Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 1876

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: onderwerp/code==300-G
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete sewer pipe [Boek]
  Stanić, Nikola \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
  Dit onderzoek richt zich op (i) het identificeren van de vereiste informatie over de constructieve en hydraulische karakteristieken van rioolbuizen, (ii) het kwantificeren van de onzekerheden van deze informatie en (iii) de verbetering van de kwalite ...
  help
  Besluitvorming voor rioolvervanging [Proefschrift]
  Riel, Wouter van \ 2016
  Samenvatting van het proefschrift van Wouter van Riel. Om tot mogelijke verbeteringen in besluitvorming te komen, is inzicht nodig in hoe de huidige rioolvervangingsbeslissingen tot stand komen. Daarnaast is het relevant na te gaan of betere informat ...
  help
  De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering [Boek]
  Berkhof, David \ Korving, Leon \ 2016
  Dit onderzoek richtte zich op het verschaffen van meer inzicht in de rol van deze kationen en de invloed van beluchten van slib op de ontwaterbaarheid. Het onderzoek bestond uit twee fases. 1) Het uitvoeren van laboratoriumschaal proeven met additie ...
  help
  Hoe maak je een succes van het sluiten van de keten? : mijn impressie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ 2016
  Iedereen heeft het er over: het sluiten van de keten. Waardevolle stoffen terugwinnen en hergebruiken. Maar hoe maak je daar een succes van?
  help
  Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ Lijzen, J.P.A. \ 2016
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren, evenals het hergebruik ervan. Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huisho ...
  help
  On decision-making for sewer replacement [Proefschrift]
  Riel, Wouter van \ 2016
  Het doel van dit proefschrift is de werkelijke besluitvormingsprocessen en het onderliggend gebruik van informatie te beschrijven voor rioolvervanging, om vervolgens na te gaan of variaties in informatiekwaliteit de uitkomst van besluitvorming be¨ınv ...
  help
  'Groen' poly-elektrolyt [Boek]
  Korving, Leo \ Bijleveld, Marijn \ Naber, Nanda \ Algra, Erik \ 2016
  Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-elektrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik van de ...
  help
  Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerking [Boek]
  IJzerman, Jan \ Schemen, Ruud \ 2016
  Jaarlijks komt in ons land ca. 200 duizend ton aan gebruikte babyluiers en eenzelfde hoeveelheid aan gebruikte incontinentieverbanden vrij. Deze twee 'absorberende hygiëneproducten’ (AHP) bevatten vergelijkbare cellulozevezels als die in toiletpapier ...
  help
  Toestandsbepaling betonnen riolen : samenvatting proefschrift Nikola Stanić [Boek]
  Stanić, Nikola \ Clemens, François \ Langeveld, Jeroen \ 2016
  Deze Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete pipes van Nikola Stani´c beschrijft de toepasbaarheid van enkele technieken voor de toestandsbepaling van betonnen riolen. ...
  help
  Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
  2016
  Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
  help
  Er zit meer in mest dan je denkt \ Management&techniek [Artikel]
  2016
  In het Tetra-project Biosorb wordt onderzocht of organische reststromen uit onze maatschappij kunnen worden omgevormd naar biochar en actieve kool met een concurrentiële toepassing in afvalwaterzuivering.
  help
  Eigentijds afkoppelen met ouderwetse waterspuwer : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lam, E. \ Hol, J. \ Smale, J. \ Venhorst, S. \ 2015
  In de gemeente West Maas en Waal is bovengronds afgekoppeld op een bijzondere manier. In de nieuwbouwwijk Het Leeuwse Veld hebben de bewoners een leeuw als waterspuwer in de tuin gekregen en stroomt het water via speciale watertegels verder over het ...
  help
  Producent moet meedenken bij complexe projecten : glasvezelversterkt kunststof als alternatief voor beton : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Halteren, G. van \ Wolfswinkel, R. van \ 2015
  De rioleringsmarkt is de komende jaren vooral een vervangingsmarkt. Maar steeds vaker willen gemeenten en opdrachtgevers niet louter het bestaande als nieuw terughebben, maar de situatie meteen verbeteren. Met andere materialen of constructies. Zij v ...
  help
  Nieuw wegontwerp maakt goten en kolken overbodig : openbare ruimte toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Peeters, P. \ 2015
  Onlangs is de bovengrondse toepassing van Permeoblokken uitgeroepen tot winnaar van de Rioned-innovatieprijs: de toepassing voor een extreem eenvoudig afwateringssysteem. De blokken functioneren als een infiltrerende lijngoot. Hemelwater, dat valt op ...
  help
  Impact van extreme neerslag : hoe groot is de rol van de riolering eigenlijk? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Löschner-Wolleswinkel, R. \ Dool, C.A. van den \ Boulakhrif, S. \ 2015
  Dankzij gedetailleerde data van het maaiveld kunnen we de wateroverlast en waterstroming ‘op de stoeptegel’ nauwkeurig berekenen. Maar bijna altijd wordt het effect van de riolering in deze berekeningen niet, of sterk vereenvoudigd, meegenomen. De ge ...
  help
  'Baggeren voor dummies' : een overzicht van de toepasselijke regelgeving \ Milieu en recht [Artikel]
  Woldendorp, H.E. \ 2015
  Baggeren is in Nederland en Vlaanderen een veelvoorkomende en ook belangrijke activiteit, zodat oppervlaktewateren hun maatschappelijke en ecologische functies kunnen blijven vervullen en er wordt voorkomen dat wateroverlast ontstaat of de of de veil ...
  help
  Sluiting kringloop door bioraffinage en energieopwekking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  Bioraffinage is een mogelijkheid om resstromen uit de agrarische sector en die van het waterschap beter te benutten. Waterschap Aa en Maas doet samen met een aantal partners uit de agrarische sector onderzoek naar de winning en verwaarding van produc ...
  help
  Mechanische riolering wordt goed beoordeeld \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2015
  In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aanleg van de mechanische riolering goed op gang gekomen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door subsidieregelingen van de Rijksoverheid, zoals de Verfijningsregeling Riolering die toen van toepassing was, ...
  help
  Risicomatrix voor verbetering veiligheid : moerriool dit najaar gerenoveerd \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  Het moerriool in Arnhem wordt naar verwachting in het najaar van 2015 volledig gerenoveerd. Het oude stelsel was plaatselijk minder stabiel geworden en er moest hoe dan ook snel wat gebeuren. Er werden tijdelijke maatregelen uitgevoerd. Na talloze on ...
  help
  Vlaams kennisplatform over grote toekomstuitdagingen : over de schutting van de buren kijken op de VLARIO-dag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  De VLARIO-dag is een begrip in Vlaanderen (en langzaamaan ook in Nederland). Op deze bijeenkomst van het kennisplatform - zeg maar de Vlaamse tegenhanger van de RIONEDdag - krijgt de bezoeker een update betreft de stand van zaken, maar wordt ook naar ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.