Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aanwonenden en de herinrichting van ‘hun’ Regge \ H2O online [Artikel]
  Steege, B. ter \ Smit, G. \ 2014
  In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspe ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2016 : richting geven – ruimte maken \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
  2016
  De Balans 2016 licht een aantal kwesties uit, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt, waar grotere ingrepen voor nodig zijn dan waarin het huidige energiebeleid voorziet; de problematische relatie tussen n ...
  help
  Voorbeeldproject De Drentse Aa en Lekstroom \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Dit project is een combinatie van een ROM en een WCL project in een relatief, ongeschonden beekdalsysteem van 26.000 ha. Beide projecten werden in 1994 gestart en vertoonden overlap, waardoor ze samen zijn gevoegd
  help
  Voorbeeldproject De Maaswerken \ Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen watergerelateerde projecten [Hoofdstuk uit boek]
  2002
  Het project Maaswerken startte als regionale natuurontwikkeling, maar omvat nu ook zandwinning, bescherming tegen hoog water en de bevaarbaarheid van de Maas. De voorbereidingen startten in 1990, en naar verwachting zal het geheel in 2015 afgerond zi ...
  help
  The role of experimentation in governance: lessons from a building with nature experiment : case study \ Water governance [Artikel]
  Slobbe, E. van \ Block, D. de \ Lulofs, K.R.D. \ Groot, A. \ 2012
  In 2009 startte de implementatie van de zogenaamde 'zandmotorexperimenten' aan de Friese IJsselmeerkust. In deze bijdrage beschrijven en analyseren wij de governance van deze experimenten. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding tot deze zandsuppleties ...
  help
  “Klimaatadaptatie is investeren in eigen land” : interview met Pier Vellinga \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Koudstaal, M. \ Uittenbroek, C.J. \ 2013
  Pier Vellinga is van huis uit een kustwaterbouwer. Hij heeft meegewerkt aan het eerste Deltaplan, maar kent ook de internationale context van klimaatveranderingen vanuit zijn werkzaamheden voor Verenigde Naties en Wereldbank. In zijn huidige functie ...
  help
  "Minder geld is prikkel voor innovaties" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2012
  "Wij zijn klaar met het gemopper. Het is tijd om op een nieuwe golf te surfen en de crisis, de oude golf, achter ons te laten", vindt hoofdredacteur Jan-Willem Wesselink van Elba Media, organisator van het Nationaal WaterWonenRuimte-Congres, dat 27 s ...
  help
  Zoetwater : de boer vraagt, het waterschap draait? Die tijd lijkt voorbij \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2012
  Hoe bied je het hoofd aan de toenemende verzilting van het grond- en oppervlaktewater, die wordt aangejaagd door klimaatverandering. Een lastige opgave. Niet alleen technisch, ook bestuurlijk. Want waterschappen zullen daarvoor in gesprek moeten met ...
  help
  Blauwe diensten [Brochure]
  Hattum, T. van \ Westerink, J. \ 2012
  Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. De diensten zijn gericht op realisatie van maatschappelijke wensen of doelen op het terrein van natuu ...
  help
  Case study Proeftuin Water regio Zwolle \ Water governance [Artikel]
  Postma, R. \ Besselink, L. \ Bouma, G. \ 2013
  Water als motor voor duurzame ontwikkeling – De Regio Zwolle staat de komende decennia voor flinke opgaven in het watersysteem. Niet voor niets is de IJssel – Vechtdelta een hotspot binnen het Deltaprogramma. Tegelijkertijd liggen er complexe opgaven ...
  help
  Meerlaagse veiligheid : voorbij de spraakverwarring liggen kansen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
  2012
  Een nieuw begrip in het denken over de bescherming van de burger tegen het water is meerlaagse veiligheid (MLV). En zoals dat nu eenmaal gaat bij nieuwe begrippen zijn er al snel verschillende interpretaties: spraakverwarring dus. Wat houdt meerlaags ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2012 \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
  2012
  In deze Balans van de Leefomgeving 2012 kijken we naar de effecten van beleid, en we proberen handreikingen te doen om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken: om zuinig om te kunnen gaan met natuurlijke hulpbronnen, om wonen en werken goed op ...
  help
  Gebiedsontwikkeling niet vanzelf klimaatbestendig \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Gilissen, R.M. \ Vries, J. de \ 2009
  Overal in Nederland zijn ze te vinden: gebiedsontwikkelingsprojecten. Het zijn projecten waarin geprobeerd wordt om verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven tegelijkertijd en in samenhang aan te pakken. In een land waar de komende jaren ...
  help
  Polyrationeel grondbeleid voor overstromingen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Hartmann, T. \ 2009
  Wereldwijd richten extreme overstromingen jaarlijks enorme schade aan. Toch vindt er nog steeds stedelijke ontwikkeling plaats in uiterwaarden. Daarvoor moeten dijken worden gebouwd. Door deze dijken en de stedelijke ontwikkeling is er uiteindelijk s ...
  help
  De bekostiging van klimaatadaptatie: arrangementen voor een legitieme balans van baten en lasten \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
  Driessen, P.P.J. \ Spit, T. \ 2010
  De uitvoerbaarheid van adaptatiestrategieën is in hoge mate afhankelijk van de wijze van bekostiging ervan. In de ruimtelijke ordening in Nederland bestaan vele vormen en instrumenten waarmee ruimtelijke ontwikkelingsplannen gefinancierd en uitgevoer ...
  help
  How the Dutch plan to stay dry over the next century \ Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Civil engineering [Artikel]
  Stive, M.J.F. \ Fresco, L.O. \ Kabat, P. \ Parmet, B.W.A.H. \ Veerman, C.P. \ 2011
  Over two-thirds of the Netherlands’ economy and half its population is below sea level. The Dutch government recently set out far-reaching recommendations on how to keep the country flood-proof over the next century given the likelihood of rising sea ...
  help
  The governance of adaptation to climate change as a multi-level, multi-sector and multi-actor challenge: a European comparative perspective \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
  Dewulf, A.R.P.J. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H. \ 2015
  There is increasing recognition of the need for society to adapt to the impacts of climate change, especially in the water sector. Adaptation to climatic impacts involves both infrastructural adjustments, such as reinforcing dykes or creating water s ...
  help
  Spatial planning for lowland stream basins using a bioeconomic model \ Environmental modelling & software [Artikel]
  Walsum, P.E.V. van \ Helming, J.F.M. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Groenendijk, P. \ 2008
  Most lowland stream drainage-basins have a high population density and the land use is very intensive. The permeable subsoil acts as an integrating medium, thus providing a widespread dispersal of leached nutrients and transmission of water-table low ...
  help
  Conflicts about water: a case study of contest and power in Dutch rural policy \ Journal of rural studies [Artikel]
  Boonstra, W. \ Frouws, J. \ 2005
  The Dutch countryside forms the scene for pressing problems of management and allocation of land and water. These problems underscore the need for comprehensive rural policies. For that purpose, area-based rural policy has been initiated. This new po ...
  help
  Strategische positionering in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
  Büscher, C. \ Brouwer, S. \ Pieron, M. \ 2015
  Hoe positioneer je je als waterorganisatie (drinkwaterbedrijf of waterschap) in het complexe speelveld van gebiedsprocessen? Voor het tackelen van deze vraag heeft KWR Watercycle Research Institute eerder vier ideaaltypische rollen ontwikkeld [1]. In ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.