Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rijnhavenpark luidt nieuw tijdperk in : ingezonden \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Lindemans, W. \ 2011
  Stadshavens Rotterdam heeft ambitieuze plannen om de oude Rotterdamse havenbekkens te transformeren tot een prettige woon- en werkomgeving. Dit betekent dat er naast drijvend wonen ook nagedacht moet worden over de invulling van andere stedelijke fun ...
  help
  Begroeide daken nog onvoldoende in bestemmingsplan \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
  Scheijndel, R.F.M. van \ 2009
  In een bestemmingsplan komen sleutelwoorden als ‘dakbegroeiing’, ‘waterberging’ of ‘waterbergend vermogen’ en ‘vertraagde waterafgifte’ momenteel nog niet voor. Vermoedelijk heeft dat te maken met het ontbreken van kennis over de mogelijkheden van da ...
  help
  Het gevecht om de kades : Amsterdam streeft naar herstellen zicht op water \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Jager, J. \ 2010
  Zeg Amsterdam en je zegt woonboten. Maar door de woonboten zie je het water soms niet meer. Daarom probeert de gemeente Amsterdam het botenbestand in bepaalde delen van de stad iets uit te dunnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot.
  help
  Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek]
  Ven, F. van de \ 2009
  "Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
  help
  Verkennend onderzoek naar mening burger over waterrobuust bouwen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mathot, K. \ Steenstra, M. \ Luijendijk, E. \ 2009
  Nieuw te bouwen stedelijk gebied kan zo worden ingericht dat bij een overstroming de schade beperkt is en er weinig slachtoffers vallen. Op veel plaatsen wordt nagedacht over het toepassen van vormen van waterrobuust bouwen, maar wat vinden burgers h ...
  help
  Gevolgen van amfibisch wonen voor het watersysteem : 'ruimte voor water' moet voorop blijven staan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Husslage, W. \ 2002
  Wonen op en aan het water wint aan populariteit, wat mooi samen kan gaan met het beleid om meer ruimte voor water te creëren. De Stichting Reinwater deed onderzoek naar afwegingscriteria en kwaliteitseisen voor drijvend wonen en woningbouw op palen i ...
  help
  De voor- en nadelen voor drijvende woningen : roerend versus ontroerend \ Waterwonen [Artikel]
  Naus, M. \ 2008
  Het is nog altijd niet duidelijk of drijvende woningen en woonboten tot roerend of onroerend goed gerekend moeten worden. De ene bewoner zweert bij zijn vaste stek, de ander wil graag zijn vrijheid waarborgen. Waterwoningen die tot onroerend goed wor ...
  help
  Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek] - 2e dr
  Ven, f. van de \ 2009
  "Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
  help
  De markt weet niet wat ze wil : Water, Wonen & Ruimte Onderzoek 2011 \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Doelman, E. \ 2011
  Professionals werkzaam op het raakvlak van gebiedsontwikkeling en water verschillen van mening over hoe zij geld kunnen verdienen met water. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Water, Wonen & Ruimte. Waar de een kansen ziet voor nieuwe woonwijken met ...
  help
  Nieuwe norm maakt einde aan onduidelijkheid: NTA 8111 [: thema Drijvend ten onder?] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Jager, J. \ 2011
  Op het Water, Wonen & Ruimte Congres 2011 presenteert de NEN-commissie Drijvende Bouwwerken de NTA 8111 (Nederlands Technische Afspraak), een soort normenboek voor drijvend bouwen. Een platform of 'stichting drijvend bouwen' moet de NTA én drijvend b ...
  help
  Autarkische testboot op Amsterdamse NDSM-werf: duurzaam voorbeeld doet duurzaam volgen [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Naus, M. \ 2010
  Aan de Amsterdamse NSDM-werf ligt de Gewoonboot, een duurzaam drijvende woning die geheel zelfvoorzienend is. De boot, eigendom van woningcorporatie De Key, dient als inspiratiebron. En dat lijkt te werken, want een groep jonge creatieve Amsterdammer ...
  help
  De waarde van een waterkavel : ingezonden [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Boer, S. de \ 2010
  De waarde van een waterkavel voor een drijvende woning is vaak een discussiepunt: vraagt de gemeente een te hoge prijs voor een kavel of is de projectontwikkelaar te voorzichtig? In dit ingezonden stuk wordt via een voorbeeldberekening uitgelegd op w ...
  help
  Duurzaam & gezond bouwen & wonen volgens de bio-ecologische principes [Boek]
  Vanderstadt, H. \ 1996
  Praktijkvoorbeelden rond natuurvriendelijk bouwen van woningen. Het boek heeft de bedoeling een eerste kennismaking te zijn met bio-ecologisch bouwen. Gezond bouwen vormt samen met gezonde voeding, gezonde kleding, verantwoord energiegebruik, de basi ...
  help
  Wonen aan een dijk : wat betekent dat? [Boek]
  Leenaers, Henk \ 2011
  Weidse uitzichten en verbondenheid met het water: veel mensen vinden het heerlijk om aan een dijk te wonen. Niet alleen beschermen dijken ons tegen het water, ze geven het polderlandschap zijn identiteit, als groeven in een doorleefd gezicht. Dijken ...
  help
  Daar bij de waterkant... : dertig anekdotes van mensen die op of aan het water wonen [Boek]
  Buuren, M. van \ Bos, H. \ 2001
  help
  Een verkennende studie naar wonen in de Zaan : de mogelijkheden van drijvend wonen [Boek]
  Gemeente Zaandstad \ 2000
  De StIR-studie 'Wonen in de Zaan' onderzoekt de kansen en mogelijkheden van diverse drijvende woningen, toegespitst op De Hemmes. Dit onderzoek moet plaatshebben binnen het streven om ons stedelijk gebied zo intensief mogelijk te benutten.
  help
  Waar blijven al die drijvende dorpen? : de bottlenecks ontrafeld [: thema Drijvend ten onder?] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Naus, M. \ 2011
  Wonen op water: het kan, het mag, het biedt nieuwe exclusieve woonmilieus en zelfs een bepaalde mate van flexibiliteit, maar toch willen we er niet aan. Of in ieder geval niet op grote schaal. Hoe komt dat? Wat staat de drijvende wijken in de weg? Is ...
  help
  De bodem als waterberging: infiltreren in de polder in ophoogzand \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Woortman, W. \ Boer, S.B. de \ 2011
  Bij nieuwbouwprojecten in laaggelegen gebieden met hoge grondwaterstanden moet 10% van het gebied water worden, ter compensatie van de toegenomen verharding. Toch zijn er juist in polders kansen om aan de waterbergingsopgave te voldoen zonder open wa ...
  help
  Toetsingscriterium gewenst voor aanleghoogte woningen : stedelijk water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lucassen, W. \ 2006
  Problemen in de waterhuishouding in waterrijke nieuwbouwwijken doen zich in het hele land voor. Hoe kunnen deze en soortgelijke problemen in relatie tot de aanleghoogte van vloeren in de toekomst worden voorkomen?
  help
  Woningen wijken voor Waal \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Perrée, H. \ 2006
  De Waal moet in een te krappe rivierbocht tussen Nijmegen en Lent meer ruimte krijgen. Om ook bij hoogwater voldoende water te kunnen afvoeren moet de dijk in de binnenbocht bij Lent naar binnen worden verlegd. Daarvoor moeten ongeveer vijftig huizen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.