Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  InfraTech 2011 in het teken van samenwerking : thema InfraTech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  De negende editie van InfraTech, de tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur, heeft als thema 'samenwerking in de infraketen'. Van 11 tot en met 14 januari 2011 is Ahoy Rotterdam het toneel van een groot aanbod van producten en diensten op het geb ...
  help
  InfraTech deze keer iets minder 'nat' : thema InfraTech \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  Water is een minder prominent thema dan gehoopt tijdens InfraTech 2011, de tweejaarlijkse beurs over infrastructuur. Dat geldt niet alleen op de beursvloer, maar eveneens voor het uitgebreide kennisprogramma. “Ik heb de indruk dat er in de waterwerel ...
  help
  Innoveren, een kwestie van doen : visie op de verschillende rollen van Verkeer en Waterstaat [Boek]
  Zeeuw, F. de \ Raad voor Verkeer en Waterstaat \ 2005
  De Raad Verkeer en Waterstaat benadrukt, dat kennisontwikkeling onvoldoende is om innovatie tot stand te brengen. De overheid zal in (publieke) sectoren waarin kennisontwikkeling een dominante rol speelt, de focus meer moeten leggen op de economische ...
  help
  Innovatie mobiliteit en water : voor een bereikbaar, schoon en veilig Nederland - Innovatiebrief [Boek]
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2006
  Het Innovatieberaad Mobiliteit en Water bestaat uit sleutelfiguren van de sectoren Verkeer, Bouw, Logistiek, Luchtvaart en Water en ontwikkelde zich van een platform dat verschillende visies en sectorale ervaringen met elkaar deelde naar een platform ...
  help
  Denkend aan Holland .... : een onderzoek naar routegebonden recreatie en cultuurhistorie in de Deltametropool : hoofdrapport [Studentenverslag]
  Rensen, S. \ 2003
  Het landelijk gebied van de Deltametropool kent een hoge recreatieve druk. Om aan de vraag naar mogelijkheden voor routegebonden recreatie tegemoet te komen dient een recreatief hoofdnet te worden ontwikkeld. Dit hoofdnet heeft tot doel bewoners en b ...
  help
  "Directional drilling", een bijzondere manier van leidingleggen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Saathof, L.E.B. \ 1987
  help
  Hoogte kanteldijk dijkring 14 : Blankenburgverbinding [Boek]
  Bus, C.A. \ 2014
  De Blankenburgverbinding, voorheen Noord Westelijke Oeververbinding (NWO), is de verbinding tussen de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam en de A20 West-land/Haaglanden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de ontwerp-rijksstructuurvisie h ...
  help
  Ketenafhankelijkheid van infrastructuurnetwerken : beschermen, vertrouwen en accepteren [Presentatie]
  Kolen, B. \ 2013
  Een van de lezingen gegeven tijdens het "Mini Seminar Sandy", over de maatschappelijke en bedrijfseconomische afwegingen die gemaakt moeten worden bij de beslissing om een vitaal infrastructuur-object al dan niet beter te beschermen. Bescherming van ...
  help
  De haven wordt weer stad : samenwerking uit pure noodzaak \ Waterwonen [Artikel]
  Wesselink, J.-W. \ 2009
  De Rotterdamse Stadshavens (1.600 ha) zijn misschien wel de grootste binnenstedelijke herontwikkelingslocatie van Nederland. Havens, waar nu schepen worden gelost, krijgen de komende 30 jaar een veel meer stedelijk karakter waar wordt gewerkt, maar o ...
  help
  Rijksweg A2/A67, randweg Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ketelaars, R. \ 2009
  De bestaande A2/A67 Randweg Eindhoven wordt tussen 2006 en medio 2010 uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. Er wordt een systeem aangelegd waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het regionale verkeer. Het doorgaande verkeer Utrecht - Maastri ...
