Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 582

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: onderwerp/code==403-B
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De nevengeul van Kampvoort : participatieroman [Boek]
  Arend, S. van der \ Stichting IJsselhoeven \ 2016
  Tijdens een wandeltocht strandt een ambtenaar in een buurtschap aan de IJssel waar de bewoners haar vertellen over de komst van een nevengeul die hun leven bënvloedt.
  help
  Land surface impacts on precipitation in the Netherlands [Proefschrift]
  Daniels, Emma E. \ 2016
  Dit proefschrift bestudeert de effecten van landgebruiksveranderingen uit het verleden en in de toekomst op neerslag in Nederland door middel van analyses van gemeten regendata en het gebruik van een weermodel.
  help
  Balans van de leefomgeving 2016 : richting geven – ruimte maken \ Balans van de leefomgeving ... [Jaarverslag]
  2016
  De Balans 2016 licht een aantal kwesties uit, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt, waar grotere ingrepen voor nodig zijn dan waarin het huidige energiebeleid voorziet; de problematische relatie tussen n ...
  help
  Dijkinspiratietafel : design, inspiratie en polderen komen samen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Voorsluijs, E. \ 2015
  Waterschap Rivierenland gaat aan tafel met experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie en affiniteit met stedenbouwkundigen. De vraag is in een zeer vroeg stadium mee te denken over de aanpak van de toekomstige dijkverbeterin ...
  help
  Eeuwenoud terpenplan in Overdiepse Polder: 'laat het water maar komen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2015
  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs officieel de terpen in de Overdiepse Polder opgeleverd. Een burgerinitiatief leidde hier tot een innovatieve toepassing van een eeuwenoude woonwijze: het wonen op terpen. Mede dan ...
  help
  Optimaliseren herinrichting van diepe plassen : technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen, een multicriteria-instrument om locatiekeuze en inrichtingsvariant te optimaliseren [Boek]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Sluiter, H. \ Timmermans, F. \ Besse-Lototskaya, A. \ Brink, N.W. van den \ 2015
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
  Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
  help
  Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma [Boek]
  Meulen, S. van der \ Kwakernaak, C. \ Bos, M. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of e ...
  help
  Vispassage als startpunt voor duurzaam gebiedsproces \ H2O online [Artikel]
  Claassen, L. \ Zeijl, F. van \ 2015
  Waterschap Rijn en IJssel had een plan in voorbereiding voor een vispasseerbare stuw in de Buurserbeek bij landgoed Het Lankheet. Door breder en met een duurzame bril naar het gebied te kijken bleken dat er voor dezelfde kosten meerdere doelen konden ...
  help
  Een nieuwe beleidscyclus à la Sturing en Ruimte \ H2O online [Artikel]
  Immink, R. \ Breas, J. \ 2015
  Veel organisaties hebben moeite om beleid en uitvoering optimaal te integreren. Bij waterschap Rijn en IJssel is dit niet anders. Los van welk sturingsmodel een organisatie kiest, blijft het lastig deze twee werelden te verbinden. Waterschap Rijn en ...
  help
  Vispassage was de aanzet voor duurzame gebiedsontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, L. \ Zeijl, F. van \ 2015
  Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Overijssel hadden afspraken over het herstel van de Buurserbeek en over wateropvang, natuurvriendelijke oevers en vispassages. Na gesprekken met andere partijen, zoals het landgoed Het Lankheet, bleek het mog ...
  help
  The governance of adaptation to climate change as a multi-level, multi-sector and multi-actor challenge: a European comparative perspective \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
  Dewulf, A.R.P.J. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H. \ 2015
  There is increasing recognition of the need for society to adapt to the impacts of climate change, especially in the water sector. Adaptation to climatic impacts involves both infrastructural adjustments, such as reinforcing dykes or creating water s ...
  help
  Adapting flood management to climate change: comparing policy frames and governance practices in the Low Countries \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
  Crabbé, A. \ Wiering, M. \ Liefferink, D. \ 2015
  Belgium and the Netherlands together form the Low Countries. Empirical research in Flanders (the Dutch-speaking part of Belgium) and the Netherlands proves that there are substantive differences in the organization of governance processes regarding f ...
  help
  Naar een groene planologie: planologie in Wageningen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Valk, A. van der \ 2015
  In Wageningen heeft de planologie van meet af aan haar plaats tussen de technische wetenschappen moeten vinden en hervinden. Naast aansprekende resultaten, zoals de lagenbenadering die in Wageningen is ontwikkeld, heeft dat geleid tot permanent theor ...
  help
  Strategische positionering in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
  Büscher, C. \ Brouwer, S. \ Pieron, M. \ 2015
  Hoe positioneer je je als waterorganisatie (drinkwaterbedrijf of waterschap) in het complexe speelveld van gebiedsprocessen? Voor het tackelen van deze vraag heeft KWR Watercycle Research Institute eerder vier ideaaltypische rollen ontwikkeld [1]. In ...
  help
  Kansen voor MLV : verkenning voor 5 normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten [Boek]
  Zethof, M. \ Kolen, B. \ 2015
  In het kader van het Deltaprogramma Rivieren is het begrip Meerlaagsveiligheid (MLV) als begrip in diverse pilots en proeftuinen inmiddels meer concreet gemaakt. In het voorliggende rapport is een methodiek uitgewerkt. Hierbij worden locaties geïdent ...
  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  Bim-samenwerking bij project Ruimte voor de Waal : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Laumans, J. \ 2014
  'Building information modeling' (bim) kan bij een project van formaat niet zonder building information management. Want het creëren van 3D-modellen is één ding, maar om deze informatie zodanig te beheren, dat deze het ontwerp en de samenwerking tusse ...
  help
  Participatie nieuwe stijl : bewoners lopen zich warm voor de Deltabeslissing \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Klerkx, E. \ Koenraadt, R. \ 2014
  Nog voor de knoop is doorgehakt of er überhaupt iets gaat gebeuren, worden burgers al betrokken. Dit overkwam bewoners in Varik en Heesselt toen provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen hen benaderde vanwege de mogelijke aanleg van en hoogwaterg ...
  help
  Waterveiligheid in ruimtelijk perspectief [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Broersma, L.J. \ Kramer, M.C.J. \ 2014
  In nr 3 2014 van Land+Water is een artikel verschenen over meerlaagsveiligheid. Dit verhaal gaat over hetzelfde onderwerp aan de hand van de ervaring die is opgedaan in de proeftuin 'Kop van de Betuwe'. Waterveiligheid is een van wateropgaven voor de ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.