Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  State space modeling of groundwater fluctuations [Proefschrift]
  Berendrecht, W.L. \ 2004
  Groundwater plays an important role in both urban and rural areas. It is therefore essential to monitor groundwater fluctuations. However, data that becomes available need to be analyzed further in order to extract specific information on the groundw ...
  help
  Grondwateroverlast in stedelijk gebied : technisch en/of bestuurlijk probleem [Boek]
  Bruijne, M. de \ Segeren, W.A. \ Dijckmeester, P.N.M. \ 1989
  help
  Grondwateroverlast in het stedelijk gebied van de provincie Gelderland : een technisch en/of bestuurlijk probleem? : Rapport van de Begeleidingscommissie Waterhuishouding Bebouwd Gebied [Boek]
  Cusell, J. \ Awater, R.H.C.M. \ Nes, T.J. van de \ 1988
  help
  Grondwaterproblemen in de woonomgeving : oorzaken en oplossingen : [een leidraad] [Boek]
  Beenen, A.S. \ 1992
  help
  Grondwaterplan 1987 - 1995 [Boek]
  Gelderland \ 1986
  help
  Grondwateroverlast in het stedelijk gebied van Westervoort [Boek]
  Boot, G. \ Kempen, H.F.J. \ Nes, T.J. van de \ Studiegroep Wateroverlast Westervoort \ 1987
  Op initiatief van de gemeente Westervoort is naar aanleiding van klachten over wateroverlast in december 1983 de Studiegroep Water-overlast Westervoort ingesteld. De studiegroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Westervoort, het po ...
  help
  Maatregelen tegen grondwateroverlast [Boek]
  Geldof, G.D. \ Maljaars, S. \ 1992
  In dit rapport wordt ingegaan op grondwateroverlast in stedelijke gebieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar: - grondwateroverlast in woningen met een kruipruimte; - grondwateroverlast in woningen met een kelder; - grondwateroverlast rond wonin ...
  help
  Nitraatbelasting van het grond- en oppervlaktewater in het "tekortgebied" Zuid-Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Hendrix, W.P. \ 1986
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
  Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
  help
  Gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant - Deelrapport 2: Methode-ontwikkeling voor het bepalen van de optimale grondwatersituatie voor de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing [Boek]
  Keulen, M. van \ Arnold, G. \ Boersma, W. \ 1997
  Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor het vaststellen van een voor de sectoren landbouw, multifunctioneel bos en bebouwing wenselijke grondwatersituatie. Het begrip grondwatersituatie bestaat uit een combinatie van grondwaterstandsnivea ...
  help
  Dagzomend grondwater aan de westrand van het Meinweggebied \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J. \ Hendrix, W. \ 1993
  Tussen het Meinweggebied en de Roer ten zuidoosten van de plaats Herkenbosch, ligt een landbouwgebied waarin bronnen en kwelverschijnselen voorkomen. Het betreft hier het gebied Flinke Ven/Venhof c.a. en het westelijk hiervan, dichter bij de Roer gel ...
  help
  Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schaaf, S. van der \ 1995
  Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel. Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal ...
  help
  Bronnen in Noord- en Midden - Limburg : ligging en globale karakterisering [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Mosterdijk, H.G. \ 1996
  help
  Help, de achtertuin zakt weg! : water in de stad \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
  Roelofsen, F. \ Stuurman, R. \ 2004
  Het is nu bijna vijftig jaar geleden, dat het dempen van een sloot in Leidschendam-Voorburg verlaging van de grondwaterstand veroorzaakte. Als gevolg daarvan zakken de tuinen nog altijd. NITG onderzocht de oorzaken en gaf herstelvarianten, waar de ge ...
  help
  Grondwater in de stad : een schaars goed dat beter gebruikt kan worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Stuurman, R. \ 1997
  Verslag van het 27e IAH congres over 'Groundwater in the urban environment' van 21-27 september 1997 te Nottingham UK
  help
  De grondwaterkwaliteit van Curacao : een hydrogeochemisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Louws, R.J. \ Vriend, S.P. \ Frapporti, G. \ 1997
  help
  Plannen voor fonds voor vergoeding van grondwaterschade : verantwoordelijkheid voor grondwaterbeheer blijft nog enkele jaren onduidelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2001
  Verslag van het symposium 'Grondwateroverlast in de stad: eindelijk opgelost?' (25 januari 2001). Oorzaken, schade, schadevergoeding, herstelmaatregelen (bouwkundig of hydrologisch), verantwoordelijkheden en wetgeving m.b.t. grondwateroverlast en gro ...
  help
  Enschede onderzoekt het beheer en onderhoud van wadi's : voor het eerst in Nederland grootschalige toepassing \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Bode, P. \ 2001
  De ontwikkeling van een duurzame waterhuishouding in vinex-lokaties. Belicht zijn onder meer: de functies van een wadi; beheer en onderhoudsmaatregelen; aanpakken van kale plekken en het instellen van een regelput
  help
  Leven met grondwater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Dekker, G. \ Drongelen, Ö van \ 2004
  De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij het onderzoek en de aanpak van grondwaterproblemen. Hiervoor is een zogeheten grondwaterzorgtaak geformuleerd. De grondwaterzorg in Amsterdam richt zich op de aanpak van bestaande problemen, maar evenzeer ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.