  help
  Borging vitale infrastructuur bij overstroming [Boek]
  Linden, L. van der \ Franssen, R. \ Stone, K. \ 2011
  Waterschappen hebben veel waardevolle kennis m.b.t. waterveiligheid, die van belang is bij het goed borgen van de vitale infrastructuur bij overstroming binnen ruimtelijke ordeningsprocessen. Het waterschap heeft ook een belangrijke taak bij de bewus ...
  help
  Critical infrastructure [Brochure] - Rev. ed
  Linden, L. van der \ 2012
  Vitale infrastructuur omvat alle infrastructuur netwerken, die essentieel zijn voor het functioneren van de maatschappij. Concreet omvat het de volgende netwerken: elektriciteitsnetwerk, (tele)communicatienetwerk, transportnetwerk, gasnetwerk en wate ...
  help
  Evaluation of the national concept traffic management for mass evacuation in the Netherlands \ 2011 IEEE international conference on networking, sensing and control, Delft, The Netherlands, April 11-13, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
  Friso, K. \ Zuilekom, K.M. \ Kolen, B. \ 2011
  It is impossible to execute a complete and total preventive evacuation of coastal areas in the Netherlands within the available 48-hour time span in case of a storm surge [1,2]. This is mainly due to the limitations of the road capacity in proportion ...
  help
  OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de achtergrond van de methodiek. Er is tevens een handleiding (rapport 2007.10). ...
  help
  Werkwijzer OEI bij SNIP : integrale afweging van SNIP-projecten op basis van de overzicht effecten infrastructuur (OEI)-systematiek : effectentabellen en toepassingsbereik [Boek]
  Wooning, A. \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ HKV lijn in water \ Sterk consulting : bureau voor water- en omgevingsvraagstukken \ 2007
  De OEI bij SNIP-methodiek vormt een middel om de maatschappelijke effecten van natte infrastructuur projecten systematisch en uniform in kaart te bregen. In dit rapport de handleiding van de methodiek. Er is tevens een rapport met de achtergronden (r ...
  help
  Publiek-private samenwerkingsvormen in de grond-, water- en wegenbouwsector : 1. eindadvies [Boek]
  1987
  In het in 1986 gesloten regeerakkoord is de volgende passage opgenomen: "investeringen in infrastructuur ten behoeve van met name de wegen en telecommunicatie verdienen accentuering via herschikking van bestaande middelen en indien mogelijk private f ...
  help
  Markov processes for maintenance optimization of civil infrastructure in the Netherlands [Proefschrift]
  Kallen, M.J. \ 2007
  The Netherlands, like many countries in this world, face a challenging task in managing civil infrastructures. The management of vital infrastructures, like road bridges, is necessary to ensure their safe and reliable functioning. The Directorate-Gen ...
  help
  Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen : leren van Hsl-Zuid, Schelde en IJzeren Rijn [Boek]
  Vries, J. de \ Harbers, A. \ Verwest, F. \ cop. 2007
  Hoewel de binnengrenzen in Europa aan belang inboeten, is bij grensoverschrijdende projecten, als de HSL en de IJzeren Rijn, het denken in nationale belangen nog altijd springlevend. Daardoor monden onderhandelingen uit in ‘wij-zijconfrontaties’ en i ...
  help
  Embedding spatial quality: the case of national canals in the Netherlands [Studentenverslag]
  Franssen, G.H.L.M. \ 2013
  This thesis researches how spatial quality can be embedded in guidelines for future canal projects in the Netherlands through analysing scientific debates, policy debates and communities of practise.
  help
  Gegevens delen via Linked Open Data : case study over het delen van grondwatergegevens bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht [Boek]
  Verhelst, E. \ Houtkamp, J. \ Randen, Y. van \ 2012
  In dit rapport is een case study beschreven waarin wordt gekeken naar het delen van gegevens bij de bouw van een groot infrastructuur project (Maastricht A2). De manier van gegevensdelen die is uitgewerkt wordt Linked Open Data genoemd. Bij Linked Op ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.