Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie : het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak [Boek]
  2014
  De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie bevat een samenhangende aanpak voor hoe ruimtelijke maatregelen kunnen bijdragen aan het beperken van de gevolgen van een overstroming en de gevolgen van extreem weer (hevige neerslag, langdurige droogte en ex ...
  help
  De bodem: een stevige basis : een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen [Brochure]
  [ca. 2014]
  In de huidige praktijk van ruimtelijk planning en gebiedsontwikkeling speelt de ondergrond volgens de lagenbenadering uit de Nota Ruimte een medebepalende en sturende rol. De ondergrond bepaalt mede op welke plek binnen de gemeente het beste woningen ...
  help
  Manifest 2040 : wij maken ruimte [Boek]
  [2016]
  Dit Manifest 2040 bevat 7 opgaven voor 2040, 5 principes om samen te werken aan de woon- en leefomgeving van 2040, Proeftuin Nederland, 10 nieuwe gebiedspraktijken en 3 nieuwe beroepspraktijken.
  help
  Duurzaam bouwen in Ede, wijk Doesburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ridder, A.C. de \ Hartman, E.C. \ Nelen, A.J.M. \ 1996
  Voor een nieuw te bouwen wijk is een waterhuishoudkundig plan opgesteld, waarbij duurzaamheid, kwaliteit en ecologie als uitgangspunt gelden
  help
  Creatief met water \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2002
  Inzendingen van de prijsvraag "Waterlandschap van de toekomst"
  help
  Watertoets voor de Bijlmermeer goed op weg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wagemaker, F. \ Hufen, H. \ Leferink, R. \ Koedood, J. \ 2003
  Nadat eind 2001 de watertoets werd geïntroduceerd, is in de Bijlmer gekeken hoe dit instrument bij complexe herstructureringsoperaties in de prakrijk uitwerkt en welke factoren van belang zijn om het succesvol te gebruiken. De watertoets blijkt grote ...
  help
  Waterrijk, verkenning van een metropolitaan parksysteem \ Waterrijk : verkenning van een metropolitaan park systeem [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Bewerkte samenvatting van het Rapport Waterrijk, verkenning van een metropolitaan parksysteem, Vereniging Deltametropool, 2002
  help
  Voorbeeldproject integraal waterbeheer Dalfsen \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het integraal water project omvat plannen met betrekking tot ruilverkaveling, oeverdrinkwaterwinning en verdrogingsbestrijding
  help
  "Als de waarheid meandert, zullen we haar niet normaliseren" : met pappen en nathouden kwijnen veenweidegebieden weg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 2003
  De veenweidegebieden in het Groene Hart van Nederland bestaan al duizend jaar bij de gratie van ingrepen in de waterhuishouding. Het zijn de best bewaarde en ook meest authentieke landschappen van Nederland. De roep om voortzetting van die conserveri ...
  help
  Woonwijk in een waterwingebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Oortwijn, R. \ 2006
  Een van de kostbaarste grondstoffen van ons land, van elk land eigenlijk, is schoon drinkwater. De bronnen daarvan moeten goed worden beschermd en daarom mogen bestaande waterwingebieden niet worden bebouwd. Toch gebeurt dat. De Culemborgse nieuwbouw ...
  help
  Verbinden wateropgave met ruimtelijke ordeningsopgave : deelprogramma nieuwbouw en herstructurering, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Elsinga, J. \ Hooimeijer, F. \ Slob, A. \ 2012
  De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie richt zich op het verbinden van de wateropgave met ruimtelijke opgaven en het op een kwalitatief goede manier ruimte maken voor water. Om deze beslissing te kunnen onderbouwen, werkt het Deltaprogramma Nieuwbo ...
  help
  Goese Schans: nieuwe stad in oude haven \ Waterwonen [Artikel]
  Vissers, T. \ 2008
  In Goes wordt een oud havengebied in de komende decennia herontwikkeld tot een waterwoonwijk. Het is een prestigieus project met ruimte voor tweeduizend waterwoningen en circa zeshonderd ligplaatsen voor bewoners en passanten. Dit gebeurt onder super ...
  help
  Zelfs ecologen vinden interpretatie te strikt : plannen sneuvelen onnodig door natuurbeschermingswet \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Ecologen en stedenbouwers moeten nauw samenwerken bij het maken van waterwoonplannen. Rechters interpreteren de natuurbeschermingswet zo strikt dat menig waterwoonplan onnodig sneuvelt, vindt ecoloog Reinoud Kleijberg van Arcadis. Natuur is veerkrach ...
  help
  Jaarverslag 2006 / InnovatieNetwerk \ Jaarverslag .. [Jaarverslag]
  2006
  In 2006 is de tweede instellingsperiode van InnovatieNetwerk van start gegaan. Deze tweede periode loopt nog tot 2010. De kerntaak van het InnovatieNetwerk blijft het ontwikkelen en in de praktijk doen brengen van grensverleggende innovaties binnen d ...
  help
  2050 Nederland is nooit af \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Bayer, M. \ 2008
  Schets van een veranderd Nederland; met verklarende woordenlijst. Vier landsdelen, de Randstadmetropool, uitbreiding van de HSL en de SGS, wonen buiten de dijken, bruisende steden waar het stadswonen een nieuwe dimensie heeft gekregen en de 'vreemde' ...
  help
  Plaats voor water : implementatie van de watertoets in Limburg [Boek]
  Provincie Limburg \ 2003
  help
  Maak ruimte [Boek]
  2015
  Net als 25 jaar geleden, staat Nederland op dit moment voor nieuwe vraagstukken die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening. Deze publicatie benoemt twaalf actuele, urgente opgaven. Stuk voor stuk zijn het maatschappelijke opgaven, die niet al ...
  help
  Voormalig Zuiderzeedorp wil water terug : verkennend geohydrologisch onderzoek waterplas Kolhorn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wee, L. van \ Kreleger, A. \ 2004
  De gemeente Niedorp wil meer mogelijkheden voor recreatieve watersport in de Kop van Noord-Holland. Daartoe heeft ze laten onderzoeken of in de nabijheid van Kolhorn een watersportcentrum met een waterplas kan worden gerealiseerd. Witteveen+Bos brach ...
  help
  Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Smit, G. \ 2006
  In 2005 hebben de eerste rugstreeppadden de nieuw ingerichte groenzone in het 200 ha grote bedrijventerrein de Boekelermeer Zuid in gebruik genomen. Sinds de start van de werkzaamheden voor dit bedrijventerrein nabij Alkmaar wordt de ontwikkeling van ...
  help
  Waterpleinen voor klimaatadaptatie case Eikendonkplein ‘s-Hertogenbosch \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Macke, F. \ Tax, S. \ Lekkerkerk, J. \ 2015
  Waterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (l ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.