelijk een schadepost van 50 miljoen euro. Zes gemeenten en vijf vertegenwoordigers van kabel- en (water)leidingbedrijven hebben het Pact van Uilenburg gesloten, waarin ze afspreken samen werkwijzen te ontwikkelen ...
  help
  Dick de With, manager afdeling Infra bij Wavin: "Afkoppelen regenwater Europawijd aan de orde" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2009
  Water met een emmer uit een put halen, is een beeld dat in de westerse samenleving al lang achter ons ligt. Leidingen brengen het drinkwater op alle plekken waar wij het willen kunnen gebruiken. Andere leidingen voeren het gebruikte water en het rege ...
  help
  Hollandse baggeraars slaan verbinding over Rio Parana : enorm karwei in Argentijns deltagebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beerda, E. \ 2000
  Boskalis en Ballast Nedam bouwen een 59 km lange vaste oeververbinding tussen Rosario en Victoria in Argentinie, bestaande uit een dijklichaam en 13 bruggen door het rivier- en moerasgebied van de Parana-delta
  help
  Resultaten overstortbeheerssysteem in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boogaard, F. \ Baars, E. \ 2002
  In Amsterdam is men al jaren bezig met monitoring van het rioolstelsel om inzicht te krijgen in het functioneren. Om de prestaties van het gemengde stelsel (circa 30% van de stad) in kaart te brengen worden de overstorten gemeten op diverse locaties. ...
  help
  Waterbeheer in Wallonië (3): de vaarwegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jaskula-Joustra, A. \ 2003
  Rivieren vormen natuurlijke vaarwegen, maar om aan de eisen van de scheepvaart te voldoen, worden ze veelal gekanaliseerd en gestuwd. Waar het aan deze natuurlijke verbindingen ontbreekt, worden die aangelegd in de vorm van kanalen. In dit artikel wo ...
  help
  Sampling inspection for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating structures \ Risk, reliability and societal safety, Proceedings of ESREL 2007 - European Safety and Reliability Conference 2007, Stavanger, Norway, 25-27 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Kuniewski, S.P. \ Noortwijk, J.M. van \ 2007
  The paper presents a sampling-inspection strategy for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating structures,where the deterioration is assumed to initiate at random times and at random locations. After initiation, defects are weake ...
  help
  Gebruiker bepaalt intensiteit onderhoud \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veen, M. van \ 2009
  Voor de ontwatering van slibben worden meestal zeefbandpersen of centrifuges toegepast. Een zeefbandpers en een centrifuge vragen allebei een andere manier van onderhoud. De zorg en aandacht van de gebruiker bepaalt voor het grootste deel de levensdu ...
  help
  Cost-based criteria for obtaining optimal design decisions \ Structural safety and reliability: proceedings of the eighth international conference on structural safety and reliability (ICOSSAR), Newport Beach, California, USA, 17-22 June 2001 [Hoofdstuk uit boek]
  Noortwijk, J.M. van \ 2001
  In life-cycle costing analyses, optimal design is usually achieved by minimising the expected value of the discounted costs. Apart from the expected value, the corresponding variance may be useful as well for estimating, for example, the uncertainty ...
  help
  Van bouwcultuur naar dynamisch bouwbeleid \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Zadelhoff, H. van \ Kruit, J. \ Leusden, M. van \ 2009
  Het Waterschap Rivierenland levert in 2007-2010 een grote inspanning om een dynamisch bouwbeleid te formuleren. Dit geldt zowel voor alle zuiveringstechnische werken als alle watersysteem werken. Via intensieve workshops met alle betrokkenen en conti ...
  help
  Onderhoudsoptimalisatie in de praktijk \ NVRB-Nieuwsbrief [Artikel]
  Kallen, M.-J. \ 2007
  Sinds 1996 bestaat de werkgroep Onderhoudsoptimalisatie bij de NVRB. Een belangrijke activiteit van de werkgroep is het houden van een enquête onder de leden van de NVRB en NVDO op het gebied van beheer en onderhoud. De belangrijkste conclusie die ui ...
  help
  A conceptual interpretation of the renewal theorem with applications \ Risk, Reliability and Societal Safety, Proceedings of ESREL 2007 - European Safety and Reliability Conference 2007, Stavanger, Norway, 25-27 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Weide, J.A.M. van der \ Pandey, M.D. \ Noortwijk, J.M. van \ 2007
  The risk management of degrading engineering systems can be optimised through inspections and renewals. In the probabilistic modelling of life-cycle management, the renewal theorem plays a key role in the computation of the expected number of renewal ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.