Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Connecting aeolian sediment transport with foredune development \ Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
  Keijsers, J.G.S. \ Poortinga, A. \ Riksen, M.P.J.M. \ Groot, A.V. de \ 2012
  Foredune volume is an important factor for coastal safety and depends on the balance between erosion through wave attack and sediment input via aeolian transport. Dune erosion can be simulated with good accuracy, but predictions of aeolian sediment t ...
  help
  Measuring and modeling coastal dune development in the Netherlands \ Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
  Groot, A.V. de \ Vries, S. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Ye, Q. \ Poortinga, A. \ Arens, S.M. \ Bochev-Van der Burgh, L.M. \ Wijnberg, K.M. \ Schretlen, J.L. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2012
  In the past couple of years, new coastal-dune research has sprung up in the Netherlands. In this paper, we give an overview of ongoing projects at Wageningen UR, Deltares, TU Delft and UTwente: how these are connected and what type of questions are a ...
  help
  Onderzoek ontgravingen en oude riviergeulen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Oosterhoff, R. \ Thomas, J. \ Penning, R. \ Pijl, R. van der \ 2015
  Bij oude rivierlopen kun je nog wel eens voor verassingen komen te staan als het om de samenstelling en dikte van de bodemlagen gaat. Het gevaar voor opbarsten bij ontgravingen is niet ondenkbeeldig. Daarom is het nuttig geotechnische risico-inventar ...
  help
  Bijzondere landschapselementen vereisen bijzonder beheer : ingoruïnes in Drenthe \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Verbers, A. \ Bregman, E. \ 2016
  In Drente komen ongeveer 2500 ronde meertjes voor: mogelijk pingoruïnes. Behalve aardkundig en archeologisch zijn het ook in ecologisch en recreatief opzicht interessante locaties. Ze liggen zowel in het agrarisch cultuurlandschap en als in natuurgeb ...
  help
  Palaeo - tidal reconstructions of inshore tidal depositional environments \ Tide influenced sedimentary environments and facies [Hoofdstuk uit boek]
  Terwindt, J.H.J. \ 1988
  help
  De Haarsteegse Wiel \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Nauta, A. \ 2012
  Net onder de Maas, tussen ’s-Hertogenbosch en Heusden, ligt de Haarsteegse Wiel, een plas water in de vorm van een vage acht. Twee dijkdoorbraken op vrijwel dezelfde plek, in 1610 en 1740 beide door hoog water, hebben het diepste wiel van Nederland o ...
  help
  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Geologische Dienst Nederland - TNO \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Westerhoff, W. \ 2012
  De overheid werkt aan het opzetten van een serie basisregistraties waarin alle noodzakelijke informatie over Nederland (personen, bedrijven, geld, grond) digitaal wordt opgeslagen. Veel gegevens over de ondergrond zijn nu opgeslagen in DINO (Data en ...
  help
  De toepassing van Delft3D numerieke delta's op reservoirgeologie : rivierdelta's diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Forzoni, A. \ Storms, J. \ Walstra, D.-J. \ Hoogendoorn, B. \ 2015
  In dit artikel bieden de auteurs een kort overzicht van het huidige en toekomstig onderzoek naar langetermijn modelleren met Delft3D in Nederland (TU Delft, Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe we dit kunnen toepassen p[ reservoirgeologie, en ...
  help
  Hoe zand aan de wandel gaat onder lopende golven [kustonderzoek] \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Kranenburg, W.M. \ 2013
  Golf-gedreven zandtransport van en naar de kust wordt in de huidige generatie computermodellen voor kustontwikkeling voorspeld met semi-empirische formules. Deze formules zijn gebaseerd op uitgebreid zandtransportonderzoek in oscillatory flow tunnels ...
  help
  Consolidation and strenght evolution of soft mud layers [Proefschrift]
  Merckelbach, L. \ 2000
  help
  Effecten van het veranderende getij voor de schorren in de Oosterschelde \ De levende natuur [Artikel]
  Jong, Z. de \ Jong, D. de \ Mulder, J. \ 1992
  Erosie tast de vegetatie van de schorren aan. Informatie uit de tabellen : tabel 1: het aantal overspoelingen per jaar van de schorren in de kom van de Oosterschelde (periode 1984/1989), tabel 2: dwarsproefiel over het schor van Rattekaai, tabel 3: l ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op bodemvormen in de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haitel, L. \ Dohmen-Janssen, C. \ 2004
  Wereldwijde klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor de afvoer van de Rijn. Diverse klimaatscenario's voorspellen hogere afvoeren in de winter en lagere afvoeren in de zomer. De ontwikkeling van bodemvormen, zoals rivierduinen, is sterk afha ...
  help
  Schaliegas in Nederland : potenties en risico's \ Geografie [Artikel]
  Zijp, M. \ Bergen, F. van \ 2012
  In oktober 2011 was er in Boxtel commotie rond proefboringen naar schaliegas. De bewoners vonden dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen. Ze stapten naar de rechter, die de boringen opschortte. Maar de Nederlandse gasvoorraden r ...
  help
  Dynamic dune management, integrating objectives of nature development and coastal safety: examples from the Netherlands \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
  Arens, S.M. \ Mulder, J.P.M. \ Slings, Q.L. \ Geelen, L.H.W.T. \ Damsma, P. \ 2013
  This paper discusses and compares results of management interventions to remobilise dunes and obtain more autonomous changes in foredunes resulting from a change in coastal defence policy. In recent decades, nature conservation managers tried to rest ...
  help
  New prospects in geomorphological and geological mapping of the Rhine-Meuse Delta : application of detailed digital elevation maps based on laser altimetry \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Berendsen, H.J.A. \ Volleberg, K.P. \ 2007
  Over the past 80 years, the Rhine-Meuse delta has been mapped extensively by drilling boreholes. These maps are compared with a new detailed digital elevation map of the Netherlands (AHN) that came available in 2004
  help
  Ground-penetrating radar profiling on embanked floodplains \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Bakker, M.A.J. \ Maljers, D. \ Weerts, H.J.T. \ 2007
  In order to develop new research techniques for measuring sedimentation rates on embanked floodplains, an example along the river Waal was studied. This article gives the geological and historical setting of the Rhine-Meuse floodplain near Winssen
  help
  The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
  Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
  help
  Erosie en sedimentatie bij overstroming van dijkringgebieden \ Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde [Hoofdstuk uit boek]
  Makaske, A. \ 2003
  In deze bijlage wordt geprobeerd een schatting te maken van de hoeveelheid slibafzetting door overstromingswater. Gebruik is gemaakt van vroegere studies
  help
  Comparing different shallow geophysical methods in a tidal estuary, Verdronken Land van Saeftinge, Western Scheldt, The Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Missiaen, T. \ Slob, E. \ Donselaar, M.E. \ 2008
  In order to validate existing models of sedimentation in active sedimentary environments, detailed stratigraphic information is indispensable. Near-surface geophysical methods provide a means to acquire high-resolution images of the stratigraphic suc ...
  help
  Stratigraphic analysis and paleoenvironmental implications of the Wijchen Member in the lower Rhine-Meuse Valley of the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Autin, W.J. \ 2008
  This paper compares interpretations of sedimentation process, stratigraphic pattern, and paleoenvironmental significance to prevailing viewpoints on the WM mode of origin. A flood basin in the Over Betuwe between the channel belts of the Neder Rijn a ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.