Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van droge kennis naar natte natuur : de interactie tussen natuurwetenschap en beleid over verdroging [Proefschrift]
  Boogerd, J.L.M. \ 2005
  Veel kennis is beschikbaar ten behoeve van het verdrogingsbeleid, zoals die van Studiecommissie Waterbeheer voor Natuur, Bos en Landschap (SWNBL, 1988), het onderzoek in opdracht van de interdepartementale commissie verdroging (Braat, Rolf, 1989) en ...
  help
  Hoogheemraadschap moderniseert waterpeilbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keulen, P. van \ 2008
  Het Hoogheemraadschap van Delfland wil het waterpeilbeheer verregaand automatiseren. In een Europese aanbesteding zijn aannemers geselecteerd. Een projectorganisatie is opgetuigd om over een jaar de uitrol over het beheergebied te kunnen beginnen
  help
  De vele gezichten van het waterwinpark \ Landschapsarchitectuur en stedebouw in Nederland 97 [-] 99 = Landscape architecture and town planning in the Netherlands 97 [-] 99 [Hoofdstuk uit boek]
  2000
  Een 12 ha groot park in Terwijde (onderdeel van Leidsche Rijn) gaat dienst doen als waterwinningsgebied. Een korte impressie van het ontwerp
  help
  Small hydrological basins in delta regions, past and futute (climatic) changes, the Mark-Vliet basin \ Water resources systems : water availability and global change : proceedings of an international symposium (symposium HS02a) held during the IUGG 2003, the XXIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, at Sapporo, Japan, from 30 June to 11 July 2003 [Hoofdstuk uit boek]
  Witter, V.J. \ 2003
  help
  Institutional aspects of drainage implementation \ 7th ICID international drainage workshop, 17 - 21 November 1997, Penang, Malaysia : proceedings : ["drainage for the 21st century"] [Hoofdstuk uit boek]
  Croon, F.W. \ 1997
  help
  Drainage for the 21st century : policy issues and strategies for emerging problems \ 7th ICID international drainage workshop, 17 - 21 November 1997, Penang, Malaysia : proceedings : ["drainage for the 21st century"] [Hoofdstuk uit boek]
  Schultz, E. \ 1997
  help
  De waterbalans van polders opnieuw bekeken. Pilot studie 1 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  De doelstelling van dit project is: Het verbeteren van de hydrologische beschrijving van het stroomgebied van de Mark-Vliet boezem door het kwantificeren van de wekelijkse waterbalans van de aangelegen polders. Deze doelstelling kan slechts worden ge ...
  help
  Naar een satelliet instrumentarium voor beregening. Pilot studie 5 \ Deelrapport : pilot studies [Hoofdstuk uit boek]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
  In dit STOWA remote sensing project wordt onderzocht of de combinatie van ruimtelijke informatie over neerslag uit regenradarbeelden en actuele verdamping uit satellietbeelden, een mogelijkheid biedt om de noodzaak en de omvang van beregening in het ...
  help
  De cultuurtechnische verbouwing van Nederland : bodemverbetering en waterbeheersing \ Landbouw, voeding [Hoofdstuk uit boek]
  Bieleman, J. \ 2000
  help
  Regulating the water around Delft \ Delft's water : two thousand years of habitation and water management in and around Delft [Hoofdstuk uit boek]
  Bont, C.H.M. de \ 2000
  help
  The town's water : water management, water consumption and water pollution in Delft up to the 18th century \ Delft's water : two thousand years of habitation and water management in and around Delft [Hoofdstuk uit boek]
  Bont, C.H.M. de \ 2000
  help
  Handboek agrarisch stuwpeilbeheer [Boek] - 2e herz. dr
  Waterconservering 2e Generatie \ 2003
  help
  Een prognose van het effect van een peilverhoging in het Philippinekanaal (Zeeland) op de grondwaterstand in de aangrenzende polders [Boek]
  Weerd, B. van der \ Ernst, L.F. \ 1984
  help
  Effecten van peilopzetten in de Hoeksche Waard : een evaluatie over 42 jaren van de opbrengstveranderingen van aardappelen en bieten bij vier verschillende dieptes van de drainagebasis [Boek]
  Neut, D. van der \ 1994
  help
  Afgevoerde en ingelaten waterhoeveelheden voor peilbeheersing en waterverversing door Rijnland's boezem [Boek]
  Scholte Ubing, D.W. \ 1965
  help
  De waterbehoefte en de watervoorziening van gewassen [Boek]
  Duin, R.H.A. van \ 1956
  help
  Analytical solutions for transport of conservative and nonconservative contaminants in groundwater systems \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
  Hoeks, J. \ 1981
  help
  De ruilverkaveling Waterland in relatie met het waterschap \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vrieze, M.H. de \ 1981
  help
  Effect of perforation shape and pattern on the performance of drain pipes \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
  Dierickx, W. \ Molen, W.H. van der \ 1981
  In vroegere berekeningsmethoden werden draineerbuizen als volkomen permeabel verondersteld. Dit blijkt volgens modelproeven niet waar. Er werden formules gegeven om rekening te houden met het niet-doorlaatbare gedeelte
  help
  Unsaturated zone and evapotranspiration \ Evaporation in relation to hydrology : proceedings of technical meeting 38, February, 1981 [Hoofdstuk uit boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 1981
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.