Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Historic water management of the river basin of the Baaksche beek and the adaptations to the water system as a result of change in land use \ 5th IWHA conference Tampere Finland 2007 : pasts and futures of water, University of Tampere 13-17 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2007
  In the Netherlands climate change will result in increasing amounts of precipitation and this is expected to give increasing peak flow flood waves in the Dutch large rivers. In future measures should be taken for adaptation of the water system, to pr ...
  help
  Tien jaar toekomst Waterketen Gelderland : samen werken aan, samen werken én samen doen in de waterketen [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Corpel, D. \ 2011
  In het project Toekomst Waterketen Gelderland (TWG) is gestart met de bedoeling de waterketenpartijen met elkaar te verbinden, om samen beter om te gaan in de waterketen. Met succes. Gelderse gemeenten en waterschappen werken anno 2011 volop samen en ...
  help
  Waterdossier : feiten over wateroverlast in Europa [Boek]
  [2012]
  Feiten over wateroverlast in Europa. Ze vatten samen indrukwekkende overstromingen en hun "wapenfeiten". Uit de landen: Turkije, Frankrijk, Groot-Britannië, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje en Duitsland
  help
  Groenblauwe daken helpen beter bij waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2015
  Bij bouwrijp maken denken we vaak aan de ondergrond. Aan kabels en leidingen, en aan riolering. Maar tegenwoordig moeten we ook de blik naar boven wenden. Naar daken waarop zonnepanelen energie opwekken en waar begroeiing een bijdrage kan leveren aan ...
  help
  Parkstad Limburg : tientallen projecten voor herinrichting \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ 2015
  Parkstad Limburg, de vroegere oostelijke mijnstreek, staat voor veel uitdagingen. Ontvolking, landschapsherstel en recreatie vragen om beleid en uitvoering. IBA Parkstad stimuleert projecten om het gebied verder te ontwikkelen. Uit de tientallen aanm ...
  help
  Pompschepen verminderen verzilting met waterbuffer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bakker, M.J.W.M. \ Vries, P.A.L. de \ 2015
  Verzilting is een nauwelijks te onderschatten probleem voor het westen van ons land. Onder de titel "Pompen of verzilten" presenteerde Peter de Vries (Haskoning) een kosteneffectieve oplossing voor dit probleem: het aanleggen van een brakwaterbuffer ...
  help
  Datamining toont verbanden in het waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Leskens, A. \ Schrojenstein, J. van \ 2015
  Het begrip datamining is wellicht bekend van Google en Facebook. Ook in het waterbeheer beschikken we over grote databases, zoals de beheerregisters van de waterschappen, het Actueel Hoogtebestand Nederland, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen ...
  help
  Pilots meerlaagsveiligheid : lerende evaluatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hoogbergen, M. \ 2015
  In een drietal gebieden wordt op dit moment verkend of de toepassing van meerlaagsveiligheid een kansrijke methode is voor waterveiligheid. De evaluatie vindt plaats tijdens de drie pilots, tussentijdse resultaten worden in de pilots benut. De eerste ...
  help
  De invloed van hoogte en landgebruik op het neerslagmaximum op de Veluwe \ Meteorologica [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Janssen, R. \ Dolman, A.J. \ 2008
  De wisselwerking tussen landgebruik, landbedekking en het klimaat zijn al jaren onderwerp van onderzoek. Vaak wordt er gekeken naar het gevolg van landgebruiksverandering op neerslag onder afwisselende atmosferische omstandigheden in verschillende de ...
  help
  Wel de lusten, niet de lasten \ NAW : kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling [Artikel]
  Braak, B. ter \ Enter, M. \ 2014
  Waterrijk wonen is populair, maar wel met droge voeten graag. Dat klinkt vanzelfsprekender dan het is. Volgens de nieuwste klimaatscenario's krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme neerslag. Dat vraagt om een vooruitziende blik bij gebieds ...
  help
  Impacttest extreme neerslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  2014
  Samen met meteorologen en specialisten in zowel stedelijk als landelijk waterbeheer werken Stowa en Rioned aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag. De effecten van extreme biuien op stedelijk en landelijk gebied worden daarin in samen ...
  help
  Nederlandse kansen voor 'smart water management' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ 2014
  NEN verkent de belangstelling bij Nederlandse partijen voor standaardisatie en gewenste betrokkenheid op het werkterrein ‘waterbeheer‘, specifiek voor de nieuwe werkgebieden ‘smart water management’ en ‘waterinfrawerken'. De organisatie zoekt actief ...
  help
  Tegen de intuïtie in : slimmer doorspoelen om zoet water te besparen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Voorde, M. ter \ 2015
  De bestrijding van verzilting in de kustprovincies zou anders aangepakt moeten worden. Het doorspoelen van de sloten met zoet rivierwater kan slimmer, waardoor minder water nodig is. Dat concludeerde hydroloog Joost Delsman van Kennisinstituut Deltar ...
  help
  Demotie als stap voorwaarts [waterbestuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2015
  Een stap terug op de maatschappelijke ladder wordt door de buitenwereld veelal gezien als een nederlaag in de nederlaag in de ratrace naar de top. Dat hoeft niet zo te zijn. Integendeel, een stap terug kan juist heel goed zijn voor jezelf èn de organ ...
  help
  Rain(a)way : verrassende oplossingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Nijveld, B. \ 2015
  Een klimaatvriendelijke stad is in staat het hoofd te bieden aan hitte, droogte en heftige regenbuien. Studenten van Design Academy Eindhoven dachten mee aan oplossingen om dat doel te bereiken. Ze kwamen met prikkelende ontwerpen. Waterschap De Domm ...
  help
  Piet Sleeking is... Beter voor Dordt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2015
  Wethouder Piet Sleeking (Beter voor Dordt) maaakt zich sterk voor waterbeheer in de stad en op het eiland. Hij beheert de portefeuille ruimtelijke ordening en water. "Het Eiland van Dordt moet zelfredzaam zijn".
  help
  Fuseren : versmeltende culturen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Minneboo, S. \ 2015
  Regelmatig nog vinde fusies plaats van waterschappen. Hoe verloopt zo'n fusie in de praktijk. Hoe kom je tot een gemeenschappelijke bedrijfscultuur. Waterschap Scheldestromen, een fusie van twee Zeeuwse waterschappen, deelt zijn ervaringen.
  help
  Klimaatprobleem of zettingsprobleem? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Meijer, L. \ Dool, C.A. van den \ Maccabiani, J. \ 2015
  Wateroverlast wordt veroorzaakt door hevige buien, maar de grote schade door wateroverlast treedt vooral op bij zettingsgevoelige panden. Veel gemeenten hebben geen gedetailleerd beeld van de panden en wegen die last hebben van zettingen. Gemeente Sc ...
  help
  Hernieuwde start Deltaplan Agrarisch Waterbeheer : betere waterkwaliteit door dialoog \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2015
  Ruim twee jaar geleden presenteerde LTO Nederland het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om samen met de waterschappen te gaan werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantititeit in combinatie met productieverhoging van de landbouw. I ...
  help
  Kaderrichtlijn Water : nog lang niet op orde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Boer, E. \ 2015
  De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat lidstaten eind 2015 hun tweede ronde stroomgebiedbeheerplannen indienen bij de Europese Commissie. In 2009 gebeurde dit voor de eerste keer. Inmiddels zijn deze plannen allemaal geanalyseerd. Begin maar ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.