Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  'De Noordzee vang je niet in getallen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
  Lindeboom, H. \ 2012
  De Noordzee wordt beïnvloed door een veelheid van factoren. Kennis van dat complexe systeem is nodig om cijfers over bijvoorbeeld biodiversiteit in het juiste perspectief te zien, zegt Han Lindeboom.
  help
  ‘Exoten nemen een kleine kans op grote gevolgen met zich mee’ \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Nie, H. de \ 2008
  Exoten blijven in het natuurbeheer een bron van discussie. Bioloog Henrik de Nie buigt zich over de mogelijke invloed van exotische vissen in het Nederlandse binnenwater
  help
  Allied attack: climate change and eutrophication \ Inland waters [Wetenschappelijk artikel]
  Moss, B. \ Kosten, S. \ Meerhoff, M. \ Battarbee, R.W. \ Jeppesen, E. \ Mazzeo, N. \ Havens, K. \ Lacerot, G. \ Liu, Z. \ Meester, L. de \ Paerl, H.W. \ Scheffer, M. \ 2011
  Global warming and eutrophication in fresh and coastal waters may mutually reinforce the symptoms they express and thus the problems they cause.
  help
  Degradation of 1,2-dichloroethane by microbial communities from river sediment at various redox conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Zaan, B. van der \ Weert, J. de \ Rijnaarts, H. \ Vos, W.M. de \ Smidt, H. \ Gerritse, J. \ 2009
  Insight into the pathways of biodegradation and external factors controlling their activity is essential in adequate environmental risk assessment of chlorinated aliphatic hydrocarbon pollution. This study focuses on biodegradation of 1,2-dichloroeth ...
  help
  Visie viswatersystemen Gelders Rivierengebied [Boek]
  Schreuders, C.G. \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ 2002
  Waterschap Rivierenland heeft in samenwerking met SportvisserijBelang Gelderland (SBG) en Tauw een visie opgesteld voor viswatersystemen in het Gelders Rivierengebied. De Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet vragen aan ...
  help
  Onderzoek Migratie Snoekbaars [Boek]
  [ca. 2010]
  Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van snoekbaars in het Benedenrivierengebied van Rijn en Maas en eventuele uitspoeling naar zee, gedurende minimaal één geheel jaar. Na het instellen van de ‘Kier’ kan het onder ...
  help
  Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
  Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
  help
  Steile oevers remmen voortplanting \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Caulil, G. van \ 2007
  Populaties van de kleine egelskop in de rivier de Swalm blijken genetisch vrijwel identiek. De snelle stroomsnelheid voorkomt seksuele voortplanting
  help
  Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
  Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
  In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
  help
  Stompe grondwaterslak na 33 jaar weer boven water \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valk, M. van der \ Majoor, G. \ 2016
  Artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad: Na 33 jaar weer boven water: de Stompe grondwaterslak, door Gerard Majoor.
  help
  Monniken redden hoogveensoorten \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Wesseling, M. \ 2011
  Het katholieke gebod op vrijdag vis te eten lijkt de reddingsboei voor zeldzame dieren en planten in Nederlandse hoogveengebieden. De vennen waarin de vissen werden gekweekt blijken namelijk rijk aan zeldzame soorten. Geloofsovertuiging en commerciël ...
  help
  De ecologische toestand in het Gelderns-Nierskanaal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
  In 2007 zijn in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water verschillende biologische en chemische parameters in het Gelderns-Nierskanaal bemonsterd. Hieruit blijkt dat deze waterloop bijna de ecologische doelstellingen uit deze richtlijn haalt. D ...
  help
  Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Didderen, K. \ Dekkers, T.B.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
  De verwachting is dat neerslagextremen door de opwarming van de aarde vaker zullen gaan voorkomen. Dat zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van dergelijke weersextremen op organismen ...
  help
  Mogelijkheden tot herstel drijvende waterweegbree \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2010
  De Habitatrichtlijnsoort drijvende waterweegbree (Luronium natans) komt voor in zwak gebufferde voedselarme vennen en plassen en onder iets voedselrijkere en gebufferde condities in rivieren en beken. Beide leefmilieus zijn de afgelopen decennia ster ...
  help
  Rivierkreeften vallen per 1 juli onder de Visserijwet, uitzetten is dan verboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ostendorf, J. \ Vos, J. \ 2010
  Het artikel in H2O (2010) nummer 7 over wettelijke regels rond het vangen van uitheemse rivierkreeften is beperkt houdbaar gebleken: 1 juli 2010 veranderen de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften, die vanaf dan onder de Visserijwet val ...
  help
  Zoetwatervissen, 1990-2014 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
  2015
  Zoetwatervissen in schoon water zijn sinds 1990 toegenomen, terwijl soorten die vervuild water tolereren zijn afgenomen.
  help
  Route choices, migration speeds and daily migration activity of European silver eels Anguilla anguilla in the River Rhine, north-west Europe \ Journal of fish biology [Artikel]
  Beukelaar, A.W. \ Ingendahl, D. \ Vriese, F.T. \ Laak, G. de \ Staas, S. \ Klein Breteler, J.G.P. \ 2009
  Downstream migration of Anguilla anguilla silver eels was studied in the Lower Rhine, Germany, and the Rhine Delta, The Netherlands, in 2004–2006. Fish (n = 457) released near Cologne with implanted transponders were tracked by remote telemetry at 2 ...
  help
  Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe \ Canadian journal of fisheries and aquatic sciences = Journal Canadien des sciences halieutiques et aquatiques [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Jazdzewski, K. \ Ketelaars, H.A.M. \ Gollasch, S. \ Velde, G. van der \ 2002
  In this paper, range expansion to the west of 22 Ponto- Caspian macroinvertebrate species is reviewed to make clear their expansion routes. Knowledge of these routes and their mechanisms of spread are important to assess the expansion potential of th ...
  help
  Practicability of the index of trophic completeness for running waters \ Hydrobiologia [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Pavluk, T.I. \ 2004
  Effects of stress caused by anthropogenic activities in rivers negatively act on the intricate system of trophic links within invertebrate communities and other components of the aquatic ecosystem. These effects can be made visible with the Index of ...
  help
  Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus \ Hydrobiologia [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Marguillier, S. \ Dehairs, F. \ Vaate, A. bij de \ 2006
  The Rhine ecosystem is highly influenced by anthropogenic stresses from pollution, intensive shipping and increased connectivity with other large European rivers. Canalization of the Rhine resulted in a reduction of heterogeneity to two main biotopes ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.