Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbindend water in een veranderende praktijk [Boek]
  Aanjaagteam Waterketen \ 2012
  Op dit moment Met de lange termijn visie voor de waterketen "Verbindnend water" is door alle betrokken partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neergezet. Een toekomstbeeld dat gaat over hergebruik van afvalstoffen, terugwinnen van energie, flexibele s ...
  help
  Glastuinbouw weet de waterketen goed te sluiten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Sterk, R. \ Wubben, A. \ Lubbers, V. \ 2015
  Wereldwijd de allereerste fabriek voor schoon gietwater. Dat is de Aqua-ReUse-installatie, die zorgt dat grondwater niet meer nodig is. In Bleiswijk is de afgelopen jaren een nieuw glastuinbouwgebied klaar gekomen: 100 ha in de Overbuurtsepolder. Elf ...
  help
  Watereducatie bruist : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heeres, H. \ 2014
  Nederlanders hebben weinig belangstelling voor water en dit geldt in sterke mate voor jongeren. Het is vanzelfsprekend dat er goed drinkwater uit de kraan komt, dat er voldoende water is om lekker lang te kunnen douchen en dat we geen natte voeten kr ...
  help
  Voorbij het eigenbelang : complexe gebiedsprocessen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Büscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
  Complexe gebiedsprocessen kunnen betrokkenen voor een zware uitdaging plaatsen, waarbij veel partijen en belangen met elkaar verweven zijn. De integrale en proactieve benadering wordt vaak als ideaalbeeld naar voren geschoven. Maar werkt dat in de pr ...
  help
  Beleidsnota Drinkwater stimuleert samenwerking: thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Het kabinet vindt de drinkwaterkwaliteit in Nederland vooralsnog zeer goed, maar ook dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk staat. Hebben de waterschappen daarin ook een taak en hoe gaan ze daarmee om? Eind april verscheen de Beleidsnota D ...
  help
  Samen Europa in : onderzoek : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hulsmann, A. \ Hoven, T. van den \ Wolf, B. van der \ Berg, G. van den \ 2013
  Op het gebied van drinkwater is Nederland al ruim 20 jaar actief op de Europese onderzoeksmarkt. KWR Watercycle Research Institute was deelnemer of trekker van tientallen projecten. Een voorbeeld hiervan is het internationale project PREPARED enablin ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen: papieren tijger of ijzersterk instrument? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Wuijts, S. \ Verweij, W. \ Aa, M. van der \ 2014
  In een gebiedsdossier werken alle betrokken partijen samen aan een analyse van de risico's bij een drinkwaterwinnig en de noodzakelijke maatregelen om deze risico's per winning beter in beeld te hebben en deze te verminderen ook met het oog op de doe ...
  help
  Gezamenlijke strategie : bestuursovereenkomsten zoetwater getekend \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  Op 7 september 2015 zette ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu namens het Rijk haar handtekening onder de bestuursovereenkomsten zoetwater. Hierin spreken de partners in de regio's af wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn bij het o ...
  help
  Tegen de intuïtie in : slimmer doorspoelen om zoet water te besparen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Voorde, M. ter \ 2015
  De bestrijding van verzilting in de kustprovincies zou anders aangepakt moeten worden. Het doorspoelen van de sloten met zoet rivierwater kan slimmer, waardoor minder water nodig is. Dat concludeerde hydroloog Joost Delsman van Kennisinstituut Deltar ...
  help
  Nieuw membraan zorgt voor beter bestaan : 'rietjesmembraan' verwijdert ook microverontreinigingen uit drinkwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bruysters, J. \ 2015
  Nieuwe selectieve membranen in de vorm van dunne holle rietjes, kunnen de waterzuivering verbeteren. Dat komt naar voren uit onderzoek van Joris de Grooth van UT-onderzoeksinstituut MESA . De belangrijkste voordelen van de nieuwe membranen zijn dat z ...
  help
  Douchen met regenwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bel, J. \ 2015
  Iedere dag gebruiken we per persoon 120 liter drinkwater, maar daarvan gebruiken we minder dan 10 liter voor consumptie en de afwas. Meer dan 110 liter is prima te vervangen door regenwater. En dat is schoon, zacht én gratis.
  help
  Nederlandse drinkwaterbehoefte 2015-2040 \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2014
  De productiecapaciteit van de drinkwaterbedrijven in Nederland is voldoende om de komende 25 jaar aan de vraag naar drinkwater te voldoen. De hoeveelheid water die beschikbaar is om drinkwater van te maken neemt echter af. Dit komt door enkele extern ...
  help
  Opening infiltratieproject Schalterberg \ De wijerd [Artikel]
  2014
  Op 5 november 2014 is het infiltratieproject Schalterberg van Vitens officieel in gebruik genomen. De terreinbeheerder Natuurmonumenten, de drinkwaterproducent Vitens, de gemeente het zijn meerdere partijen met hun eigen belangen.
  help
  Informatiestroom : watersamenwerking Nederland-Duitsland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Buddenberg, A. \ 2014
  Ondanks de sterk verschillende structuren is er een samenwerkingverband tussen Nederlandse en Duitse leveranciers ontstaan op het gebied van watervoorziening. De samenwerking is opgezet in het kader van het INTERREG IV A-project. Onlangs vond in het ...
  help
  Meer meetgegevens genereren : demonstratieproject Hydronet Water Control Room in Zuid-Afrika : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  Hoe kunnen we, met een groeiende watervraag, onze waterverdeling efficiënter en democratischer maken? Met die vraag worstelen waterbeheerders in Zuid-Afika. Nederlandse waterschappen, verenigd als Dutch water authorities, werken hieraan mee in het pr ...
  help
  Informatie delen zorgt voor optimaal waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Winkel, T. te \ 2015
  Inlaat op Maat is een vorm van participatief waterbeheer waarbij lokale kwaliteitsmetingen worden ingezet om de inlaathoeveelheid te optimaliseren. Het zorgt voor een slimmer operationeel waterbeheer, waarbij zoet water effectief op de juiste locatie ...
  help
  'Stem IJsselmeer en IJssel op elkaar af' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kop, J.H. \ 2014
  Verhoging van de reservelaag op het IJsselmeer met minimaal 12,5 cm zorgt ervoor dat ook in droge zomers dit watergebied inzetbaar is voor de aanpalende landbouwgebieden. Verder zorgt de aanleg van de Markerwaard voor een grote zoetwaterbesparing. De ...
  help
  Effecten klimaatverandering of bronnen drinkwatervoorziening \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2014
  Alle innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie in Nederland hebben te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De verwachte effecten zijn zodanig dat maatregelen nodig zijn om de drinkwatervoorziening ook op lange termijn zek ...
  help
  Zorgen naar voren brengen : VEWIN-directeur zoekt versterking voor lobby : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Ook de nieuwe directeur van de VEWIN, Renée Bergkamp, vindt het doodnormaal dat er op ieder moment schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, maar ervaart als geen ander wat voor handicap dit betekent in de lobby. "Er zijn genoeg bedreigingen waa ...
  help
  70 jaar sanitaire technieken: van eenvoud tot complexe systemen : thema: 70 jaar VV+ \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2013
  De sanitaire voorzieningen in de doorsnee Nederlandse woning waren 70 jaar geleden en nog decennia daarna minimaal. T.o.v. de ons omringende landen was er sprake van een achterstand. De infrastructurele voorzieningen in de stedelijke waterketen waren ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.