Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Diffusie van gassen in grond en zuurstofdiffusiecoefficienten in Nederlandse akkerbouwgronden [Boek]
  Bakker, J.W. \ Boone, F.R. \ Boekel, P. \ 1987
  help
  Verontreiniging door spoorelementen \ Bescherming en verontreiniging van bodem en grondwater, PAO-cursus [Hoofdstuk uit boek]
  Henkens, C.H. \ 1978
  In het volgende zal worden behandeld in hoeverre spoorelementen een gevaar voor bodemverontreiniging inhouden. Vervolgens zal voor enkele elementen worden besproken wat de gevolgen zijn, welke de bronnen zijn en hoe het bemestingsbeleid zou moeten zi ...
  help
  Een vergelijking van potentiële noodoverloopgebieden op aspecten van natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw en recreatie [Boek]
  Knol, W.C. \ Jokovi, E.M. \ Blankena, A. \ Meulenkamp, W.J.H. \ Naeff, H.S.D. \ Weijschede, T.J. \ 2002
  Voor acht potentiele noodoverloopgebieden langs de grote rivieren is onderzocht wat de effecten zijn van inrichting en inundatie eens in de 1250 jaar op de aspecten natuur, landschap, recreatie en landbouw. Naast een beschrijving van algemene effecte ...
  help
  Advies klimaat en het bodem‐ en watersysteem in gebiedsontwikkeling [Boek]
  Tuinstra, J. \ Gribling, C. \ Wensem, J. van \ 2012
  De TCB heeft de kwalitatieve en kwantitatieve bijdragen belicht die het bodem‐ en watersysteem met behulp van ecosysteemdiensten kan leveren aan het behalen van opgaven van het klimaatbeleid. De door het KNMI voorspelde klimaatverandering leidt tot o ...
  help
  Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap; hulpmiddel bij MKBA´s : [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ 2006
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bod ...
  help
  Vitaal Landelijk Gebied in kaart : jaarboek 2009 : cluster Vitaal Landelijk Gebied [Boek]
  Hermans, T. \ Dijk, L. van \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Klostermann, J. \ Visschedijk, P. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Boonstra, F. \ Vullings, W. \ 2010
  ‘Vitaal Landelijk Gebied in kaart’. Dat is de titel en het thema van dit jaarboek. Niet alleen figuurlijk – een selectie van projecten die zijn uitgevoerd binnen het cluster – maar het vitaal landelijk gebied is ook letterlijk in kaart gebracht. Veel ...
  help
  Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaam bodemgebruik [Boek]
  Visscher, J. \ Dekker, P.H.M. \ Boer, H.C. de \ Brommer, E. \ Clevering, O.A. \ Dam, A.M. van \ Geel, W.C.A. van \ Haan, M.H.A. de \ Hoving, I.E. \ Klooster, A. van der \ Schooten, H.A. van \ Schreuder, R. \ Wolf, P. de \ 2008
  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, gron ...
  help
  Kijk op de Risicotoolbox bodem : beoordelen van de actuele bodemkwaliteit en kiezen van lokale maximale waarden [Boek]Risicotoolbox Bodem
  Posthuma, L. \ 2008
  Het RIVM heeft een toolbox ontwikkeld waarmee gemeenten zelf normen mogen onderbouwen voor de kwaliteit van bodem en bagger die bedoeld is voor hergebruik. Voortkomend uit het Besluit bodemkwaliteit mag het lokaal bevoegde gezag sinds 1 juli 2008 hie ...
  help
  Defining threshold values for residual soil N levels \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Verhagen, A. \ Bouma, J. \ 1998
  help
  Aluminum speciation in natural waters: measurement using Donnan membrane technique and modeling using NICA-Donnan \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Weng, L.P. \ Temminghoff, E.J.M. \ Riemsdijk, W.H. van \ 2002
  The objective of this paper is to develop sound measurement and modeling methods for the determination and prediction of Al binding to natural organic matter by applying the Donnan (cation exchange) membrane technique and the NICA-Donnan model. The D ...
  help
  Modeling of the solid-solution partitioning of heavy metals and arsenic in embanked flood plain soils of the rivers Rhine and Meuse \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Schröder, T.J. \ Hiemstra, T. \ Vink, J.P.M. \ 2005
  The aim of this study is to predict the solid-solution partitioning of heavy metals in river flood plain soils. We compared mechanistic geochemical modeling with a statistical approach. To characterize the heavy metal contamination of embanked river ...
  help
  Goede grond : goed voor landbouw, natuur én waterbeheer [Boek]
  2015
  Goede landbouwgronden dragen bij aan succesvolle agrarische bedrijfsvoering. Een goede bodem betekent hogere gewasopbrengsten en een betere sponswerking van de bodem. Water en voedingsstoffen worden beter vastgehouden. Goede bodems zorgen daarmee ook ...
  help
  Advies Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems TCB A110(2016) [Boek]
  2016
  De TCB wil met dit rapport de betekenis en de rol van bodem OS in landbouwgronden voor het voetlicht brengen en schetsen wat nodig is om te komen tot een efficiënt beheer zodat de bodem naast bodemvruchtbaarheid nog meer kan bijdragen aan oplossingen ...
  help
  Perspectieven voor boeren, bodem en water : position paper [Boek]
  Tuinstra, J. \ 2014
  Een combinatie van duurzame doelen op het gebied van landbouw, waterbeheer en bodembeheer lijkt lastig te realiseren maar is goed mogelijk. In dit position paper laten we aan de hand van twee SKB-Showcases zien hoe het kan.
  help
  NITSOL - PHOSOL : modellen voor het gedrag van stikstof en fosfor in de bodem en effecten op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hopstaken, C.F. \ Uunk, E.J.B. \ 1989
  help
  Micronutrients and heavy metals in Dutch agriculture \ Fertilizer research [Artikel]
  Driel, W. van \ Smilde, K.W. \ 1990
  help
  Recente voorbeelden van boorgatmetingen in verbuisde gaten in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vor, H.A. de \ Biewinga, D.T. \ 1994
  help
  Warmte-koudeopslag in de bodem kan efficiënter [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vermaas, D. \ Wee, L. van \ 2009
  Warmte-koudeopslag (WKO) is een exponentieel groeiende toepassing van duurzame energie. Voor veel nieuwbouw is deze vorm van verwarming en koeling een energiezuinige en financieel aantrekkelijke toepassing. WKO-systemen hebben een relatief snelle ter ...
  help
  Bodemdaling in veengebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Baas, W.J. \ 2001
  help
  De Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Geologische Dienst Nederland - TNO \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Westerhoff, W. \ 2012
  De overheid werkt aan het opzetten van een serie basisregistraties waarin alle noodzakelijke informatie over Nederland (personen, bedrijven, geld, grond) digitaal wordt opgeslagen. Veel gegevens over de ondergrond zijn nu opgeslagen in DINO (Data en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.