Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Eilanden in de Maas : historisch-morfologische ontwikkeling van de Maas tussen Eijsden en Maastricht \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Overmars, W. \ 1995
  help
  Overstromingsgrind in het dal van de Grensmaas : ontstaan en betekenis vanuit een landschapsecologisch perspectief \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Paulussen, R. \ 2013
  In het hele Limburgse Maasdal voltrok zich op 22 december 1993 als gevolg van aanhoudende regenval een waterramp. Toen eenmaal het waterpeil van de Maas weer daalde, bleek op de Belgische oever van de Maas, ter hoogte van de meanderbocht van Meers, t ...
  help
  Peelrandbreuk en Maashorst : aardkundig excursiepunt 28 \ Grondboor en hamer [Artikel]
  Balen, R.T. van \ 2009
  De Peelrandbreukzone is in het landschap herkenbaar van Roermond tot aan Oss, en vormt de noordelijke begrenzing van de Roerdalslenk. De breukzone bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De breuken veroorzaken bijzondere h ...
  help
  Simplifying modeling of nanoparticle aggregation-sedimentation behavior in environmental systems : a theoretical analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Quik, J.T.K. \ Meent, D. van de \ Koelmans, A.A. \ 2014
  Parameters and simplified model approaches for describing the fate of engineered nanoparticles (ENPs) are crucial to advance the risk assessment of these materials. Sedimentation behavior of ENPs in natural waters has been shown to follow apparent fi ...
  help
  Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
  Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
  help
  De Noordzee en eutrofiering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buuren, J.T. van \ 1988
  help
  Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
  In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
  help
  Deposition of sediment and associated heavy metals on floodplains [Proefschrift]
  Thonon, I. \ 2006
  In recent years, floodplains have become widely acknowledged as important natural sinks for sediments and associated substances like nutrients, PAHs, PCBs and heavy metals. The character of floodplains will change in the near future because of landsc ...
  help
  Nearshore bathymetry derived from video imagery [Proefschrift]
  Aarninkhof, S. \ 2003
  Morfologie van de brandingszone; kustonderzoek van het duin tot een waterdiepte van ongeveer 10 meter; monitoren van het kustsysteem met behulp van video waarnemingen; resultaten van onderzoek vanuit Delft, ten behoeve van kustbeheer (strandsuppletie ...
  help
  Dunes of the European coasts : geomorphology - hydrology - soils [Boek]
  Bakker, T.W. \ Jungerius, P.D. \ Klijn, J.A. \ [1990]
  help
  Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Vos, P. \ 2015
  Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
  help
  Distale deltavlakte-afzettingen : onderzoek \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Bos, I. \ 2011
  Ingwer Bos (nu projectleider bij Stichting Landschap Noord-Holland) promoveerde bijna een jaar geleden bij de Universiteit Utrecht op onder meer de paleogeografische reconstructie van het Angstel-Vechtgebied, grofweg tussen Utrecht en Amsterdam. Dit ...
  help
  On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary [Proefschrift]
  Jeuken, M.C.J.L. \ 2000
  help
  Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
  Vos, P. \ 2015
  Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
  help
  Graded sediment transport by non-breaking waves and a current [Proefschrift]
  Sistermans, P.G.J. \ 2002
  help
  Recente duinen langs de Waal : eolische verschijnselen langs de rivier \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Ancker, J.A.M. van den \ Jungerius, P.D. \ Sorber, A.M. \ 1999
  Tijdens de extreem hoge waterstanden van 1993/1994 en 1995 is er veel zand afgezet langs de Waal, wat van betekenis geweest voor de vorming van rivierduinen. De waargenomen duinvormen in een groot aantal kribvakken en hun ruimtelijke verdeling langs ...
  help
  Extra voedingsstoffen in zee : gevolgen, voordelen, nadelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vries, I. de \ Raaphorst, W. van \ Dankers, N. \ 1988
  help
  Ecologische normstelling voor getijdewateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Smaal, A.C. \ 1987
  Voor getijdewateren bestaan er nog geen normen. De auteur van dit artikel stelt de vraag of normen nodig en wenselijk zijn. Hij pleit voor weloverwogen gekozen beheersdoelstellingen in plaats van uniforme normen
  help
  Rivierdynamiek in nevengeulen : rivierkundige en ecologische randvoorwaarden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Barneveld, H.J. \ Pedroli, G.B.M. \ Sweerts, J.P.R.A. \ 1993
  help
  Veranderingen in de morfologie en de waterkwaliteit van de grote rivieren \ De levende natuur [Artikel]
  Haas, A.W. de \ Breukel, R.M.A. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.