Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 582

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: onderwerp/code==403-B
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  "Het water moet wel buiten blijven" : het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M.V. van \ 2013
  Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minde ...
  help
  Bim-samenwerking bij project Ruimte voor de Waal : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Laumans, J. \ 2014
  'Building information modeling' (bim) kan bij een project van formaat niet zonder building information management. Want het creëren van 3D-modellen is één ding, maar om deze informatie zodanig te beheren, dat deze het ontwerp en de samenwerking tusse ...
  help
  Dijkinspiratietafel : design, inspiratie en polderen komen samen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Voorsluijs, E. \ 2015
  Waterschap Rivierenland gaat aan tafel met experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie en affiniteit met stedenbouwkundigen. De vraag is in een zeer vroeg stadium mee te denken over de aanpak van de toekomstige dijkverbeterin ...
  help
  Eeuwenoud terpenplan in Overdiepse Polder: 'laat het water maar komen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2015
  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs officieel de terpen in de Overdiepse Polder opgeleverd. Een burgerinitiatief leidde hier tot een innovatieve toepassing van een eeuwenoude woonwijze: het wonen op terpen. Mede dan ...
  help
  Participatie nieuwe stijl : bewoners lopen zich warm voor de Deltabeslissing \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Klerkx, E. \ Koenraadt, R. \ 2014
  Nog voor de knoop is doorgehakt of er überhaupt iets gaat gebeuren, worden burgers al betrokken. Dit overkwam bewoners in Varik en Heesselt toen provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen hen benaderde vanwege de mogelijke aanleg van en hoogwaterg ...
  help
  De romantische Lingedijk : fijne lijn tussen de baron, sinterklaas, Abraham Kuyper en baklava {de dijk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Tilstra, M. \ Buuren, M.V. van \ Bos, M. \ Nederlanden, H. der \ 2013
  Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk: de Lingedijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek brengt ons in het hart van de Betuwe waar de Linge me ...
  help
  Gemeenschappelijke belangen bestaan niet : zeven sleutels voor een waardevolle afweging bij ruimtelijke vraagstukken : dossier: ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Eekelen, B. van \ 2013
  Ruimteclaims door functieveranderingen en gewenste ingrepen in onze leefomgeving komen steeds vaker met elkaar in aanraking. Meervoudig ruimtegebruik en benutting van de ondergrond kunnen een oplossing zijn. Maar de besluitvorming loopt vaak moeizaam ...
  help
  Waterveiligheid in ruimtelijk perspectief [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Broersma, L.J. \ Kramer, M.C.J. \ 2014
  In nr 3 2014 van Land+Water is een artikel verschenen over meerlaagsveiligheid. Dit verhaal gaat over hetzelfde onderwerp aan de hand van de ervaring die is opgedaan in de proeftuin 'Kop van de Betuwe'. Waterveiligheid is een van wateropgaven voor de ...
  help
  Jurisprudentie over waterberging in bestemmingsplannen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Harberink, H.H. \ Handgraaf, S. \ 2013
  Het wateradvies van een waterschap bij ruimtelijke ontwikkelingen bevat vaak de aanbeveling om de versnelde afvoer van hemelwater te compenseren door de aanleg van waterberging. Maar moet zo'n aanbeveling bindend in het bestemmingsplan worden opgenom ...
  help
  Boeren op een terp \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2013
  Wat in 2001 begon met een piepkleine advertentie in de krant, eindigde elf jaar later in een omvangrijke terp in de Overdiepse Polder. Zo zou je, in 1 zin, de belevenissen van Nol Hooijmaijers op het terrein van ruimtelijke ordening kunnen samenvatte ...
  help
  De Houtribdijk in transitie : van dijk naar dam \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M.V. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  De Houtribdijk is een dijk die aan de verkeerde kant is verstevigd tegen de kracht van het water. Het is ook een dijk met enkele wonderlijk bochten in het tracé. Een dijk die bedoeld was om de Markerwaard af te ronden en deze te beschermen tegen het ...
  help
  [Hoog]water als uitdaging : meervoudig gebruik van de dijk en het buitendijkse gebied: wie durft? [Boek]
  H+N+S landschapsarchitecten \ WINN \ 2006
  Het innovatieprogramma WaterINNovatiebron (WINN) van Rijkswaterstaat geeft in dit boekje een overzicht van ideeen en projecten waarin op praktische wijze vanuit de relatie mens-rivier invulling gegeven wordt aan de nieuwe veiligheidsstrategie (het ge ...
  help
  Geen (ge)modder meer met het Markermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kop, J.H. \ 2007
  Het Markermeer gaat in kwaliteit achteruit door opwerveling van het bodemslib. Emeritus hoogleraar Johannes Kop doet met zijn idee Markermeerruimte Nieuwe Stijl een voorstel voor herinrichting van het Markermeer. Door middel van compartimentering via ...
  help
  Bergingsgebieden, schadevergoeding en de Waterwet \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Ravels, B.P.M. van \ 2006
  Bij bergingsgebieden kan een aantal elementen worden onderscheiden: de aanwijzing of bestemming van een bergingsgebied, de aanleg en inrichting daarvan en de feitelijke ingebruikstelling (of: ingebruikraking). Bij al deze verschillende elementen kan ...
  help
  Verharden verboden : de problematiek van waterberging in bestemmingsplannen en de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland \ Milieu en recht [Artikel]
  Arentz, B. \ 2007
  Om in laaggelegen gebieden overstromingen en wateroverlast in natte tijden te voorkomen, moet het oppervlaktewatersysteem voldoende bergingscapaciteit hebben. In dit verband is een juiste verhouding tussen areaal verhard oppervlak en areaal water in ...
  help
  Taskforce Klimaat \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Baltissen, J. \ Travaille, A. \ Deelstra, Y. \ 2007
  Voorwaarde voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland is dat de knop omgaat bij de aansturing van ruimtelijke ontwikkelingen. DHV pleit daarom voor een bestuurlijke Taskforce Klimaat. Voor de regio Delfland hebben gemeenten, stadsregio, prov ...
  help
  Bespiegelingen bij de inrichting van de Eendragtspolder \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Heide, R. van der \ Tummers, L. \ 2007
  Voor de Eendragtspolder (droogmakerij, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle), een gebied dat zijn functie als landbouwgebied gaat verliezen, is een nieuwe inrichting gemaakt voor een 470 ha groot gebied. Met als toekomstige bestemming recreatiegebied en ...
  help
  In de ban van de bypass IJsseldelta Zuid \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]Bijbehorende website
  Moor, D. \ Pierey, J. \ 2006
  Hoog water is een grote bedreiging voor het gebied in Kampen. Binnen het project IJsseldelta Zuid is gezocht naar oplossingen voor een ruimtelijk probleem in water, waarbij sprake is van gebiedsgerichte, interactieve planvorming in dit gebied
  help
  Europa als noodzaak : stroomgebiedplanning \ Grenzeloze ruimte : regionale gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
  Vlist, M. van der \ 2006
  Met name verstedelijkte deltagebieden worden kwetsbaar voor overstroming en wateroverlast. Deze bijdrage vanuit Rijkswaterstaat geeft een overzicht van EU regelgeving voor waterbeheer en hoogwaterbescherming; bevat tevens een stroomgebiedsvisie
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.